Bergenstesten 6

The flashcards below were created by user burntoutmatch on FreezingBlue Flashcards.

 1. Trollmor sier: «Jeg har nok pådradd meg en halsbetennelse.»

  Trollmor sier at...
  Trollmor sier at hun nok har pådratt seg en halsbetennelse.
 2. Trollmor tenker: «Det vil nok gå raskt over.»

  Trollmor tenker at...
  Trollmor tenker at det nok vil gå raskt over.
 3. Legekontoret har ikke åpent på denne tiden av døgnet.

  Legekontoret er ____ på denne tiden av døgnet.
  Legekontoret er lukket på denne tiden av døgnet.
 4. Legekontoret åpner ikke før mandag morgen.

  Legekontoret er _____ før mandag morgen.
  Legekontoret er ikke åpent før mandag morgen.
 5. Sekretæren sier: «Fastlegen har nok ingen ledige timer.»

  Sekretæren sier at...
  Sekretæren sier at fastlegen nok ikke har ledige timer.
 6. Medisiner er påkrevd for å bli frisk.

  Det er _____ med medisiner for å bli frisk.
  Det er nødvendig med medisiner for å bli frisk.
 7. Damen sier: «Du må nok henvende deg på legevakten.»

  Damen sier at...
  Damen sier at du nok må henvende deg på legevakten.
 8. Helsetilbudet er tilgjengelig for alle i Norge.

  Alle har _____ helsetilbudet i Norge.
  Alle har tilgang til helsetilbudet i Norge.
 9. Det finnes mange som får hjelp og støtte av det norske helsevesenet.

  Det finnes mange som blir ____ av deg norske helsevesenet.
  Det finnes mange som blir hjulpet av deg norske helsevesenet.
 10. Man hører ofte at folk sier: «Ja, nå for tiden er alt mulig.»

  Man hører ofte at folk sier: «Ja, nå for tiden _____ umulig.»
  Man hører ofte at folk sier: «Ja, nå for tiden er ingenting umulig.»
 11. Moderne genteknologi gir grobunn for hoderisting og undring.

  Moderne genteknologi gir grobunn for at man...
  Moderne genteknologi gir grobunn for at man rister på hodet og undres.
 12. I wonder if I can fly.
  Jeg undrer på om jeg kan fly.
 13. Mange er svært skeptiske til den nyeste forskningen.

  Mange uttrykker ___ til den nyeste forskningen.
  Mange uttrykker skepsis til den nyeste forskningen.
 14. Genene i et DNA-molekyl bestemmer hvilke egenskaper et individ har.

  Genene i et DNA-moleky er _______ hvilke egenskaper et individ har.
  Genene i et DNA-moleky er avgjørende for hvilke egenskaper et individ har.
 15. Mange opplever temaet som svært komplisert.

  Temaet ________ som svært komplisert.
  Temaet oppleves av mange som svært komplisert.
 16. Andre innvender at man må tenke på konsekvensene.

  Andre kommer med ___________ at man må tenke på konsekvensene.
  Andre kommer med innvendinger mot at man må tenke på konsekvensene.
 17. Others interject. To interject
  Andre innvender. å innvende
 18. Den nye loven fra 2004 gir folk større rett til å bestemme selv.

  Folks _____ blir større gjennom den nye loven fra 2004.
  Folks rettigheter blir større gjennom den nye loven fra 2004.
 19. Mye tyder på at folk blir stadiv mer åpne for alternativ medisin.

  Mye tyder på at folk viser _________ for alternativ medisin.
  Mye tyder på at folk viser mer åpenhet for alternativ medisin.
 20. Tar den yngre generasjonen vare på den tradisjonelle kunnskapen?

  ________ den yngre generasjonen den tradisjonelle kunnskapen?
  Ivaretar den yngre generasjonen den tradisjonelle kunnskapen?
 21. Å dolke noen i ryggen
  Å svikte noen (to stab someone in the back)
 22. Midt i blinken
  Å treffe noen perfekt
 23. Å strø salt i såret
  Å gjøre noe ille for en som allerede har det vondt
 24. Snakk som sola så skinner den
  Når vi snakker om en person, så kommer faktisk personen
 25. De ringer en bjelle
  Å komme på noe
 26. Sånn midt på treet
  Middels bra
 27. Å skyte gullfuglen
  Å skaffe seg noe verdifullt
 28. Ikke selg skinnet før bjørn er skutt
  Ikke være sikkert på noe skal skje før det skjer
 29. Du skal ikke skue hunden på hårene
  Du skal ikke dømme noen ved å se på dem
 30. Å ha øyene på stilke
  Å følge nøye med på noe (To pay close attention to something)
 31. Å ha det på tunga
  Nesten huske noe
Author
ID
300088
Card Set
Bergenstesten 6
Description
norsk
Updated
Show Answers