Bergenstesten 1

The flashcards below were created by user burntoutmatch on FreezingBlue Flashcards.

 1. risky
  risikabelt
 2. to take place
  å foregå
 3. steady
  stadig
 4. personal information/details
  personopplysninger
 5. to cause
  å forårsake
 6. vulnerable
  sårbare
 7. to collect
  å samle
 8. decision/resolution
  vedtak
 9. tax resolution
  avgiftsvedtak
 10. significantly
  betydelig
 11. impact
  innvirkning
 12. consideration/regard/respect/ (into) account
  (til) hensyn
 13. to limit
  å begrense
 14. the extent/scope
  omfanget
 15. instrument (tool, implement, in scientific work)
  virkemiddel
 16. drunkenness
  fyll
 17. perpretrator
  voldsutøveren
 18. victim
  offeret
 19. special/seperate
  særskilt
 20. needed/necessary
  nødvendig
 21. loss of confidence/trust
  tap av tillit
 22. freedom of speech
  ytringsfriheten
 23. consumption
  forbruket
 24. to expect
  å forvente
 25. influence
  innflytelse
 26. skill
  ferdighet
 27. to explain
  å redegjøre
 28. reasoned/based/justified expression of own opinion
  begrunnet uttrykk for egen mening
 29. disposal
  disposisjon
 30. top sport
  toppidretten
 31. to be characterized by
  å være preget av
 32. protruding the clouds/skies
  stikker mot skyene
 33. appreciated / worth
  verd
 34. tufts of grass
  gresstuster
 35. morning
  formiddag
 36. Now I have it very well.
  • Nå har jeg det som som plommen i egget.
  • Nå har jeg det veldig bra/fint/flott.
Author
ID
300070
Card Set
Bergenstesten 1
Description
norsk gramatikk og vocab fra bergenstesten
Updated
Show Answers