Ord og Uttrykk 4

The flashcards below were created by user burntoutmatch on FreezingBlue Flashcards.

 1. koke bort i kålen
  • forsvinne i tomt snakk, ikke bli til noe
  • disappear in empty talk, nothing comes of it
  • (boils away in the cabbage)
 2. skyte spurv med kanoner
  • bruke for sterke virkemidler
  • use strong measures
  • (shoot sparrows with cannons)
 3. sette alle kluter til
  • gjøre en kjempeinnsats, prøve alt man kan
  • make a tremendous effort, try everything you can
  • (put all the clothes in)
 4. være en spiker i kista
  • være avgjørende for at noe tar slutt
  • the determining action that something ends
  • (be a nail in the coffin)
 5. bli smidd i hymens lenker
  • bli gift
  • to get/be married
  • (forged the knot)
 6. hummer og kanari
  • litt av hvert, en (rar) blanding av likt og ulikt
  • little of each, strange mixture of like and unlike
  • lobsters and birds
 7. sitte med skjegget i postkassa
  • dumme seg ut
  • to make a fool of one self
  • (sit with your beard in the mailbox)
 8. ha et øye på hver finger
  • følge godt med
  • follow well with, to pay attention to
 9. ikke være tapt bak en vogn
  • ikke være dum
  • don't be stupid
  • (don't be lost behind a wagon)
 10. gjøre sine hoser grønne
  • fri, innsmigre seg, flørte
  • free, to flatter someone to make them like you, flirt, to court someone
  • (make their stockings green)
 11. stikke under stol
  • skjule
  • to hide
  • (to hide until a stool)
 12. ha grønne fingre
  • være kjempeflink med blomster og planter
  • good with plants, green thumb
 13. kjøpe katta i sekken
  • bli lurt, gjøre en mislykket kjøp
  • be tricked, make a bad purchase
  • (buy the cat in the bag)
 14. få så hatten passer
  • få sterk kritikk
  • get strong critique
  • (get so the hat fits)
 15. bite i gresset
  • tape, lide et nederlag
  • lose, suffer a defeat, bite the dust
  • (bite the grass)
 16. bite i det sure eplet
  • være nødt til å gjøre noe man ikke liker
  • be forced to do something you do not like, bite the bullet
  • (bite the sour apple)
 17. falle i staver
  • bli stående og måpe (av beundring eller forbauselse)
  • stand and gape (of admiration or astonishment)
  • (fall into staves)
 18. tråkke i salaten
  • si noe dumt, dumme seg ut
  • blurt out something you shouldn't, make a fool of yourself
  • (step in the salad)
 19. love gull og grønne skoger
  • love mye (ofte mer enn man kan holde)
  • to promise too much, make promises you can't keep
  • promise gold and green forests
 20. falle i fisk
  • mislykkes helt
  • completely failing
  • (fall in fish)
Author
ID
299820
Card Set
Ord og Uttrykk 4
Description
norsk
Updated
Show Answers