saucedet no.3

The flashcards below were created by user matthiascsury on FreezingBlue Flashcards.

 1. előnyt ad vkinek
  give a head start
 2. óvodás
  pre-schooler
 3. felfed
  reveal
 4. totyogó kisgyerek
  toddler
 5. megvan valami nélkül
  do without
 6. vmire irányul, vmit megcéloz
  aimed at
 7. korosztály
  age group
 8. nyer, származtat
  derive
 9. nem húz hasznot belőle
  derives no benefit from
 10. megnyitja a világot
  open up the world to
 11. fenntart
  sustain
 12. jobb tanulmányi eredmény
  improved academic achievement
 13. a korral hanyatlik, csökken
  decline with age
 14. ugyanolyan korú (személy)
  peer
 15. kérdőíveket kitölt
  fill in questionnaires
 16. rájönni vmire
  work out (sg)
 17. korán kelő típus
  early-rising type
 18. későig dolgozó típus
  late-working type
 19. valaminek alárendelt
  be subjected to
 20. mentális fürgeség, gyorsaság
  mental agility
 21. az eredmények azt mutatják
  results indicate
 22. a népi közhiedelemmel ellentétben
  contrary to conventional folk wisdom
 23. maradvány, csökevény
  hang-over
 24. éber
  alert
 25. éjjeli
  nocturnal
 26. ragadozó
  predator
 27. washingtoni székhelyű gyermekgondozási szakértő
  Washington-based childcare expert
 28. túlstimulál
  overstimulate
 29. abban a hitben, hogy
  in the belief that
 30. a kilátásaikat javítani
  improve their prospects
 31. ilyen elvárásokkal szembeállítva
  facing such demands
 32. frusztrált
  frustrated
 33. sikertelenség érzése
  sense of failure
 34. kikezd vmit
  eat away at
 35. önbizalom, önértékelés
  self-esteem
 36. folytonosan növekvő vminek a tartománya/skálája
  ever-increasing range of
 37. mindennapos
  rife
 38. várandós anya
  expectant mother
 39. magára valamit is adó, önérzetes
  self-respecting
 40. beiratkozás vmire
  enrolment in
 41. bőség
  plethora
 42. illendő, ajánlott
  de rigueur
 43. súlyos
  severe
 44. besorol vmiként
  classify as
 45. pszichiátriai rendellenesség
  psychiatric disorder
 46. szorongat, zaklat (+vonzat)
  beset with
 47. korlázotta vmilyen képességét
  limit one’s ability to
 48. problémája van valamivel
  have trouble doing sg
 49. magába épít
  internalise
 50. pszichiáter
  psychiatrist
 51. elsiklik vmi fölött
  miss out on
 52. kezeletlenül marad
  go untreated
 53. ábrázol
  depict
 54. elérhető
  accessible
 55. tudatos
  conscious
 56. tudattalan, tudat alatti
  non-conscious
 57. távvezérlő, vezérlő
  zapper
 58. képesség
  skill
 59. végül
  eventually
 60. egy új nyelv „ráragad”
  pick up a new language
 61. addig is, időközben
  in the meantime
 62. kárt okoz vmiben
  do damage to
 63. jót okoz
  do good
 64. nehezen tud vmit (meg)csinálni
  have a hard time doing sg
 65. önkénteseket verbuválni
  recruit volunteers
Author
ID
298543
Card Set
saucedet no.3
Description
p. 48-49.
Updated
Show Answers