Tkanki roślin

The flashcards below were created by user Manwe on FreezingBlue Flashcards.

 1. Jaki jest ogólny podział tkanek roślinnych(4)?
  • 1. Tkanki twórcze (merystemy)
  • 2. Tkanki podstawne (miękiszowe i wzmacniające)
  • 3. Tkanki przewodzące
  • 4. Tkanki okrywające
 2. Jak dzieli się tkanka twórcza (merystematyczna)(2)?
  • 1. Merystemy  pierwotne (na długość [korzeni i łodyg])
  • I. m. wierzchołkowy
  • II. m. wystawkowy (interkalarny)
  • III. m. archesporialny
  • 2. Merystemy wtórne (na grubość)
  • I. kambium (miazga)
  • II. fellogen
  • II. kalus
 3. Co rozumiem przez merystem wierzchołkowy?
  To rodzaj merystemu pierwotnego. m. wierzchołkowe tworzą stożki wzrostu łodyg i korzeni; zbudowane są z niewielu delikatnych komórek (wrażliwych na uszkodzenia) odznaczających się znacznym tempem podziałów. Dzięki tym podziałom następuje wzrost korzenia lub łodygi na długość (w niewielkim stopniu na grubość).
 4. Czym jest merystem wystawkowy (interkalarny)?
  • To rodzaj merystemu pierwotnego który umożliwia przyrost na długość pędu; rozmieszczone są wzdłuż łodygi,  w tzw. węzłach.
  • Tworzą się one zazwyczaj u roślin, które bardzo szybko na szczycie łodygi wytwarzają kwiaty lub kwiatostany (rośliny jednoliścienne, goździkowate).
 5. Czym jest merystem archesporialny (zarodkowy)?
  • To rodzaj merystemu pierwotnego. Merystemy znajdują się w nasionach i tworzą w całości zarodki roślin.
  • z nich biorą początek niektóre inne merystemy
 6. Czym jest Kambium?
  • To tkanka twórcza wtórna (merystem wtórny); Miazga twórcza.
  • 1. tworzy się najczęściej w postaci walca wzdłuż łodygi i korzenia pomiędzy łykiem a drewnem pierwotnym.
  • 2. przyrost na grubość - przez tworzenie nowych komórek drewna do wewnątrz walca i nowych komórek łyka na zewnątrz walca.
 7. Czym jest Fellogen?
  • To tkanka twórcza wtórna (merystem wtórny). Miazga korkotwórcza.
  • 1. Tworzy się pod skórką łodygi (pod pierwotną tkanką okrywającą)
  • 2. Przyrost na grubość - przez tworzenie nowych warstw komórek korka
  • 3. W korzeniu miazga korkotwórcza występuje w nietypowej formie - w formie okolnicy (perycyklu), warstwa oddzielająca walce osiowy od zewnętrznego miękiszu.
 8. Czym jest Kalus (przyranne)?
  • To tkanka twórcza okrywająca (m. wtórny). Tkanka twórcza regeneracyjna, powstająca w miejscu zranienia rośliny, umożliwiająca regenerację.
  • Występuje u roślin wieloletnich, mających postać drzew lub krzewów.
  • Dzielą się mejotycznie, więc różnią się od pozostałych merystemów
 9. Jak dzielą się tkanki podstawne (miękiszowe i wzmacniające)(3)?
  • 1. Parenchyma (Miękisz)
  • 2. Kolenchyma (Zwarcica)
  • 3. Sklerenchyma (Twardzica)
 10. Jakie funkcje pełni Parenchyma(3) i gdzie występuje?
  • 1. Magazynowanie (miękisz spichrzowy)
  • 2. Wydzielanie (miękisz wydzielniczy)
  • 3. Fotosynteza (miękisz asymilacyjny)

  W całym ciele rośliny
 11. Jakie funkcje pełni Kolenchyma (zwarcica) (1) i gdzie występuje?
  1. Wzmacnianie

  Tuż pod łodygą
 12. Jakie funkcje pełni Sklerenchyma (twardzica)?
  • 1. Wzmacnianie
  • 2. Usztywnianie
 13. Jak dzieli się tkanki przewodzące(2)?
  • 1. Ksylem (drewno)
  • 2. Floem (łyko)
 14. Czym jest Ksylem (drewno) i jakie funkcje pełni oraz wymień elementy przewodzące(2), wzmacniające i magazynowe(2)?
  • Funkcją ksylemu jest przewodzenie wody soli mineralnych oraz wzmacnianie i magazynowanie.
  • Elementy przewodzące:
  • 1. Tracheidy (cewki)
  • 2. Człony naczyń
  • Elementy wzmacniające i magazynowe:
  • 1. Komórki miękiszu drzewnego (magazynowanie)
  • 2. Włókna (kom.sklerenchymatyczne) - wzmacnianie i usztywnianie
 15. Czym jest Felogen (łyko) i jakie pełni funkcje oraz wymień elementy przewodzące(2) i wzmacniająco-magazunująco-usztywniające(2)?
  • Funkcją fellogenu (łyka) jest przewodzenie roztworów cukru (asymilatów), wzmacnianie, magazynowanie etc. etc.
  • Elementy przewodzące:
  • 1. Człony rurek sitowych
  • 2. komórki towarzyszące - wspomagają funkcjonowanie członów rurek sitowych
  • Reszta elementów:
  • 1. komórki miękiszu łyka
  • 2. włókna (kom.sklerenchymatyczne)
 16. Jak dzieli się tkanki okrywające(2)?
  • 1. Epiderma (skórka)
  • 2. Peryderma (korkownica)
 17. Czym jest Epiderma (skórka) i jakie pełni funkcje, oraz wymień jej rodzaje komórek(3):
  • Funkcją  epidermy jest okrycie powierzchni rośliny, regulacja stopnia otwarcia szparki i inne funkcje
  • Rodzaje komórek:
  • 1. komórki skórki
  • 2. komórki szparkowe
  • 3. trichomy (włoski)
 18. czym jest Peryderma (korkownica) i jakie pełni funkcje, oraz wymień jej rodzaje komórek(3):
  • Funkcją perydermy jest okrycie powierzchni rośliny, tworzenie nowych komórek (f. merystematyczna) i magazynowanie
  • Rodzaje komórek:
  • 1. komórki korka
  • 2. miazga korkotwórcza
  • 3. komórki miękiszu korkotwórczego
Author
ID
297758
Card Set
Tkanki roślin
Description
Fizjologia roślin
Updated
Show Answers