Esperanto - C2 - Animals - 3/4

The flashcards below were created by user dsims94 on FreezingBlue Flashcards.

 1. The bird.
  • La birdo.
  • L' bird'.
 2. The bear.
  • La urso.
  • L' urs'.
 3. The crab.
  • La krabo.
  • L' krab'.
 4. The penguin.
  • La pingveno.
  • L' pingven'.
 5. The birds.
  • La birdoj.
  • L' birdoj.
 6. A spider.
  • Araneo.
  • Arane'.
 7. The animals drink water.
  • La bestoj trinkas akvon.
  • L' bestoj trinkas akvon.
 8. A bear.
  • Urso.
  • Urs'.
 9. It is a penguin.
  • Ĝi estas pingveno.
  • Ĝi estas pingven'.
 10. The birds.
  • La birdoj.
  • L' birdoj.
 11. The crab eats the apple.
  • La krabo manĝas la pomon.
  • L' krab' manĝas l' pomon.
 12. The bird drinks water.
  • La birdo trinkas akvon.
  • L' bird' trinkas akvon.
 13. I am a spider.
  • Mi estas araneo.
  • Mi estas arane'.
 14. The birds read the newspaper.
  • La birdoj legas la gazeton.
  • L' birdoj legas l' gazeton.
 15. I am a penguin.
  • Mi estas pingveno.
  • Mi estas pingven'.
 16. The bear.
  • La urso.
  • L' urs'.
Author
ID
297637
Card Set
Esperanto - C2 - Animals - 3/4
Description
Esperanto Unit C2 - Animals Lesson 3 of 4
Updated
Show Answers