Statistik yo

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hvad er en hypotese?
  En antagelse eller påstand
 2. Hvad går deskriptiv statistik ud på?
  beskrive datasæt udfra deskriptorer (middeltal, median, kvartilsæt). Målet er at danne overblik.
 3. Hvad er induktiv statistik (statistisk inferens)?
  Transformere data til viden - men henblik på at træffe beslutninger.
 4. hvad betyder "fejl af første art"?
  at forkaste en RIGTIG hypotese
 5. Hvad betyder "fejl af anden art"?
  At godtage en FORKERT hypotese
 6. Hvad er signifikansniveau?
  Sandsynligheden for, at et resultat er fremkommet ved en tilfældighed. ofte sætter man signifikansniveauet til 5%.
 7. Hvad er et stokatisk eksperiment?
  Eksperimenter er ofte uforudsigelige og kaldes derfor stokastiske eksperiment (stokastisk betyder tilfældig).
 8. Hvad betyder stokastisk variabel?
  Det er den variabel man gerne vil finde :)
 9. Hvad står "p" for?
  propability = sandsynlighed
 10. Hvad betyder begrebet "hændelse"?
  Det at noget sker - en målbar værdi
Author
ID
296176
Card Set
Statistik yo
Description
Hej vi laver flashcard over statistik
Updated
Show Answers