Rasmus

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hvad er deskriptiv statistik.
  Det er en måde at beskrive statistiske datasæt vha. deskriptorer.
 2. Nævn nogle deskriptorer
  Median, middeltal, kvartilsæt...
 3. Hvilket form for eksperiment er terningekast?
  stokatisk eksperiment.
 4. Hvad består en 'fejl af første art' af?
  At forkaste en sand hypotese.
 5. Hvad består en 'fejl af anden art' af?
  at beholde en falsk hypotese
 6. hvad er en hypotese?
  En antagelse, der endnu ikke er bevist
 7. Hvilken form for statistik bruges til at transformere data til viden?
  Induktiv statistik
 8. hvad er et andet ord for induktiv statistik?
  statistisk inferens
 9. Hvis man har på fornemmelsen, at udfaldet af et eksperiment bliver en ting frem for en anden, hvad kalder man så det?
  en overvejende sandsynlighed
 10. hvad er et andet udtryk for sandsynligheden for at begå fejl af første art?
  signifikansniveau
Author
ID
296175
Card Set
Rasmus
Description
this is razmuz
Updated
Show Answers