statistik

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Fejl af første art
  Forkaster en rigtig hypotese
 2. Fejl af anden art
  Godtager en forkert hypotese
 3. Signifikansniveau
  Hvis sandsynligheden for at få et forkert svar er over 5% forkastes hypotesen
 4. Deskriptiv statistik
  Bruges til at beskrive et datasæt ved hjælp af deskriptorer
 5. Induktiv statistik/statistisk inferens
  Træffe beslutninger ud fra data
 6. Deskriptorer
  Grafisk fremstilling af data
 7. Stokastiske eksperimenter
  Kan have tilfældige udkom
 8. Stokastisk variabel
  Sandsynligheden for udkommet af forskellig data
Author
ID
296173
Card Set
statistik
Description
Spørgsmål til statistik
Updated
Show Answers