dddddd.txt

 1. reveal
  ujawniac
 2. membership
  przynaleznosc
 3. citizen
  obywatel
 4. minority
  mniejszosc narodowa/etniczna
 5. majority
  wiekszosc
 6. negative results
  negatywne konsekwencje
 7. kardynalny
  cardinal, main, fundamental
 8. principle
  zasada
 9. citizen
  obywatel
 10. to stipulate
  precyzowac
 11. to make explicit
  wyjasnic, zrobic jasnym
 12. Act on
  ustawa
 13. to inhabit
  zamieszkiwac
 14. local language
  jezyk regionalny
 15. vernacular language
  jezyk miejscowy
 16. romowie
  gypsies ( Romanian)
 17. tatar
  tatarzy
 18. lemkh
  lemkowie
 19. to inhabit/populate
  zamieszkiwac
 20. litewski
  lithuanian
 21. slowacki
  slovak
 22. zydowski
  jewish
 23. karaimska
  karaimian
 24. kosciol prawoslawny
  orthodox church
 25. the romany people
  romowie
 26. local authorities
  organy gminy
 27. local council
  miejscowa rada
 28. resolution
  uchwala
 29. application
  podanie
 30. wniesc podanie
  to submit / send an application
 31. appeal
  postepowanie odwolawcze
 32. doubts
  watpliwosci
 33. refer to sth
  nawiazywac do czegos
 34. zsrr
  soviet union
 35. The 3rd Reich
  Trzecia Rzesza
 36. civil parish
  gmina wiejska
 37. gmina miejska
  borough
 38. bail hearing
  przesluchanie w sprawie wypuszczenia za kaucja
 39. gun shoth
  strzaly z pistoletu
 40. witness
  swiadek
 41. to fire
  oddac strzaly
 42. to grant bail
  zwolnic za kaucja
 43. premeditated murder
  morderstwo z premedytacja
 44. to mistake sbd for someone
  pomylic kogos z kims
 45. trial
  proces sdowy, karny
 46. allegations
  domniemania
 47. to set sth out
  przedstawic cos
 48. testify
  zeznac
 49. testimony
  zeznanie
 50. altercation
  klotnia
 51. prosecution
  prokuratura
 52. chief investigative
  glowny sledczy
 53. deliberately
  celowo
 54. magistrate
  sedzia sadu nizszej instancji
 55. to set sth out
  przedstawic sprawe
 56. groundfloor
  parter
 57. west
  podkoszulka
 58. needle
  igla
 59. obrona ( ktos sie broni)
  defensive
 60. to put sbd on the defensive
  sprawic by ktos zaczalsie bronic
 61. remedy
  lekarstwo
 62. bledder
  pecherz
 63. postmortem examination
  sekcja zwlok
 64. mortified
  zarzenowany, zawstydzony
 65. assault
  napasc
 66. intruder
  wlamywacz
 67. extanuating circumstances
  okolicznosci lagodzace
 68. cremate
  skremowac
 69. paraolympic games
  paraolimpiada
 70. athlete
  sportowiec
 71. double amputee
  podwojnie amputowany
 72. single amputee
  amputowana jedna konczyna
 73. semi-final
  polfinal
 74. wymiar sprawiedlowosci
  justice system
 75. jury
  lawa przysieglych
 76. jury trial
  proces z lawa przysieglych
 77. to scrap
  odwolac, zlikwidowac
 78. defendant
  pozwany
 79. a fair trial
  uczciwy proces
 80. to be susceptible to
  byc podatnym na
 81. prejudical
  szkodliwy
 82. PRL
  polish ppls republic
 83. prymas
  primate
 84. diecezja
  diocese
 85. archidiecezja
  archidiocese
 86. metropolia
  metropolis
 87. duchowni
  clergy
 88. believers, faithful
  wierni
 89. approve for
  zatwierdzac, akceptowac
 90. bohaterska postawa
  heroic stand
 91. kuria
  curia
 92. IPN
  institute of national remembrance
 93. SB bezpieka
  communist secret service
 94. Land
  post
 95. sroda popielcowa
  ash wednesday
 96. to pray for
  modlic sie za
 97. ewangelia
  Gospel
 98. ankieta
  quastionare
 99. persecute
  szykanowac, przesladowac
 100. diecezja
  diocese
 101. wypelnic
  to fill in
 102. postawa
  stand, attitude
 103. copies, xerox
  kopie
 104. chancellor
  kanclerz
 105. counterballance
  przeciwwaga
 106. rada stala
  permanent council
 107. accelerate
  przyspieszac
 108. speed up
  pryspieszac
 109. lustracja
  vetty, vetting
 110. teczki
  files on sbd
 111. badac dokumenty
  to examine, screen documents
 112. bishop ordinary
  biskup ordynariusz
 113. cooperation
  wspolpraca
 114. loyalty pledge
  deklaracja lojalnosci
 115. atonement
  pokuta
 116. to make attonment
  odprawiac pokute
 117. 3 hail mary
  3 zdrowaski
 118. prayer
  modlitwa
 119. sins
  za grzechy
 120. modlitwa za grzechy
  prayer for the sins
 121. a tour of duty
  okres sluzby
 122. to cut sth short
  przerwac, skrocic
 123. blast
  wybuch
 124. rugby tackle
  krok, pozycja w rugby
 125. paratrooper
  spadochroniarz
 126. achive
  osiagnac
 127. to overcome
  przezwyciezyc
 128. booby trap
  pulapka
 129. corporal
  kapral
 130. pulk
  regiment
 131. boish
  chlopiecy
 132. to injure
  zranic, skaleczyc
 133. to be determined
  byc zdeterminowanym
 134. static observation post
  statyczny punkt obserwacyjny
 135. serice man
  zolnierz
 136. limb
  konczyna
 137. komisja lekarska
  medical board
 138. stubby
  krotki
 139. prosthetic
  sztuczny
 140. prothesis
  proteza
 141. to lob sth
  rzucic lukiem
 142. rigle
  strzelba, karabin
 143. front line
  linia frontu
 144. weapon
  bron
 145. cock a weapon
  zaladowac bron
 146. fire support position
  pkt wsparcia ogniowego
 147. peak
  szczyt
 148. dam
  tam
 149. to ward off
  odeprzec atak
 150. range
  zakres
 151. slope
  zbocze
 152. intensive care unit
  erka, intensywna terapia
 153. bring sbd around
  ocucic kogos
 154. medication
  lek
 155. mentality
  mentalnosc
 156. wheelchair
  wozek inwalidzki
 157. superior
  przelozony
 158. senior officer
  oficer starszego stopnia
 159. to flag
  poddawac sie, slabnac
 160. doorstep
  prog
 161. podnosniki do wanny
  bath lift
 162. wet room
  prysznic bez kabiny
 163. fitness
  sprawnosc
 164. bojkot
  boycot
 165. tybethan
  tybetanski
 166. pekin
  beijing
 167. salve, save
  zbawic
 168. mamooth
  mamut
 169. dzialacz sportowy
  sport activist
 170. w przeddzien
  on the eve
 171. rozlew krwi
  blood shed
 172. the olympic torch, flame
  znicz olimpijski
 173. labour camp
  oboz pracy przymusowej
 174. wykonac wyrok smierci
  to execute the death sentence
 175. on a mass scale
  masowo
 176. vegetate
  wegetowac
 177. dyktatura
  dictatorship
 178. political prisoner
  wiezien polityczy
 179. dlawic wolnsoc slowa
  to gag the freedom of speech
 180. to trade in
  handlowac czyms
 181. human organs
  narzady ludzkie
 182. niewolnicza praca
  slave labour
 183. podchodzic do czegos jak piec do jeza
  to aproach sth with trapidation
 184. the former soviet block
  panstwa bylego zwiazku radzieckiego
 185. przegrana, porazka
  failure, defeat
 186. slanted eyes
  skosne oczy
 187. predictable
  przewidywalny
 188. twardo stapac po ziemi
  to have feet firmly fixed on the ground
 189. party elite
  partyjna elita
 190. to have an allergy to
  miec alergie na
 191. doktrynerstwo
  doctrinarism
 192. odrzucac
  to get rid of
 193. odrzucac
  weed out
 194. narobic bigosu
  to mass things up
 195. kilkanascie
  more than 10 less than 20
 196. energy consumption
  zuzycie energii
 197. natural resources
  zasoby naturalne
 198. raw materials
  surowce
 199. barylka ropy
  barrel of oil
 200. revolted
  zbuntowany
 201. rebelious
  zbuntowany
 202. beggar
  zebrak
 203. pressing quastion
  naciskajace pytanie
 204. corelations
  wspolzaleznosci
 205. morality
  moralnosc
 206. challange
  wyzwanie
 207. recent
  najnowszy
 208. hoard
  skarb
 209. to hoard
  gromadzic
 210. to display
  wystawic na wystawe
 211. a display
  wystawa
 212. to date back to xxx
  datowac na
 213. coins
  monety
 214. treasure
  skarb
 215. treasure act
  ustawa o skarbach i znaleziskach
 216. to rise founds
  zbierac fundusze
 217. to predate sth
  pochodzic z wczesniejszego okresu
 218. to depict
  ukazywac
 219. to equate to sth
  rownac sie czemus
 220. wages
  pensja
 221. kampania
  campaign
 222. enable
  umozliwic
 223. district
  rejon, region
 224. significant
  istotny, wazny
 225. contribution
  wklad
 226. evidence
  dowod
 227. the doomsday book
  ksiega sadu ostatecznego
 228. negligible
  znikomy, nieistotny
 229. karoseria
  the car body
 230. motor
  silnik
 231. konie mechaniczne
  mechanic horses
 232. przeczyc
  to be against the image
 233. bodybuilder
  kulturysta
 234. szkot
  scott
 235. stingy, scroogy, miserly, mean
  skapy
 236. skapstwo
  meanness, stinginess
 237. atribute sth to sth
  przypisywac
 238. independance
  niezaleznosc
 239. ziarno prawdy
  a grain of truth
 240. underline, emphasize
  podkreslac
 241. englishman
  anglicy
 242. beat sbd
  pobic kogos
 243. character, hero
  postac
 244. wyposazyc w cos
  equip with sth
 245. gizmo
  ustrojstwo
 246. marketing policy
  polityka marketingowa
 247. niepokorny
  rebelious, independent
 248. poddac sie, ulec
  succumb to sth, yield to
 249. motorindustry
  motoryzacja
 250. island
  wyspa
 251. to be controversial
  wzbudzac kontrowersje
 252. car body
  nadwozie
 253. coupee
  samochod z dwoma drzwiami
 254. to arise interest
  spotkac sie z zainteresowaniem
 255. petrol engine
  silnik benzynowy
 256. pojemnosc silnika
  capacity of the engine
 257. to contradict
  przeczyc, zaprzeczac
 258. image
  wizerunek
 259. nadrabiac
  to make up for sth, to catch up with
 260. bombka
  christmas bouble
 261. ubierac choinke
  to festoon xmas tree
 262. oplatek
  communion wafer
 263. to echange wafer / greetings
  przelapac sie oplatkiem/ zyczenia zlozyc
 264. mirra
  myrrh
 265. jemiola
  mistletoe
 266. zlob
  manger
 267. account
  sprawozdania
 268. gwiazda betlejemska
  the star of betleyem
 269. the wise man
  trzej krolowie
 270. adwent
  advent
 271. the Saviour
  Zbawiciel
 272. chrmistmas stocking
  skarpeta na prezenty
 273. tinsel strips
  wlos anielski
 274. seismic
  seismiczny
 275. deepth
  glebokosc
 276. to call off
  odwolac
 277. to drill
  wywiercac
 278. to yeld
  zrodzic, rodzic, dac plony
 279. Discovery
  Odkrycie
 280. Antarctic
  Antardktyda
 281. Sample
  Probka
 282. Glacial
  Lodowcowy
 283. Subglacial
  Polodowcowy
 284. Glacier
  Lodowiec
 285. Pobrac probki
  Retrieve samples
 286. Surface
  Powierzchnia
 287. Microbial
  Bakteryjny
 288. Microbial life forms
  Bakterie
 289. Genetics
  Genetyka
 290. Pominac
  To put aside
 291. Contamination
  Zanieczyszczenie
 292. Zbiegac sie
  Coincide
 293. To implement
  Zrealizowac, wprowadzic w zycie
 294. Drill
  Wiercic
 295. Ice sheet
  Pokrywa lodowa
 296. Inhospitable
  Niegoscinny
 297. Province
  Wojewodztwo
 298. Nativity
  Narodziny jezusa
 299. Stolarz
  Carpenter
 300. Expose
  Wydac, ujawnic
 301. Christmass time
  Okres swiateczny
 302. To collect tax
  Pobierac podatki
 303. Zlobek
  ?????????
 304. Drugi dzien swiat Bozego Narodzenia
  The boxing day
 305. Historia narodzin jezusa
  The nativity story
 306. Filthi thoughts
  Sprosne mysli
 307. Filth
  Brod
 308. kosciol prawoslawny
  orthodox churcch
 309. to collect tax
  pobierac podatki
 310. arduous
  trudny, zmudny
 311. to conserve energy
  zachowac/ oszczedzac energie
 312. filth
  brod
 313. manger
  zlob do jedzenia dla zwierzat
 314. account
  sprawozdanie
 315. silhouette
  arys postaci bez rysow, sylwetka
 316. Genesis
  Ksiega rodzaju
 317. The book of Revolation
  apokalipsa
 318. brazen
  bezwstydny, odwazny, twardy ( sposob)
 319. to have an eye for sth
  miec oko doc zegos, miec swietne wyczucie, znac sie na czyms
 320. ewangelism
  ewaangelizacja, nawracanie
 321. niche
  nisza
 322. niche market
  nisza rynkowa
 323. fancy
  wymyslny, fantazyjny, niezwykly
 324. lure
  wabik, przyneta
 325. convergance
  zbeznosc
 326. okroic
  to cut sth out
 327. scripture
  pismo Swiete
 328. idol
  idol, autorytet, schemat
 329. catwalk
  wybieg dla modelek
 330. cinematic
  filmowy
 331. blurb
  krotkie oceny ksiazki, notka reklamowa
 332. reverent
  wielebny ( na ksiedza tak sie mowi)
 333. the most reverent
  arcybiskup
 334. gear
  bieg, stroj, wdzianko
 335. stumble
  podknac sie
 336. seremony
  kazanie
 337. of nigerian descend
  pochodzenia Nigeryjskiego
 338. unchurched
  niepraktykujacy, nie zrzeszeni w kosciele
 339. wordy
  ma duzo slow
 340. render sth
  oddac cos, przetlumaczyc
 341. exposition
  prezentacja
 342. Galilea
  Galiley
 343. remedy
  lekarstwo
Author
Agnieszka
ID
296095
Card Set
dddddd.txt
Description
sfsdfsfsfd
Updated