C2 Countries Nationalities - Kraje Narodowości

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Afganistan
  Afghanistan [æfˈɡæn.ɪˌstæn]
 2. Argentyna
  Argentina [ˌɑː.dʒənˈtiː.nə]
 3. Austriak
  Austrian [ˈɒstriən]
 4. Argentyńczyk
  Argentinean [ˌɑrdʒənˈtɪniːən]
 5. Austria
  Austria [ˈɒs.tɹi.ə]
 6. Białoruś
  Belarus [ˈbɛl.ə.ɹus]
 7. Białorusin
  Belarusian [Belarussian]
 8. Belgia
  Belgium [ˈbɛldʒəm]
 9. Belg
  Belgian [ˈbeldʒən]
 10. Bułgaria
  Bulgaria [bʌlˈɡɛə.ɹi.ə]
 11. Bułgar
  Bulgarian [ˌbəlˈgeriːən]
 12. Chile
  Chile [ˈtʃɪl.iː]
 13. Chilijczyk
  Chilean [ˈtʃɪliːən]
 14. Chorwacja
  Croatia [ˌkɹəʊˈeɪ.ʃə]
 15. Chorwat
  Croat [krəʊæt]
 16. chorwacki
  Croatian [ˌkɹəʊˈeɪ.ʃən]
 17. Kuba
  Cuba [ˈkjuːbə]
 18. Kubańczyk
  Cuban [ˈkjuːbən]
 19. Cypr
  Cyprus [ˈsaɪ.pɹəs]
 20. Cypryjczyk
  Cyprian [ˈsɪpriːən]
 21. Dania
  Denmark [ˈdɛn.mɑːk]
 22. Duńczyk
  Dane [ˈdeɪn]
 23. duński
  Danish [deɪnɪʃ]
 24. Estonia
  Estonia [ɛsˈtəʊ.ni.ə]
 25. Estończyk
  Estonian [eˈstoʊniːən]
 26. Etiopia
  Ethiopia [iθiˈoʊpiə]
 27. Etiopczyk
  Ethiopian [ˌiːθiˈəʊpiən]
 28. Finlandia
  Finland [ˈfɪn.lənd]
 29. Fin
  Finn [fɪn]
 30. fiński
  Finnish [ˈfɪnɪʃ]
 31. Węgry
  Hungary [ˈhʌŋ.ɡə.ɹi]
 32. Węgier
  Hungarian [hʌŋˈgɛɹiən]
 33. Islandia
  Iceland [ˈaɪs.lənd]
 34. Islandczyk
  Icelander [ˈaɪsˌlændər]
 35. Indonezja
  Indonesia [ˌɪn.dəˈni.zi.ə]
 36. Indonezyjczyk
  Indonesian [ˌɪndəˈniːʒən]
 37. Iran
  Iran [ɪˈɻɑːn]
 38. Irańczyk
  Iranian [ɪˈreɪniːən]
 39. Irak
  Iraq [ɪˈɹɑːk]
 40. Irakijczyk
  Iraqi [Iraqi]
 41. Izrael
  Israel [ˈɪzreɪəl]
 42. Izraelczyk
  Israeli [ɪzˈreɪliː]
 43. Kenia
  Kenya [ˈkɛnjə]
 44. Kenijczyk
  Kenyan [Kenyan]
 45. Litwa
  Lithuania [ˌlɪθ.juˈeɪ.ni.ə]
 46. Litwin
  Lithuanian [ˌlɪθuˈeɪniən]
 47. Łotwa
  Latvia [ˈlæt.vi.ə]
 48. Łotysz
  Latvian [ˈlætviːən]
 49. Libia
  Libya [ˈlɪbiə]
 50. Libijczyk
  Libyan [ˈlɪbiːən]
 51. Luksemburg
  Luxembourg [ˈlʌk.səm.bɜːɡ]
 52. Luksemburczyk
  Luxembourger [Luxembourger]
 53. Macedonia
  Macedonia [ˌmæs.əˈdəʊ.ni.ə]
 54. Macedończyk
  Macedonian [mæsəˈdəʊnɪən]
 55. Malta
  Malta [ˈmɔːl.tə]
 56. Maltańczyk
  Maltese [ˌmɑlˈtiz]
 57. Maroko
  Morocco [məˈrɒkəʊ]
 58. Marokańczyk
  Moroccan [Moroccan]
 59. Serbia
  Serbia [ˈsɜː.bi.ə]
 60. Czarnogóra
  Montenegro [ˌmon.te.neˈgriŋ]
 61. Serb
  Serb [ˈsɜː(r)b]
 62. Peru
  Peru [pəˈɹuː]
 63. Peruwiańczyk
  Peruvian [Peruvian]
 64. Filipiny
  the Philippines [ðə Philippines]
 65. Filipińczyk
  Filipino [Filipino]
 66. Rumunia
  Romania [ɹəʊˈmeɪ.ni.ə]
 67. Rumun
  Romanian [ɹəʊˈmeɪniən]
 68. Rosja
  Russia [ˈɹʌ.ʃə]
 69. Rosjanin
  Russian [ˈrʌʃ(ə)n]
 70. Singapur
  Singapore [ˈsɪŋəˌpɔr]
 71. Singapurczyk
  Singaporean [ˌsɪŋəˈpɔriːən]
 72. Słowacja
  Slovakia [sləʊˈvæ.ki.ə]
 73. Słowak
  Slovak [slǒʋaːk]
 74. Słowenia
  Slovenia [sləʊˈviː.ni.ə]
 75. słoweński
  Slovenian [ˌsləˈvɪinɪiən]
 76. Słoweniec
  Slovene [ˈslɘʊˌvɪin]
 77. Tajlandia
  Thailand [ˈtaɪ̯lænd]
 78. Tajlandczyk
  Thai [taɪ]
 79. Tunezja
  Tunisia [tuːˈniːʒ(iː)ə]
 80. Tunezyjczyk
  Tunisian [Tunisian]
 81. Wietnam
  Vietnam [viːˈetˈnɑm]
 82. Wietnamczyk
  Vietnamese [ˌviː.ət.nəˈmiːz]
Author
ID
295869
Card Set
C2 Countries Nationalities - Kraje Narodowości
Description
C2 Countries Nationalities - Kraje Narodowości
Updated
Show Answers