C1 Phrasal Verbs R - Czasowniki Frazowe na literę R

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. odejdź
  rack off [ˈræk ˈɔf]
 2. zdrzemnąć się
  rack out [ˈræk ˈæʊt]
 3. uszkodzić
  rack up [ˈræk ˈəp]
 4. otrzymać
  rack up [ˈræk ˈəp]
 5. mówić chaotycznie
  ramble on [ˈræmbəl ˈɔn]
 6. paplać
  rabbit on [ˈræbət ˈɔn]
 7. przełożyć z powodu deszczu
  rain off [ˈreɪn ˈɔf]
 8. przełożyć z powodu deszczu
  rain out [ˈreɪn ˈæʊt]
 9. wyciągać
  rake in [ˈreɪk ˈɪn]
 10. zarabiać
  rake in [ˈreɪk ˈɪn]
 11. mieć duże obroty
  rake it in [ˈreɪk ˈɪt ˈɪn]
 12. kantować na kase
  rake off [ˈreɪk ˈɔf]
 13. wracać do czegoś w kółko
  rake over [ˈreɪk ˈoʊvər]
 14. odgrzebywać coś
  rake off [ˈreɪk ˈɔf]
 15. zagarnąć
  rake up [ˈreɪk ˈəp]
 16. odgrzebać
  rake up [ˈreɪk ˈəp]
 17. podnieść
  ramp up [ˈræmp ˈəp]
 18. powiedzieć zdecydowanie
  rap out [ˈræp ˈæʊt]
 19. podkablować na
  rat on [ˈræt ˈɔn]
 20. donosić na
  rat on [ˈræt ˈɔn]
 21. złamać obietnicę
  rat on [ˈræt ˈɔn]
 22. wydać kogoś
  rat someone out [ˈræt someone ˈæʊt]
 23. donosić na
  rat out [ˈræt ˈæʊt]
 24. przeszukiwać
  rat through [ˈræt ˈθruː]
 25. zwiększyć
  ratchet up [ˈrætʃət ˈəp]
 26. wyklepać
  rattle off [ˈrætəl ˈɔf]
 27. wymienić z łatwością
  rattle off [ˈrætəl ˈɔf]
 28. wyciągnąć rękę
  reach out [ˈriːtʃ ˈæʊt]
 29. spodziewać się
  reckon on [ˈrekən ˈɔn]
 30. liczyć na
  reckon on [ˈrekən ˈɔn]
 31. wyciagnąć z wody
  reel in [ˈriːl ˈɪn]
 32. przyciągnąć klientów
  reel in [ˈriːl ˈɪn]
 33. odrecytować
  reel off [ˈriːl ˈɔf]
 34. rozwinąć
  reel out [ˈriːl ˈæʊt]
 35. powstrzymywać
  rein in [ˈreɪn ˈɪn]
 36. ściągać cugle
  rein in [ˈreɪn ˈɪn]
 37. uciekać się do
  resort to [rɪˈzɔrt tə]
 38. odwoływać sie do
  resort to [rɪˈzɔrt tə]
 39. popijać
  rinse down [ˈrɪns ˈdæʊn]
 40. przepłukać
  rinse out [ˈrɪns ˈæʊt]
 41. przemywać
  rinse out [ˈrɪns ˈæʊt]
 42. ograniczyć
  roll back [ˈroʊl ˈbæk]
 43. przywrócić
  roll back [ˈroʊl ˈbæk]
 44. wycofać
  roll back [ˈroʊl ˈbæk]
 45. mijać
  roll by [ˈroʊl ˈbaɪ]
 46. wtoczyć się
  roll in [ˈroʊl ˈɪn]
 47. masowo napływać
  roll in [ˈroʊl ˈɪn]
 48. toczyć się dalej
  roll on [ˈroʊl ˈɔn]
 49. ruszyć z
  roll out [ˈroʊl ˈæʊt]
 50. wdrożyć
  roll out [ˈroʊl ˈæʊt]
 51. przybyć tłumnie
  roll up [ˈroʊl ˈəp]
 52. zakasać
  roll up [ˈroʊl ˈəp]
 53. wygrać z łatwością
  romp in [ˈrɑmp ˈɪn]
 54. przejść z łatwością
  romp through [ˈrɑmp ˈθruː]
 55. trzymać noworodka przy matce
  room in [ˈruːm ˈɪn]
 56. wciągnąć do pomocy
  rope in [ˈroʊp ˈɪn]
 57. zaciągnąć do pomocy
  rope into [ˈroʊp ˈɪntuː]
 58. odgrodzić
  rope off [ˈroʊp ˈɔf]
 59. poturbować
  rough up [ˈrəf ˈəp]
 60. zaatakować
  rough up [ˈrəf ˈəp]
 61. ustąpić
  row back [ˈroʊ ˈbæk]
 62. znać się
  rub along [ˈrəb əˈlɔŋ]
 63. oczyścić
  rub down [ˈrəb ˈdæʊn]
 64. masować
  rub down [ˈrəb ˈdæʊn]
 65. dolać oliwy do ognia
  rub it in [ˈrəb ˈɪt ˈɪn]
 66. rozlewać się na
  rub off on [ˈrəb ˈɔf ˈɔn]
 67. udzielać się
  rub off on [ˈrəb ˈɔf ˈɔn]
 68. usunąć kogoś
  rub someone out [ˈrəb someone ˈæʊt]
 69. przypomnieć sobie
  rub up on [ˈrəb ˈəp ˈɔn]
 70. powtórzyć
  rub up on [ˈrəb ˈəp ˈɔn]
 71. uciec z kochankiem
  run away [ˈrən əˈweɪ]
 72. przejechać kogoś
  run down [ˈrən ˈdæʊn]
 73. osłabnąć
  run down [ˈrən ˈdæʊn]
 74. ubliżać komuś
  run someone down [ˈrən someone ˈdæʊn]
 75. namierzyć
  run down [ˈrən ˈdæʊn]
 76. wpakować do więzienia
  run in [ˈrən ˈɪn]
 77. docierać
  run in [ˈrən ˈɪn]
 78. iść w koszta
  run into [ˈrən ˈɪntuː]
 79. wyjaśnić pokrótce
  run over [ˈrən ˈoʊvər]
 80. zrobić próbę
  run through [ˈrən ˈθruː]
 81. przebić sztyletem
  run through [ˈrən ˈθruː]
 82. dźgnąć
  run through [ˈrən ˈθruː]
 83. biegnąć do
  run to [ˈrən tə]
 84. wystarczać pieniędzy na
  run to [ˈrən tə]
 85. wydać dużo
  run up [ˈrən ˈəp]
 86. rozbiec się
  rush away [ˈrəʃ əˈweɪ]
 87. popędzać
  rush into [ˈrəʃ ˈɪntuː]
 88. pobiec w pośpiechu
  rush off [ˈrəʃ ˈɔf]
 89. wypuszczać
  rush out [ˈrəʃ ˈæʊt]
Author
ID
295853
Card Set
C1 Phrasal Verbs R - Czasowniki Frazowe na literę R
Description
C1 Phrasal Verbs R - Czasowniki Frazowe na literę R
Updated
Show Answers