C1 Phrasal Verbs F - Czasowniki Frazowe na literę F

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. śmiać się długo
  fall about [ˈfɔl əˈbæʊt]
 2. nie powieść się
  fall through [ˈfɔl ˈθruː]
 3. podlegać
  fall under [ˈfɔl ˈəndər]
 4. wydzierżawić
  farm out [ˈfɑrm ˈæʊt]
 5. zlecić
  farm out [ˈfɑrm ˈæʊt]
 6. marnować czas
  fart about [ˈfɑrt əˈbæʊt]
 7. opierdalać się
  fart around [ˈfɑrt əˈræʊnd]
 8. przyczepić się do
  fasten on [ˈfæsən ˈɔn]
 9. skupić uwagę na
  fasten on [ˈfæsən ˈɔn]
 10. uczepić się kogoś
  fasten onto [ˈfæsən ˈɔntuː]
 11. skupić uwagę na
  fasten onto [ˈfæsən ˈɔntuː]
 12. zgłębić
  fathom out [ˈfæðəm ˈæʊt]
 13. pojąć
  fathom out [ˈfæðəm ˈæʊt]
 14. utuczyć
  fatten up [ˈfætən ˈəp]
 15. podlizywać się
  fawn on [ˈfɔn ˈɔn]
 16. podlizywać się
  fawn over [ˈfɔn ˈoʊvər]
 17. tuczyć
  feed up [ˈfiːd ˈəp]
 18. obmacywać
  feel up [ˈfiːl ˈəp]
 19. zatroszczyć się o
  fend for [ˈfend fər]
 20. odpierać
  fend off [ˈfend ˈɔf]
 21. obronić się przed
  fend off [ˈfend ˈɔf]
 22. odkryć
  ferret out [ˈferət ˈæʊt]
 23. przyznać się do
  fess up to [ˈfes ˈəp tə]
 24. bawić się
  fiddle about [ˈfɪdəl əˈbæʊt]
 25. bawić się
  fiddle around [ˈfɪdəl əˈræʊnd]
 26. marnować czas
  fiddle away [ˈfɪdəl əˈweɪ]
 27. przewracać rękami
  fiddle away [ˈfɪdəl əˈweɪ]
 28. wystąpić na drodze prawnej o
  file for [fəˈleɪ fər]
 29. włączać się do ruchu
  filter in [ˈfɪltər ˈɪn]
 30. wkopać
  fink on [ˈfɪŋk ˈɔn]
 31. zdradzać tajemnicę
  fink on [ˈfɪŋk ˈɔn]
 32. zawieść
  fink out [ˈfɪŋk ˈæʊt]
 33. złamać obietnicę
  fink out [ˈfɪŋk ˈæʊt]
 34. podekscytować się
  fire up [ˈfɪr ˈəp]
 35. polować na
  fish for [ˈfɪʃ fər]
 36. wyłowić
  fish out [ˈfɪʃ ˈæʊt]
 37. umeblować
  fit up [ˈfɪt ˈəp]
 38. wyposażyć
  fit up [ˈfɪt ˈəp]
 39. wrobić
  fit up [ˈfɪt ˈəp]
 40. umówić
  fix up [ˈfɪks ˈəp]
 41. remontować
  fix up [ˈfɪks ˈəp]
 42. spalić na panewce
  fizzle out [ˈfɪzəl ˈæʊt]
 43. zatrzymać pojazd
  flag down [ˈflæg ˈdæʊn]
 44. zasygnalizować
  flag up [ˈflæg ˈəp]
 45. zasnąć z wyczerpania
  flake out [ˈfleɪk ˈæʊt]
 46. zbankrutować
  flame out [ˈfleɪm ˈæʊt]
 47. wybuchnąć gniewem
  flare out [ˈfler ˈæʊt]
 48. rozgorzeć
  flare up [ˈfler ˈəp]
 49. zaostrzyć się
  flare up [ˈfler ˈəp]
 50. uszczegółowić
  flesh out [ˈfleʃ ˈæʊt]
 51. przerzucać kanały
  flick over [ˈflɪk ˈoʊvər]
 52. przerzucać kanały
  flick through [ˈflɪk ˈθruː]
 53. przejrzeć na szybko
  flick through [ˈflɪk ˈθruː]
 54. pokazać środkowy palec
  flip off [ˈflɪp ˈɔf]
 55. oszaleć
  flip out [ˈflɪp ˈæʊt]
 56. przejrzeć
  flip through [ˈflɪp ˈθruː]
 57. zbyć tanio
  flog off [ˈflɑg ˈɔf]
 58. dodać gazu
  floor it [ˈflɔr ˈɪt]
 59. wyjść oburzony
  flounce off [ˈflæʊns ˈɔf]
 60. wyjść oburzony
  flounce out [ˈflæʊns ˈæʊt]
 61. roztrzepać
  fluff out [ˈfləf ˈæʊt]
 62. rzucać się na kogoś
  fly at [ˈflaɪ ət]
 63. zwymyślać
  fly at [ˈflaɪ ət]
 64. oszukać
  fob off [ˈfɑb ˈɔf]
 65. wcisnąć komuś
  fob off on [ˈfɑb ˈɔf ˈɔn]
 66. upchnąć komuś
  fob off with [ˈfɑb ˈɔf ˈwɪð]
 67. dołączyć
  follow on [ˈfɑloʊ ˈɔn]
 68. stanowić kontynuację
  follow on from [ˈfɑloʊ ˈɔn ˈfrəm]
 69. realizować
  follow through [ˈfɑloʊ ˈθruː]
 70. być niewiernym
  fool about [ˈfuːl əˈbæʊt]
 71. być niewiernym
  fool around [ˈfuːl əˈræʊnd]
 72. pobawić się
  fiddle with [ˈfɪdəl ˈwɪð]
 73. wpaść w furię
  freak out [ˈfriːk ˈæʊt]
 74. wykluczyć
  freeze out [ˈfriːz ˈæʊt]
 75. odsunąć
  freeze out [ˈfriːz ˈæʊt]
 76. dolać alkoholu
  freshen up [ˈfreʃən ˈəp]
 77. stanąć w obronie
  front for [ˈfrənt fər]
 78. wychodzić na
  front onto [ˈfrənt ˈɔntuː]
 79. pożyczyć
  front up [ˈfrənt ˈəp]
 80. zaglądać
  front up [ˈfrənt ˈəp]
 81. patrzeć krzywo na
  frown on [ˈfræʊn ˈɔn]
 82. robić zamieszanie
  fuss about [ˈfəs əˈbæʊt]
 83. przejmować się
  fuss over [ˈfəs ˈoʊvər]
Author
ID
295846
Card Set
C1 Phrasal Verbs F - Czasowniki Frazowe na literę F
Description
C1 Phrasal Verbs F - Czasowniki Frazowe na literę F
Updated
Show Answers