C1 Sounds - Dźwięki

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. bee
  baa [ˈbæ]
 2. pisk piskląt
  cheep [tʃiːp]
 3. gdakanie
  cluck [ˈklək]
 4. kukuryku
  cock-a-doodle-do [cock-a-doodle-do]
 5. gruchanie gołębia
  coo [kuː]
 6. chrząkanie świni
  grunt [ˈgrənt]
 7. pohukiwanie sowy
  hoot [ˈhuːt]
 8. muu
  moo [ˈmuː]
 9. rżenie
  neigh [neɪ]
 10. kwik
  oink [ɔɪŋk]
 11. kwa, kwa
  quack, quack [ˈkwæk, ˈkwæk]
 12. ryk
  roar [rɔː]
 13. warknięcie
  growl [ɡraʊl]
 14. hau, hau
  woof, woof [ˈwʊf, ˈwʊf]
 15. wygwizdywanie
  catcall [catcall]
 16. chichot
  giggle [ˈgɪgəl]
 17. skomlenie
  squeal [ˈskwiːl]
 18. lamentowanie
  wailing [ˈweɪlɪŋ]
 19. stukanie
  clack [ˈklæk]
 20. stukot
  clatter [ˈklætər]
 21. grzechotanie
  rattle [ˈrætəl]
 22. dudnienie
  rumble [ˈrəmbəl]
 23. gdakać
  cackle [ˈkækəl]
 24. bicie zegara
  chime [ˈtʃaɪm]
 25. brzęczeć
  clash [ˈklɑːʃ]
 26. wrzeszczeć
  bellow [ˈbɛləʊ]
 27. rechotać
  croak [ˈkroʊk]
 28. zgrzytać zębami
  grind one's teeth [ˈgraɪnd one's teeth]
 29. gulgotać
  gobble [ˈgɑbəl]
 30. bulgotać
  gurgle [ˈgərgəl]
 31. trąbić
  trumpet [ˈtrəmpət]
 32. skomleć
  whine [waɪn]
 33. zrzędzić
  grumble [ˈgrəmbəl]
 34. szczęk
  clang [klæŋ]
 35. chrzest
  clank [ˈklæŋk]
 36. pluskać
  splash [ˈsplæʃ]
 37. pluć
  spit [ˈspɪt]
 38. charczeć
  splutter [ˈsplətər]
 39. rozpylać
  spray [ˈspreɪ]
 40. spryskiwać
  sprinkle [ˈsprɪŋkəl]
 41. chłostać batem
  whip [wɪp]
 42. roztrzaskać
  smash [smaʃ]
 43. tłuc
  mash [ˈmæʃ]
 44. rozciąć głęboko
  gash [ɡæʃ]
 45. kapać
  trickle [ˈtrɪkəl]
 46. skwierczeć
  sizzle [ˈsɪzəl]
 47. mżyć
  drizzle [ˈdrɪz.l]
 48. wywijać się
  wriggle [ˈrɪgəl]
 49. mamrotać
  mumble [ˈməmbəl]
 50. walić
  pound [paʊnd]
 51. wystrzelić
  ring out [ˈrɪŋ ˈæʊt]
 52. uderzać młotem
  hammer [ˈhæm.ə(ɹ)]
 53. ogłuszający
  deafening [ˈdefənɪŋ]
 54. chrapliwy
  grating [ˈgreɪtɪŋ]
 55. wysoki przenikliwy głos
  high-pitched voice [ˈhaɪˈpɪtʃt ˈvɔɪs]
 56. cisza i spokój
  peace and quiet [ˈpiːs ənd ˈkwaɪət]
 57. przeraźliwa cisza
  eerie silence [ˈɪriː ˈsaɪləns]
Author
ID
295840
Card Set
C1 Sounds - Dźwięki
Description
C1 Sounds and Onomatopoeias - Dźwięki i Wyrazy Dźwiękonaśladowcze
Updated
Show Answers