C1 Loan Words - Zapożyczenia

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. banan
  banana [bəˈnɑːnə]
 2. kiwi
  kiwifruit [kiwifruit]
 3. kangur
  kangaroo [ˌkæŋɡəˈru]
 4. jamnik
  dachshund [ˈdɑksˌhʊnt]
 5. szympans
  chimpanzee [tʃɪmˈpæn.zi]
 6. zebra
  zebra [ˈzɛbɹə]
 7. tuńczyk
  tuna [ˈtjuː.nə]
 8. komar
  mosquito [məˈski.toʊ]
 9. hipopotam
  hippopotamus [ˌhɪp.əˈpɒt.ə.məs]
 10. pomidor
  tomato [təˈmɛɪtoː]
 11. cytryna
  lemon [ˈlɛmən]
 12. awokado
  avocado [ævəˈkɑːdəʊ]
 13. bakłażan
  aubergine [ˈəʊ.bə.ʒiːn]
 14. morela
  apricot [ˈæprəˌkɑt]
 15. spaghetti
  spaghetti [spəˈɡɛti]
 16. cukierek
  candy [ˈkændi]
 17. czekolada
  chocolate [ˈtʃɒklət]
 18. kawa
  coffee [ˈkɒf.i]
 19. tulipan
  tulip [ˈtuːləp]
 20. karate
  karate [kəˈɹɑː(ɹ).ti]
 21. jeździć na nartach
  ski [ski]
 22. kajak
  canoe [kəˈnuː]
 23. ciepla kurtka z kapturem
  anorak [ˈænəˌræk]
 24. bawełna
  cotton [ˈkɒt.ən]
 25. tatuaż
  tattoo [tæˈtuː]
 26. szkarłatny
  scarlet [ˈskɑrlət]
 27. patio
  patio [ˈpætiəʊ]
 28. słoik
  jar [dʒɑr]
 29. materac
  mattress [ˈmætrəs]
 30. sofa
  sofa [ˈsəʊfə]
 31. alkohol
  alcohol [ˈælkəhɒl]
 32. tytoń
  tobacco [təˈbækoʊ]
 33. cygaro
  cigar [siɡaːr]
 34. kasyno
  casino [kæˈsinoʊ]
 35. zero
  zero [ˈziɹ.oʊ]
 36. przyczepa kempingowa
  caravan [ˈkærəvæn]
 37. szofer
  chauffeur [ʃɒˈfɜː]
 38. step
  steppe [stɛp]
 39. kanion
  canyon [ˈkænjən]
 40. tundra
  tundra [ˈtʌndɹə]
 41. huragan
  hurricane [ˈhʌɹɪkən]
 42. tornado
  tornado [tɔː(ɹ)ˈneɪ.dəʊ]
 43. monsun
  monsoon [mɒnˈsuːn]
 44. zamachowiec
  assassin [əˈsasɪn]
 45. partyzant
  guerrilla [ɡəˈɹɪlə]
 46. sztaluga
  easel [ˈi.zəl]
 47. dramat
  drama [ˈtraːma]
 48. pianino
  piano [piˈanɔ]
 49. jazz
  jazz [ˈʤæz]
 50. algorytm
  algorithm [ˈælɡəɹɪðm]
 51. algebra
  algebra [ˈæl.dʒɪ.bɹə]
 52. rejs
  cruise [kruːz]
 53. safari
  safari [səˈfɑː(ɹ).i]
 54. ranczo
  ranch [ɹæntʃ]
 55. długo wędrować
  trek [trek]
 56. teoria
  theory [ˈθɪəɹi]
 57. seminarium
  seminar [semǐnaːr]
 58. usterka
  glitch [ɡlɪtʃ]
 59. embargo
  embargo [əmˈbɑɹɡoʊ]
 60. czasopismo
  magazine [mæɡəˈziːn]
 61. dogmat
  dogma [ˈdɒɡ.mə]
 62. telenowela
  telenovela [telenovela]
 63. zamach stanu
  coup [ˈkoʊp]
 64. apartheid
  apartheid [əˈpɑrˌteɪt]
 65. getto
  ghetto [ˈgetoʊ]
 66. kosmonauta
  cosmonaut [ˈkɑzməˌnɔt]
 67. sombrero
  sombrero [səmˈbreroʊ]
 68. origami
  origami [ˌɔrəˈgɑmiː]
 69. voodoo
  voodoo [ˈvuːduː]
 70. mambo
  mambo [ˈmɑmboʊ]
 71. cegła suszona
  adobe [əˈdoʊbiː]
 72. azymut
  azimuth [ˈæzməθ]
 73. lazur
  azure [ˈæʒər]
 74. eliksir
  elixir [ɪˈlɪksər]
 75. sweter
  jumper [ˈdʒəmpər]
 76. zenit
  zenith [ˈziːnəθ]
 77. alkowa
  alcove [ˈælˌkoʊv]
 78. harem
  harem [ˈherəm]
 79. karafka
  carafe [kəˈræf]
 80. igloo
  igloo [ˈɪgluː]
 81. kajak
  kayak [ˈkaɪˌæk]
 82. jogurt
  yoghurt [yoghurt]
 83. kiosk
  kiosk [ˈkiːˌɑsk]
 84. szakal
  jackal [ˈdʒækəl]
 85. potentat
  tycoon [taɪˈkuːn]
 86. przedszkole
  kindergarten [ˈkɪndəˌgɑrtən]
 87. mamut
  mammoth [ˈmæməθ]
 88. bistro
  bistro [ˈbiːstroʊ]
 89. hamburger
  hamburger [ˈhæmˌbərgər]
 90. rzecznik praw obywatelskich
  ombudsman [ˈɑmˌbʊdzmən]
 91. fiord
  fjord [fiːˈɔrd]
 92. kuchnia
  cuisine [kwɪˈziːn]
 93. jacht
  yacht [ˈjɑt]
 94. żłobek
  creche [ˈkreʃ]
 95. jidysz
  Yiddish [ˈjɪdɪʃ]
 96. tango
  tango [ˈtæŋgoʊ]
Author
ID
295828
Card Set
C1 Loan Words - Zapożyczenia
Description
C1 Loan Words - Zapożyczenia
Updated
Show Answers