C1 Friendship and Love - Przyjaźń i Miłość

 1. znajomy
  acquaintance [əˈkweɪntəns]
 2. bratnia dusza
  soulmate [soulmate]
 3. towarzysz na całe życie
  lifelong companion [ˈlaɪfˌlɔŋ kəmˈpænjən]
 4. nierozłączny
  inseparable [in.ˈse.p(ə).rə.bl]
 5. więź
  bond [bɔ̃]
 6. nieszczęśliwie zakochany
  lovesick [ˈləvˌsɪk]
 7. szczenięca miłość
  puppy love [ˈpəpiː ˈləv]
 8. randka w ciemno
  blind date [ˈblaɪnd ˈdeɪt]
 9. zaloty miłosne
  amorous advances [ˈæmərəs ədˈvænsɪz]
 10. bliski przyjaciel
  bosom friend [ˈbʊzəm ˈfrend]
 11. dobrana para
  well-matched couple [well-matched ˈkəpəl]
 12. uczucie
  affection [ʌˈfɛkʃən]
 13. czuły
  affectionate [əˈfɛkʃənət]
 14. czułość
  fondness [ˈfɑnnəs]
 15. wierność
  faithfulness [faithfulness]
 16. troskliwy
  considerate [kənˈsɪdəɹət]
 17. troskliwość
  consideration [kənˌsɪdəˈreɪʃən]
 18. uprzejmy
  amiable [ˈeɪ.mi.ə.bəl]
 19. uprzejmość
  amiablity [amiablity]
 20. oddany sojusznik
  staunchest ally [staunchest əˈlaɪ]
 21. być zadurzonym w kimś
  be infatuated with [ˈbiː ɪnˈfætʃəwətɪd ˈwɪð]
 22. być ślepo zakochanym w kimś
  be besotted with [ˈbiː bɪˈsɑtɪd ˈwɪð]
 23. nie widzieć poza kimś świata
  only have eyes for [ˈoʊnliː ˈhæv ˈaɪz fər]
 24. zagorzali rywale
  bitter rivals [ˈbɪtər ˈraɪvəlz]
 25. niezgoda
  discord [ˈdɪsˌkɔrd]
 26. rozłam
  rift [ɹɪft]
 27. nieporozumienie
  misunderstanding [mɪˌsəndərˈstændɪŋ]
 28. nie mieć wspólnych tematów
  don't see eye to eye [don't ˈsiː ˈaɪ tə ˈaɪ]
 29. obrazić kogoś
  insult [ɪnˈsʌlt]
Author
marko4
ID
295821
Card Set
C1 Friendship and Love - Przyjaźń i Miłość
Description
C1 Friendship and Love - Przyjaźń i Miłość
Updated