C1 Describing Appearance - Opisywanie Wyglądu

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. śniada skóra
  swarthy skin [ˈswɔrðiː ˈskɪn]
 2. kościsty
  scrawny [ˈskrɔniː]
 3. tęgi
  stout [staʊt]
 4. pieprzyk
  mole [məʊl]
 5. wydatne kości policzkowe
  high cheekbones [ˈhaɪ ˈtʃiːkˌboʊnz]
 6. zezowate oczy
  cross-eyed [cross-eyed]
 7. wyłupiaste oczy
  bug-eyed [bug-eyed]
 8. odstające uszy
  protruding ears [proʊˈtruːdɪŋ ˈɪrz]
 9. piwne oczy
  hazel eyes [ˈheɪzəl ˈaɪz]
 10. pryszczata cera
  spotty complexion [ˈspɑtiː kəmˈplekʃən]
 11. zapadłe policzki
  sunken cheeks [ˈsəŋkən ˈtʃiːks]
 12. grzywka
  fringe [fɹɪndʒ]
 13. warkocz
  plait [pleɪt]
 14. baczki
  sideburns [ˈsaɪd.bɚnz]
 15. przedziałek
  parting [ˈpɑrtɪŋ]
 16. dredy
  dreadlocks [ˈdredˌlɑks]
 17. pasemka
  highlights [ˈhaɪˌlaɪts]
 18. trwała
  perm [ˈpərm]
 19. przedłużenie włosów
  hair extantion [ˈher extantion]
 20. farbować włosy
  dye hair [ˈdaɪ ˈher]
 21. farbowane włosy
  dyed hair [ˈdaɪd ˈher]
 22. warkocz
  braid [breɪd]
 23. trwała
  permanent [pɛʁ.ma.nɑ̃]
 24. grzywka
  bangs [bæŋz]
 25. irokez
  mohican [mohican]
 26. nastroszone włosy
  spiky hair [ˈspaɪkiː ˈher]
 27. drobne warkoczyki
  cornrows [ˈkɔrnˌroʊz]
 28. uczesanie na jeża
  crew-cut [crew-cut]
 29. pulchny
  plump [plʌmp]
 30. anorektyczny
  anorexic [ˌænəˈreksɪk]
 31. krępy
  stocky [ˈstɑkiː]
 32. patykowaty
  lanky [ˈlæŋk.i]
 33. niezgrabny
  awkward [ɔːkwəd]
 34. wysoki i chudy
  gangly [ˈɡæŋ.ɡli]
 35. korpulentny
  corpulent [corpulent]
 36. rozczochrany
  unkempt [ˌʌnˈkɛmpt]
 37. zadbana fryzura
  never a hair out of place [ˈnevər ə ˈher ˈæʊt əv ˈpleɪs]
 38. nadymanie ust
  pouting [ˈpæʊtɪŋ]
 39. grymas
  grimace ['gɹɪm.əs]
 40. groźne spojrzenie
  scowl [skaʊl]
 41. gapiący się
  leering [ˈlɪrɪŋ]
 42. gapić się
  leer [lɪə]
 43. korpulentny
  portly [ˈpɔːtli]
 44. ponętny
  alluring [ɚˈluɚ.rɪŋ]
 45. zez
  squint [skwɪnt]
 46. włosy po bokach
  receding hair [riːˈsiːdɪŋ ˈher]
Author
ID
295813
Card Set
C1 Describing Appearance - Opisywanie Wyglądu
Description
C1 Describing Appearance - Opisywanie Wyglądu
Updated
Show Answers