C1 Compound Adjectives - Przymiotniki Złożone

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. staromodny
  old-fashioned [old-fashioned]
 2. barczysty
  broad-shouldered [broad-shouldered]
 3. ładny
  good-looking [ˈgʊdˈlʊkɪŋ]
 4. uparty jak osioł
  pig-headed [pig-headed]
 5. o szerokich horyzontach
  broad-minded [ˈbrɔdˈmaɪndəd]
 6. ograniczony
  narrow-minded [narrow-minded]
 7. roztargniony
  absent-minded [absent-minded]
 8. łagodny
  good-tempered [ˈgʊdˈtempərd]
 9. dobroduszny
  good-natured [good-natured]
 10. gruboskórny
  thick-skinned [thick-skinned]
 11. dobrze wychowany
  well-behaved [well-behaved]
 12. czasochłonny
  time-consuming [ˈtaɪmkənˈsuːmɪŋ]
 13. w średnim wieku
  middle-aged [ˌmɪdəlˈeɪdʒd]
 14. zamożny
  well-off [well-off]
 15. brązowooki
  brown-eyed [brown-eyed]
 16. podszyty futrem
  fur-lined [fur-lined]
 17. pozbawiony słuchu muzycznego
  tone-deaf [ˈtoʊnˌdef]
 18. lodowaty
  ice-cold [ˈaɪsˈkoʊld]
 19. sześciostronny
  six-sided [six-sided]
 20. trzy-godzinny
  three-hour [three-hour]
 21. skąpy
  tight-fisted [tight-fisted]
 22. o szerokich poglądach
  open-minded [ˌoʊpənˈmaɪndəd]
 23. pyszny
  big-headed [big-headed]
 24. zimnokrwisty
  cold-blooded [ˈkoʊlˈblədəd]
 25. spokojny
  easy-going [easy-going]
 26. leworęczny
  left-handed [left-handed]
 27. praworęczny
  right-handed [right-handed]
 28. bystry
  quick-witted [ˈkwɪkˈwɪtəd]
 29. dalekosiężny
  far-reaching [ˈfɑrˌriːtʃɪŋ]
 30. wolnostojący
  free-standing [free-standing]
 31. wytrzymały
  hard-wearing [hard-wearing]
 32. usprawniający pracę
  labor-saving [labor-saving]
 33. długotrwały
  long-lasting [long-lasting]
 34. niekończące się
  never-ending [never-ending]
 35. rekordowy
  record-breaking [record-breaking]
 36. pełnometrażowy
  full-length [ˈfʊlˌleŋ(k)θ]
 37. na ostatnią chwilę
  last-minute [last-minute]
 38. bezołowiowy
  lead-free [lead-free]
 39. światowej sławy
  world-famous [world-famous]
 40. jedenastoosobowy
  eleven-man [eleven-man]
 41. jednooki
  one-eyed [one-eyed]
 42. samodzielny
  single-handed [ˌsɪŋgəlˈhændəd]
 43. o trzech nogach
  three-legged [ˈθriːˈlegd]
 44. trzydziestostronicowy
  thirty-page [thirty-page]
 45. pięciodrzwiowy
  five-door [five-door]
 46. domowej roboty
  home-made [home-made]
 47. życzliwy
  kind-hearted [kind-hearted]
 48. gęsto zaludniony
  densely-populated [densely-populated]
 49. głęboko zakorzeniony
  deeply-rooted [deeply-rooted]
 50. ciepłokrwisty
  warm-blooded [ˈwɔrmˈblədəd]
 51. ugruntowany
  well-established [well-established]
 52. przyciągający wzrok
  eye-catching [eye-catching]
 53. rezerwowy
  stand-by [stand-by]
 54. niefrasobliwy
  light-hearted [light-hearted]
 55. brutalny
  heavy-handed [heavy-handed]
 56. różowo zabarwione
  rose-tinted [rose-tinted]
 57. imponujący
  awe-inspiring [awe-inspiring]
 58. przełomowy
  ground-breaking [ground-breaking]
 59. pięcioboczny
  five-sided [five-sided]
 60. dziesięciopiętrowy
  tenth-storey [tenth-storey]
 61. na wysokim poziomie
  high-level [ˈhaɪˈlevəl]
 62. ciemnoniebieski
  dark-blue [dark-blue]
 63. egocentryczny
  self-centered [self-centered]
 64. dwulicowy
  two-faced [ˈtuːˈfeɪst]
 65. serdeczny
  warm-hearted [warm-hearted]
 66. zabudowany
  built-up [ˈbɪltˈəp]
 67. znoszone
  worn-up [worn-up]
 68. tak zwany
  so-called [ˈsoʊˈkɔld]
 69. zdalnie sterowany
  remote-controlled [remote-controlled]
 70. ściśle tajny
  top-secret [top-secret]
 71. dalekobieżny
  long-distance [long-distance]
 72. wolnocłowy
  duty-free [ˌduːtiːˈfriː]
 73. kuloodporny
  bullet-proof [bullet-proof]
 74. długonogi
  long-legged [long-legged]
 75. wolny od podatku
  tax-free [tax-free]
 76. gotowy do użytku
  ready-made [ˌrediːˈmeɪd]
Author
ID
295805
Card Set
C1 Compound Adjectives - Przymiotniki Złożone
Description
C1 Compound Adjectives - Przymiotniki Złożone
Updated
Show Answers