Parkinson

 1. Beskriv patofysiologin till Parkinsons sjukdom?
  Om man har Parkinsons sjukdom förstörs celler som tillverkar dopamin. Brist på dopamin gör att nervimpulserna förändras och att man inte kan kontrollera sina rörelser lika bra som vanligt. Det leder bland annat till att rörelserna blir långsamma och skakiga. Helt utan dopamin blir man alldeles stel och orörlig. Även andra signalämnen som serotonin och noradrenalin är involverade i sjukdomsprocessen. Det orsakar många av de icke rörelserelaterade symtomen vid Parkinsons sjukdom. Till exempel mentala problem, sömnsvårigheter, ändrade vattenkastnings- och avföringsvanor.
 2. Vilka symtom är vanligt förekommande vid parkinsons?
  • Huvudsymtomen är dessa:
  • Skakningar (tremor).
  • Muskelstelhet (rigiditet).
  • Rörelsehämning (hypokinesi).
  • Balansstörning (nedsatt postural kontroll).
  • Tidigare symptom
  • Vaga obehag i en arm eller ett ben
  • Hämmad mimik
  • Vilotremor
  • Nedsatt armpendling vid gång
  • Semiflektion i armbågsleden
  • Rigid i hand-, armbågs- och knäled
  • Förlångsammade alternerande rörelser

  • Senare symptom
  • Småstegig gång
  • Igångsättningssvårigheter
  • Böjd kroppshållning 
  • Dålig balans
  • Sväljningssvårigheter 
  • Minnes- och koncentrationsproblemo
  • Konfusion och hallucinationer
 3. Vad är den medicinska behandlingen vid parkinsons?
  Läkemedel med levodopa är den medicinering som lindrar symtomen mest effektivt om man har Parkinsons sjukdom. Läkemedlet omvandlas till dopamin i hjärnan och ersätter dopaminet som saknas. Levodopa används i alla stadier av sjukdomen. 

  Levodopa kan kompletteras med så kallade COMT-hämmare och MAO-B-hämmare. COMT-hämmare har ingen egen effekt mot sjukdomen men kan hjälpa till att plana ut svängningarna i effekten av levodopa.

  MAO-B-hämmare ensamt kan minska symtomen i viss mån och i kombination med Levodopa kan det förstärka/förlänga effekten av dopamin genom att hämma det dopaminnerbrytande proteinet MAO-B.
 4. Vilka råd om egenvård kan man ge till patienter med parkinsons?
  • minimera negativ stress och oro som kan förstärka symtomen. 
  • Försöka hitta metoder för att slappna av
  • Informera anhöriga och arbetsgivare, gärna i tidigt skede, för att skapa förståelse och lättare kunna anpassa vardagen.
  • regelbunden livsföring med fasta rutiner - en fördel för att klara av medicineringen.
  • underhålla kroppens rörliget och smidighet genom att motionera
  • I senare stadier av sjukdomen kan man behöva olika tekniska hjälpmedel.
  • Skaffa sig kunskap om sin sjukdom.
 5. Vad är viktigt att tänka på vid medicinering när man har parkinson?
  • Levodopa ska tas minst en halvtimme innan måltid eftersom protein i mat kan konkurrera med läkemedlet.
  • Man ska inte ta läkemedel eller hälsokostpreparat som innehåller järn samtidigt eftersom järn påverkar effekten av levodopa.
  • Ska intas med ett glas vatten.
 6. Vilka eventuella biverkningar kan medicineringen ge vid parkinsons?
  Levodopa kan ge biverkningar som trötthet, ångest, blodtrycksfall och illamående detta kan undvikas med långsam upptrappning av doseringen.

  Dopaminagonisterna har också sidoeffekter som innebär ökad risk för psykiska biverkningar, främst synhallucinationer och störningar i impulskontrollen, som till exempel spelande eller shoppande. Även levodopa kan med tiden orsaka hallucinationer och förvirring. Det blir en balansgång mellan att ha hygglig rörelseförmåga med förvirring eller att ha dålig rörelseförmåga med mindre förvirring. Tilläggsbehandling med läkemedel mot psykos kan ibland hjälpa mot förvirringen.

  Både sjukdomen i sig och läkemedlen kan ge förstoppning.
Author
smary
ID
295768
Card Set
Parkinson
Description
Parkinson
Updated