LO Gelowe opsomming

 1. definieer pasifis
  iemand wat teen oorlog gekant is
 2. wat is die 1ste reel in die morele kode - Boeddhiste
  Ek sal geen lewende ding leed aandoen nie
 3. Wat is die middelpunt van die boeddhistiese geloof?
  Ahimsa - nie-geweld
 4. Boeddhiste glo as hul een ding leed aan doen...
  alle dinge is onderling verbind, en dus sal dit die skakels tussen dinge vernietig
 5. Wanneer het China Tibet binnegeval
  die 1950s
 6. wat het gebeur toe China vir Tibet binnegeval het?
  • meer as 'n miljoen Tibetaanse Boeddhiste het gesterf
  • 6000 van hul kloosters is vernietis omdat hulle ni wou veg nie
 7. Wat is die Buddhist Peace Felloship
  'n Boeddhistiese organisasie, wat betrokke is by ontwapening en veldtogte vir menseregte
 8. wat het Jesus onderrig
  • jy moet jou naaste liefhe soos jouself
  • julle moet julle vyande liefhe
  • bid vir die wat julle vervolg
 9. watse konsep word aanvaar deur sommige christene
  die konsep van geregverdigde oorlog - as hulle oorlog sal voer is dit die laaste uitkoms, nadat alle maniere om konflik te beeindig probeer is
 10. wat is die Kwakers
  • Christen-pasifiste
  • hulle is gekant teen alle geweld en oorlog
 11. wat glo hindoes
  • die beginsel van ahimsa / nie-geweld
  • jy moet jou bearbei vir 'n vreedsame samelewing
 12. wat laat die hindoe-geloof egter toe
  gewapende konflik in uiterste gevalle, waar nodig om die bose te oorwin
 13. wie is was 'n groot leier van hindoeisme
  Mahatma Ghandi
 14. wat het mahatma Ghandi as beginsel toegepas?
  die vreedsame veldtog teen Britse oorheersing in Indie
 15. Waarvoor was Ghandi beroemd
  sy nieggewelddadige maniere om teen ongeregtighede beswaar te maak
 16. van waar kom die woord Islam
  'n woord wat vrede beteken
 17. wat se moslems as hulle mekaar groet?
  vrede is met jou
 18. Moslems glo dat hulle daartoe verbind is om...
  • 'n nuwe wereldorde in te stel sodat hulle die opdrag van Allah kan nakom
  • naamlik dat mense in geregtigheid, vrede verandwoordelike broederskap moet saamleef
 19. Wat is jihad
  • die stryd om geregtigheid
  • beteken: strewe
 20. wat is die reels vir 'n jihad-stryd
  • Dit moet deur 'n godsdiensleier begin en beheer ord
  • Dit moet 'n geregverdigde saak ees
  • Goed en ni kwaad moet die gevolg van oorlog wees
  • dit moet 'n laaste uitweg wees
  • dit moet nooit uit aggressie of om die verkryging van grondgebiede geveg word nie
  • Mense moenie willekeurig doodgemaak word nie
  • onskuldige burgers moenie ly nie
  • bome gesaaides en diere moet beskerm word
 21. wat verklaar die koran ivm jihad
  die wat tydens 'n jihad sterf is martelare - sal die paradys binnegaan
 22. hoe groet jode mekaar
  met die woord Shalom - vrede is met jou
 23. waarna sien die jode uit
  na 'n tydperk van vrede - beskou oorlog as die laaste uitweg
 24. die jode glo ivm oorlog dat
  hulle 'n reg het om hulself te verdedig
 25. wanneer en wat was die verklaring van die Verenigde Nasies
  • 1948
  • dit het israel in staat gestel om 'n selfregerende staat te word
 26. waarvoor is Jode bekend
  hulle pogings om vrede in gemeenskappe te bevorder
Author
rayno@live.co.za
ID
29542
Card Set
LO Gelowe opsomming
Description
LO gelowe opsomming - 11 Augustus 2010a
Updated