Potenser

 1. Hur kan man beskriva en potens?
  Det är en upprepad repetion.
 2. vad kallas de olika delarna?
  i 5^2
  5 är basen och 2 är exponenten
 3. Vilka ord kan man använda för att beskriva 4^3
  • 4 upphöj till 3
  • tredje protensen av 4
 4. Vad är/kallas grundpostens form?
  Kallas 10 potens form.

  Man beskriver då ett tal med 10 en 10 potens.
 5. Skriv 40 000 i grundpostens form
  4*10^4 exponenten anger antalet 0or som skall läggas till om man vill ha det i vanlig form.
 6. Vad händer om 0 exponenten är negativ?
  Då anger den hur många stegdecimalkommat skall flyttas före decimalen, grunden.
 7. Vilken potenslag har multiplikation?
  • Image Upload 1
  • de måste ha samma bas
 8. Vilken är potenslagen för en produkt?
  Image Upload 2 kan både slå samman och dela
 9. Vad har division för potenslag?
  Image Upload 3
 10. Hur räknar man en potens av en potens?
  Image Upload 4
 11. Vad gör man egentligen när man tar kvadratroten ur något?
  Man upphörjer med 0.5 alltså 1/2
 12. Använd potenslagarna för att skriva om Image Upload 5
  Image Upload 6
 13. Använd potenslagarna för att skiva om 
  Image Upload 7
  Image Upload 8
 14. Image Upload 9
  Image Upload 10
 15. Image Upload 11
  Image Upload 12
 16. Image Upload 13
  Image Upload 14
 17. Image Upload 15
  Image Upload 16
 18. Image Upload 17
  Image Upload 18
Author
ccc
ID
295054
Card Set
Potenser
Description
Potenser
Updated