angol segédigék

The flashcards below were created by user NemTommy on FreezingBlue Flashcards.

 1. shall
  (fog) segédige
 2. Shall we meet next week?
  Találkozni fogunk a jövő héten?
 3. No, we shall not (shan't) meet next week.
  Nem, mi nem fogunk találkozni a jövő héten.
 4. Shall I open the window?
  Kinyissam az ablakot?
 5. Each boy shall be there in time.
  Mindegyik fiúnak ott kell lennie időben.
 6. should
  (kéne) segédige
 7. will
  a jövő idő segédigéje
 8. She said she would write me soon.
  Azt mondta, hamarosan írni fog nekem.
 9. can
  (tud) segédige
 10. Can you speak English?
  Beszélsz angolul?
 11. could
  tudott (segédige is)
 12. He could count when he was five.
  Ötéves korában (már) tudott számolni.
 13. may
  (talán, bárcsak) segédige
 14. It may snow tonight.
  Lehet, hogy havazik ma éjjel.
 15. might
  a may múlt ideje
 16. He said I might go there.
  Azt mondta, hogy elmehetek oda.
 17. must, have to
  (kell, muszáj) segédige
 18. You must clean your teeth every morning.
  Minden reggel meg kell mosnod a fogadat.
Author
ID
294959
Card Set
angol segédigék
Description
angol magyar
Updated
Show Answers