omvandlingar

The flashcards below were created by user ccc on FreezingBlue Flashcards.

 1. Ovandla till enheten under Längd avstånd
  Image Upload 1
  micrometer
  Image Upload 2
 2. Ovandla till enheten ovanför Längd avstånd
  mil
  Image Upload 3
  Image Upload 4
 3. Ovandla till enheten under Yta,Area
  Image Upload 5
  Image Upload 6
 4. Ovandla till enheten över Yta,Area
  Image Upload 7
  Image Upload 8
 5. Ovandla till enheten över Volym
  Image Upload 9
  Image Upload 10
 6. Ovandla till enheten under Volym Liter
  Image Upload 11
  Image Upload 12
 7. Ovandla till enheten över Volym Liter
  Image Upload 13
  Image Upload 14
 8. Ovandla till enheten under vikt
  Image Upload 15
  Image Upload 16
 9. Ovandla till enheten över vikt
  Image Upload 17
  Image Upload 18
 10. Ovandla till enheten under tid
  Image Upload 19
  Image Upload 20
 11. 1 mil = x km = x m = x dm = x cm = x mm 

  1 m = x dm = x cm = x mm
  Image Upload 21
 12. 1 km2 = x^2 m2 = x m2

  1 m2 = x dm2 = x cm2 = x mm2
  Image Upload 22
 13. 1 km3 = x^3 m3 = x m3

  1 m3 = x dm3(liter) = xcm3 = x mm3

  1 dm3 = x cm3 = x mm3
  Image Upload 23
 14. Ovandla till enheten över tid
  Image Upload 24
  Image Upload 25
 15. 1 l = x dl = x cl = x ml
  1 l = 10 dl = 100 cl = 1000 ml
 16. 1 ton = x kg = x hg = x g = x mg

  1 kg = x hg = x g = x mg
  Image Upload 26
 17. hur många år har ett vanligt år / skott år?
  365 / 366
 18. 1 milenium =x sekel = x =decenium = x år

  1 år = x månader =x dygn = x timmar = x min

  1 dygn = x timmar =x min = x sek
  Image Upload 27
Author
ID
294954
Card Set
omvandlingar
Description
omvandlingar
Updated
Show Answers