Geometri vinklar

 1. Vad är en vinkel?
  En vinkel är det mellanrum som skapas mellan två skärande linjer eller två strålar från samma punkt.
 2. Vad är en vinkelspets?
  • Det är punkten linjerna skär varandra i eller punkten strålarna utgår från.
  • Image Upload 1
 3. Vad är ett vinkelben / vinkelsida?
  • Det kallas själva linjerna / strålarna som utgår från vinkelspetsen, punkten där de skär varandra.
  • Image Upload 2
 4. Hur kan man beskriva denna vinkel?
  Image Upload 3
  Image Upload 4
 5. Vad menas med kongurens? 
  "två vinklar är kongurenta"
  De två vinklarna är lika stora.
 6. Vad är ett vineklvarv?
  En cirkel, kan skäras men har alltid vinkelsumman 360 grader.
 7. Vilka vinklar är närliggande?

  Image Upload 5
  Alla vinklar som inte är motsatta utan de ligger brevid varandra.
 8. Vad menar man med en rak eller sträckt vinkel?
  Ett halvt cirkelvarv, alltså 180 grader.
 9. Vad kan man kalla de vinklar som tilsammans bildar en rak vinkel?
  närliggande vinklar, supplement vinklar, sidovinklar.
 10. Vad kallas de vinklar som är mitt emot varandra? samband?
  Vertikalvinkel, de är lika stora
 11. vad krävs för att två vinklar tilsamans skall bilda en komplimentvinkel?
  deras vinkelsumma är 90
 12. vad krävs för att två vinklar tillsamans skall bilda en supplementvinkel?
  deras vinkelsumma är 180
 13. vad krävs för att två vinklar tillsamans skall bilda en explementvinkel?
  deras vinkelsumma är 360
 14. Vad är en konkav vinkel?
  • Den har en vinkelsumma mindre än 180
  • -konkAV - avtar
 15. Vad är en konvex vinkel?
  • Den har en vinkelsumma större än 180
  • -konVÄX - växer
 16. Vad är en rät vinkel?
  • Har vinkelsumman 90, hälften av en rak vinkel.
  • betäcknas ofta med en kvadrat
 17. Vad krävs för att en triangel skall kallas rät?
  en av vinklarna skall vara 90
 18. Vad är en spetsig vinkel?
  mindre vinkelsumma än 90,en rät
 19. vad kallas en trubbig vinkel?
  större vinkelsuma än 90,en rät
 20. Vad är en transversal?
  Vad kan man säga om det som uppstår?
  • Den linje som korsar andra linjer, minst två.
  • Vid varje korsning vildar den fyra vinklar som tillsammans är 360 grader.

  Image Upload 6
 21. Vad kan man säga om vinklarna;
  b+c
  c+d
  d+e
  e+b
  f+g
  g+h
  h+i
  i+f
  Image Upload 7
  Eftersom de alla har vinkelsumman 180 är de supplementvinklar aka sidovinklar
 22. Vilka vinklar är motstående inre vinklar?
  Vad menas, måste stämma för detta samband?
  Image Upload 8
  • b&g
  • c&h
  • d&i
  • e&f

  linjerna som transversalen skär måste vara paralella.
 23. Vilka vinklar är vertikalvinklar på bilden?
  Image Upload 9
  • e&c
  • b&d
  • f&h
  • i&g
 24. Vad menas med att två vinklar är likbelägna?
  samband?
  Image Upload 10
  • Ligger på samma plats ungefär, de är lika stora om de linjer som skärs av transversalen är paralella.
  • b&f
  • h&d
  • c&g
  • i&e
 25. Vad är en alternativinkel?
  Samband?
  Image Upload 11
  • De är lika stora om linjerna som korsat transversalen korsat är paralella.
  • b&h
  • f&d
  • g&e
  • c&i
Author
ccc
ID
294946
Card Set
Geometri vinklar
Description
Geometri vinklar
Updated