Elektrokemi repetition

The flashcards below were created by user AnneSkand on FreezingBlue Flashcards.

 1. Forklar forskellen på anode og katode
  • Ved anoden oxideres et stof
  • Ved katoden reduceres et stof
 2. Hvad er formålet med elektrolyse?
  At omdanne elektrisk energi til kemisk energi.
 3. Hvad er en elektrolyt?
  En elektrolyt er et opløst stof, der gør transport af elektricitet mulig.
 4. Hvad angiver Faraday-konstanten?
  Den ladning, som et mol elektroner kan overføre.
 5. Ved benyttelse af Nernst-ligning, hvad afhænger hvilepotentialet af, når koncentrationerne er ens?
  Kun af standard elektrodepotentialerne.
 6. Hvad er formålet af med Daniell-elementet?
  Omdannelse af kemisk energi til elektrisk energi.
 7. Hvilken reaktion sker ved anoden?
  Oxidation.
 8. Hvad er hvilespændingen for Daniell-elementet?
  1,10 V
 9. Hvordan defineres antallet af elektroner overført fra den ene elektrode til den anden?
  Ne=q/e
 10. Hvordan defineres stofmængden af elektronen?
  ne=q/F
 11. Hvad består en elektrolytisk celle af?
  To elektroder og en elektrolyt
 12. Hvordan defineres molar konduktivitet?
  λ=κ/c
 13. Hvad er en kondumetrisk titrering?
  En titrering hvor man finder ækvivalenspunktet ved brug af en dyppecelle.
 14. Hvad kræver en elektrolyse?
  En positiv og en negativ elektrode og minimum én elektrolyt
 15. Hvad hedder denne konstant  Image Upload 1  ?
  Faradays konstant
 16. Hvad viser et cellediagram?
  Det er et diagram for et elektrisk kredsløb, som angiver opbygningen af en celle.
 17. Hvorfor overfladebehandles nogle metaller?
  For at beskytte metallet mod rust, fx galvaniseres jern med zink
 18. Hvad betyder stregerne, der deler et cellediagram?
  De enkelte betyder, at stoffet ændrer tilstandsform, de dobbelte symboliserer den porøse væg.
 19. Hvilken formel benyttes til at beregne hvilespændingen?
  U0 = eh- ev
 20. Opskriv Nernst ligning for en halvcelle
  U0 = eh-ev- (R*T/z*f)*ln(1/[ion])
 21. Hvad afhænger resistansen af?
  Afstanden mellem dyppecellen samt arealet af elektroden.
 22. Hvad er elektrolyse? (energi)
  Omdannelse af elektrisk energi til kemisk energi.
 23. Hvad sker der ved anoden?
  Der sker en oxidation.
 24. Hvordan opskriver man et cellediagram for kobber, 0.1M og zink, 0.1M?
  Minus pol Zn(s) l Zn^2+(aq, 0.1M) l l Cu^2+(aq, 0.1M) l Cu(s) plus pol
Author
ID
294694
Card Set
Elektrokemi repetition
Description
Repetition af elektrokemi.
Updated
Show Answers