metszetek

The flashcards below were created by user eszterr95 on FreezingBlue Flashcards.

 1. 58. hagyma gyökércsúcs, H
  Image Upload 1
  • cél: sejtosztódás megfigyelése növényi szövetekben
  • növényi osztódáskor: van MTOC, de nincs centriólum, a sejtfal a telofázisban alakul ki
  • pro-, meta-, ana-, telofázis megkülönböztetése
  • Image Upload 2
  • Image Upload 3
  • Image Upload 4
 2. 52. HeLa, MGG
  Image Upload 5
  • cél: típusos és atípusos mitózis tumoros sejttenyészetben
  • monolayer, May-Grünwald, Giemsa festés

  • atípusos mitózis:
  • interfázis: egymagvú/többmagvú óriássejtek
  • meta/anafázis: tri/tetrapoláris szétválás
  • anafázis: hídképződés

  • 1: metafázis, 2: tripoláris mitózis, 3: acentrikus fragmentum, 4: citoplazma, 5: s.mag + nucleolus
  • Image Upload 6
  • 1: telofázis, 2: midbody, 3: metafázis
  • Image Upload 7
  • 1: anafázis hídképződéssel
  • Image Upload 8
  • egymagvú vagy többmagvú óriássejtek: 
  • Image Upload 9
 3. 66. Krocker tumor, H
  • cél: szövetben felismerni a normális és az atípusos osztódást
  • kötőszövetes tumor
  • h: magot festi + citoplazma bazofília
  • osztódás: sejtmagban kondenzálódik a kromatin, nincs sejtmaghártya
  • interfázis: látjuk a sejtmaghártyát

  • 66a: 1: interfázis, 2: metafázis felülnézet 
  • Image Upload 10
  • 66b: 1:anafázis hídképződéssel, 2: profázis
  • Image Upload 11
 4. 62. Patkány herecsatorna keresztmetszet H
  Image Upload 12
  gyak dia!
  • cél: spermatogenezis megfigyelése patkányherében
  • érés: kívülről a lumen felé
  • leydig sejtek: herecsatornák között, tesztoszteron termelése
  • primer spermatocyta: nagy, sötét
  • másodrendű spermatocyta: világosabb, kisebb
  • sertoli sejt: "dajka"
  • lumenben: ? érett spermium

  képek: 2. gyak: meiózis ppt
 5. 63. béka petevezetö, HE
  Image Upload 13
  • cél: primer oociták vizsgálata, lámpakefe kromoszóma
  • oogenezis: hasonló az emlősökéhez
  • primer oociták: eltérő méretben láthatók:
  • kicsi: bazofil citoplazma < sok RNS > fehérjeszintézis > nő a sziktartalom > nő a méret
  • nagy: sziktartalom
  • mezolecitális pete: közepes mennyiségű sziktartalom
  • lámpakefe: s.magban vonalak, (nagy sejtben), a sejtciklustól függetlenül (meiózisban is) történhet átírás, meiózis profázisára jellemző, különböző állatfajokban
  • Image Upload 14
  • 1. tüszöhám, 2: szikállomány, 3: éretlen petesejt erősen bazofil citoplazmája, 4: sejtmag
  • számfeletti nucleolus

  • Image Upload 15
  • 1. tüszőhám, 2: szik 3: lámpakefe 4: nucleolus
 6. 60. női vérkenet, MGG
  • cél: dobverő = inaktív X kromoszóma kimutatása neutrofil granulocitában
  • granulocita: fvs, karéjos 
  • Image Upload 16
  • 1. neutrofil granulocita, 2: dobverő, 3: vvt
Author
ID
294612
Card Set
metszetek
Description
sejtbiológia, genetika
Updated
Show Answers