schwedisch 4

 1. komm rein
  • stig på/in
  • kom in
 2. Was arbeitest du?
  Vad gör du?
 3. Was arbeitest du?
  Vad arbetar du med?

  --> jag arbetar på...
 4. Zahlen
  siffror
 5. Rechnungen
  räkningor
 6. Vertrag
  • kontrakt
  • förtrag
 7. IT-Firma
  ett IT-företag
 8. Man verschwendet keine Zeit
  Man spiller ingen tid
 9. Wo?
  Var?
 10. Wann?
  När?
 11. Was?
  Vad?
 12. Von wo?
  Varifrån?
 13. Wie?
  Hur?
 14. Warum?
  Varför?
 15. Darum
  • Därför att...
  • Eftersom...
 16. krank
  sjuk
 17. sehr gut
  mycket bra
 18. Wie lange?
  sedan länge?

  sedan...år.
 19. Es war schön mit dir zu sprechen.
  Det var trevligt att tala med dig.
 20. Danke gleichfalls!
  Tack detsamma!
 21. Wir sehen uns nächste Woche.
  Vi ses nästa vecka
 22. Klatsch-Zeitungen
  skvallertidningar
 23. Zeitung
  tidning
 24. bis
  till
 25. Hin & Zurück
  fram och tillbaka
 26. Wie alt bist du?
  Hur gammal är du?
 27. Teenie/-s
  tonåring/-ar
 28. Ich bin ... Jahre alt.
  Jag är ... år.
Author
Anonymous
ID
293913
Card Set
schwedisch 4
Description
schwedisch
Updated