Wiązania i oddziaływania chemiczne + reakcje

The flashcards below were created by user Manwe on FreezingBlue Flashcards.

 1. Czym jest wiązanie kowalencyjne?
  • To wiązanie polegające na uwspólnieniu elektronów, podczas którego powstaje związek kowalencyjny. Może się wiązać pojedynczymi elektronami, podwójnymi i potrójnymi.
  • Ze względu na elektroujemność może być obojętne i spolaryzowane
 2. Czym jest wiązanie jonowe?
  Polega na przeniesieniu elektronów z kationu na anion, podczas którego powstaje związek jonowy.
 3. Czym jest wiązanie wodorowe?
  Polega na łączeniu cząstek związanego kowalencyjne wodoru z innym pierwiastkiem, są słabe, lecz przy dużej liczbie silne (występują między cząsteczkami wody)
 4. Czym są oddziaływania van der Waalsa?
  Są to oddziaływania między grupami chemicznymi o przeciwnych znakach, są bardzo słabe, lecz w dużej ilości silne.
 5. Czym są oddziaływania hydrofobowe?
  To oddziaływanie między fragmentami cząstek niepolarnych, które są nierozpuszczalne i skupiają się razem np. kropla tłuszczu
 6. Czym jest reakcja dehydrogenacji?
  Jest to odłączanie H2 od cząsteczek związku.
 7. Czym jest reakcja dekarboksylacji?
  To odłączanie CO2 od cząsteczek związku
 8. Czym jest reakcja deaminacji?
  To odłączanie reszty aminowej -NH2 od cząsteczki związku (powstaje amoniak)
 9. Czym jest reakcja transaminacja?
  To przeniesienie reszty aminowej -NH2
 10. Czym jest uwodornienie?
  To przyłączenie H2 do cząsteczki związku
 11. Czym jest reakcja ufosforylowanie?
  To przyłączenie PO4 do cząsteczki związku (podnosi to poziom energetyczny związku, ADP + Pi)
 12. Czym jest reakcja kondensacji?
  To reakcja łączenia substratów w większą od nich cząsteczkę i jedną (lub więcej) mniejszych m. in. wody
 13. Czym jest reakcja estryfikacji?
  To reakcja kondensacji w której powstają estry
Author
ID
293651
Card Set
Wiązania i oddziaływania chemiczne + reakcje
Description
biologia
Updated
Show Answers