Mikrobiyoloji

 1. Pnomokok-viridans strep ayrimi
  Pnomokok optokine duyarli
 2. AGBHS pyogenes-GBS agalactiae ayrimi
  • A grubu Basitrasine duyarli
  • B grubu CAMP(+)
 3. S. bovis-enterokok ayrimi
  Enterokok %6.5luk NaCl'de ürer
 4. Streptokoklar neye gore gruplara ayrilir?
  Karbonhidrat antijenlerine gore
 5. Farenjit en sık etkenler
  • En sık-> Viral (adenovirus)
  • En sık bakteriyel-> AGBHS pyogenes
 6. Farenjit yaşa ve LAP'a gore etyoloji
  • <5 yaş: viral
  • >5 yaş: bakteriyel

  • Tek, ağrılı LAP: bakteriyel
  • Multipl, ağrısız LAP: viral
 7. YD menenjiti etkenleri
  • 1)GBS
  • 2)E.coli
  • 3)Listeria
 8. ASO ve AntiDNAse pozitifligi neyi gosterir?
  • ASO gecirilmis bogaz enfeksiyonu
  • AntiDNAse gecirilmis cilt enfeksiyonu
 9. Strep yayilma faktoru
  Hyaluronidaz
 10. S. pyogenesin en onemli virulans faktoru
  M proteini
 11. Penisiline direnc gelistirmeyen bakteriler
  • S. pyogenes
  • Sifiliz
 12. AGBHS hangi cilt enfeksiyonlarının en sık etkenidir?
  • Erizipel
  • Selülit
  • Nekrotizan fasiit
 13. Kızıl toksin ve semptomlari
  Eritrojenik toksin

  • Basmakla solan makulopapuler dokuntuler
  • Perioral solukluk
  • Pastia cizgileri
  • Cilek dili
  • Eldiven corap tarzi deskuamasyon
 14. ARA major kriterler
  • Poliartrit: en sık ve en erken bulgu
  • Kardit: Aschoff cisimleri patognomonik
  • Sydenham koresi
  • Eritema marginatum
 15. ARA artritinin ozellikleri
  Asimetrik, buyuk eklemler, gezici, sekel birakmaz.

  RA'da ise simetrik, kucuk eklemler, sekel birakir
 16. Poststrep glomerulonefrit ozellikleri
  Diffuz prolifetatif glomerulonefrit

  Bazal membranda ve mezangiumda birikim

  Nüks görülmez
 17. Endokarditin, subakut endokarditin, dogal kapak endokarditinin en sık nedeni
  S. viridans
 18. Akut endokarditin en sık nedeni nedir?
  S. aureus
 19. Protez kapakta EKO'da genis vejetasyonlar
  Candida ve aspergillus endokarditi
 20. Kültür negatif endokardit etkenleri
  HACEK
 21. IgA proteazi olan bakteriler
  • Pnomokok
  • Neisseria
  • Hib
 22. Otit ve sinuzitin en sık etkenleri?
  • 1) Kapsülsüz H. influenza
  • 2) Pnömokok
 23. İdrarda antijeni bulunan bakteriler
  • Legionella: atipik pnomoni
  • Pnomokok: tipik pnomoni
  • Leptospira: aseptik menenjit, fare idrariyla bulasir
 24. Lober pnomoninin ve plevral efuzyonun en sık etkeni
  Pnomokok
 25. Eriskinde menenjit etkenleri
  • 1)Pnomokok
  • 2)Meningokok
 26. Primer peritonitin genelde, eriskinde ve sirozda en sık etkeni?
  E. coli
 27. Primer peritonitin çocukta ve nefrotik sendromda en sık etkeni?
  Pnomokok
 28. Spontan (primer) peritonit tedavi
  • Sefotaksim
  • Seftriakson
  • Amoksisilin+klavulanat (amoksisilin bosluklara iyi gecer)
 29. Sekonder peritonit etken ve tedavisi
  • Etken: B. fragilis ve E. coli
  • Tedavi: metronidazol + aminoglikozit veya sefoksitin
 30. S. aureus'un toksinleri
  Sitotoksin (lökosidin-panton valentin): eritrosit ve lokositleri parcalar, nekroza yol acar

  Enterotoksin: isiya direncli

  Eksfoliatif toksin: haslanmis deri sendromu ve büllöz impetigo

  TSST (enterotoksin F)<
 31. Haslanmis deri sendromuyla büllöz impetigo farki
  Haslanmis deri: bül sıvısı berrak, Nikolsky +

  Büllö impetigo: bül sıvısında bakteri+lökosit, Nikolsky -<
 32. Septik artrit etkenleri
  • YD: GBS agalactiae
  • Cinsel aktif: Gonokok
  • Diger tum yaslarda S. aureus
  • IV ilaç kullanıcılarında ve RA'da S. aureus
 33. Kistik fibroziste pnomoni etkenleri
  • <5 yas: S. aureus
  • >5 yas: Psodomonas
 34. Sistit etkenleri
  • 1) E. coli
  • 2) S. saprophyticus
 35. Toksik şok sendromu triad
  • Ateş
  • Hipotansiyon
  • Diffuz makulopapuler dokuntu

  Etken kandan izole edilemez<<
 36. HS2+ olan tek gram+ bakteri
  Erysipelotrix
 37. Difteriden en sık ölüm nedeni
  Miyokardit
 38. Yumusak damak perforasyonu yapan enf
  Difteri
 39. En sık miyokardit etkeni
  Coxsackie B
 40. Difteri tanı
  • Loeffler ve K tellüritli besiyeri
  • Metakromatik cisimler (Ernst-Babes)
  • Kesin tanı toksinin gösterilmesiyle konur
 41. Bartonella hansellae kliniği nasıldır?
  AIDSlide baziler anjiyomatozis yapar, Kaposi sarkomuna benzer, ayrim biyopsiyle yapilir
 42. Piyogranulomatoz enfeksiyon etkenleri?
  • Listeria
  • Bartonella hansellae
 43. Granulomatozis infantiseptika nedir?
  Konjenital listeria infeksiyonu, tum vucutta yaygin pyogranulomlar
 44. 4 derecede cogalma
  22 derecede hareketli
  37 derecede hareketsiz<
  • isteria
  • Yersinia
 45. Bacillus anthracis toksini komponentleri nelerdir?
  • Ödem faktoru
  • Letal faktor
  • Koruyucu antijen
 46. Şarbon tedavisi
  Deri enfeksiyonu penisilin, diger enfeksiyonlari penisilin veya kinolon
 47. Püstüla maligna nedir?
  Deri sarbonu, eskar, cerrahi kontrendike
 48. Çift hemoliz zonu olusturan, toksininin fosfolipaz C aktivitesi olan
  Clostridium perfringens

  α toksini fosfolipaz C (lesitinaz) aktivitesine sahiptir, Nagler reaksiyonuyla gosterilebilir. Gazlı gangren etkenidir.<
 49. Gazlı gangren yapmayan clostridiumlar
  • Tetani
  • Botulinum
  • Difficile
 50. Kolon ca'da kandan izole edilen bakteriler
  • Clostridium septicum
  • S. bovis
 51. Diyabetiklerde amfizematoz kolesistit etkeni
  Clostridium perfringens
 52. Retrograd aksonal transport yapan patojenler
  • C. tetani
  • Kuduz
  • HSV
 53. C. botulinumun semptomlari
  Bekar balik adam, konserve yemis

  • Kocaman gozler
  • Simetrik paralizi
  • His, şuur kaybı yok
  • Kabız<
 54. Psodomembranoz enterokolit etkenleri
  • C. difficile
  • C. perfringens
  • S. aureus
  • Candida
 55. Lipoarabinomannanin fonksiyonlari
  • 1) Fagozom-lizozom füzyonunu bozar
  • 2) Endotoksik aktiviteye sahip (ama endotoksin degil)
  • 3) TNF alfa yanitini uyarir
 56. Mannanlar kimde var?
  • Mannan- Candida
  • Galaktomannan- Aspergillus
  • Lipoarabinomannan- Mycobacterium
 57. Tbc en onemli virulans faktoru
  Kord faktoru
 58. Primer tbc en sık komplikasyonu?
  En sık immunolojik komplikasyonu?<
  • rta lob atelektazisi
  • Eritema nodosum
 59. Primer tbc enfeksiyonu lokasyonu
  Orta alt lob
 60. Ghon kompleksinin komponentleri
  Ghon odağı (orta alt lob) + hilar LAP
 61. Sekonder tbc lokasyon
  Apekste kaviter lezyon (Simon odağı)
 62. Tbc en sık ekstrapulmoner tutulum yeri?
  Lenf bezi (en sık servikal)
 63. Tbc en sık GİS tutulumu
  İleoçekal bolge
 64. Tbc en sık urolojik tutulum
  Bobrek
 65. Tbc en sık vertebra tutulumu
  Torakal
 66. Tbc en sık genital tutulum
  • Erkekte epididim
  • Kadinda fallop
 67. Tbc menenjitinin ozelligi
  Tatsiz tuzsuz menenjit
 68. Adrenal yetmezligin en sık nedeni
  Adrenal tbc
 69. Konjenital tbcda primer odak
  Karaciger
 70. Eksüdatif plörezinin en sık nedeni? Tanisi?
  Tbc. Kapali plevral biyosiyle konur
 71. Tbc perikarditinin ozelligi
  Hemorajiktir. Steroidle akut iyilesme saglanir
 72. Tbcda steroid endikasyonlari
  • -Zar tbc
  • -Adrenal yetmezlik
  • -Aşırı bitkinlik
  • -Milier tbc
 73. Tbc tanisinda boyama ve kultur adlari
  Boyama: Ziehl-Neelsen (EZN) ve auramin-rodamin

  Kultur: Löwenstein-Jensen ve Middlebrook
 74. bc tanisinda kullanilan en iyi antijenik hedef? Yontem?
  ESAT-6. Quantiferonla olculur, bu yontem IFNgamma duzeyini olcer.
 75. AIDSte CD4<100 iken artan enfeksiyonlar (kotu prognozu gosterirler)
  • -MAC
  • -CMV
  • -invaziv serviks ca
 76. MAC ile tbc ayirma yontemi?
  • MAC-niasin(-)
  • Tbc-niasin(+)
 77. Hizli ureyen mikobakteri? Kimlerde enf yapar?
  M. fortuitum, kapak ve eklem protezi olanlarda
 78. Hepatotoksik antitbc ilaclar
  INH, rifampisin, pirazinamid
 79. Cok ilaca direncli tbc demek icin hangi ilaclara direnc gostermelidir?
  INH ve rifampisin
 80. Lepranin lepramatoz olmasi icin gerekli şart ve sonuclar
  • Hucresel immunite zayif olmali.
  • Sonuç olarak lepromin cilt testi (-), Langhans dev hucresi (-), eritema nodozun leprosum (-)
 81. AIDSli hastada MAC enfeksiyonunun ayirici tanisi
  Whipple ve Crohn da granulomatoz ishale neden olur.

  Whipple farkli olarak artrit yapar

 82. C enfeksiyonu profilaksisi ve tedavisinda kullanilan ilac
  Klaritromisin
 83. Nocardia ve tbc'un ortak yanlari
  • ARB boyanirlar
  • Zorunlu aeroblar
  • Florada bulunmazlar
  • İnhalasyonla bulasirlar
  • Akcigerde kaviter lezyon yaparlar
 84. Akcigerinde kaviter lezyonu olan birinde beyin apsesi varsa ne dusunursun?
  Nokardia
 85. Kontak lens iliskili keratit etkenleri
  • Psodomonas (en sık)
  • Nokardia
  • Akantomoeba
 86. Nokardia ve aktinomycesin tipik ortak lezyonu ve tedavileri nedir?
  • Ağrısız apse
  • Aktinomyces: Penisilin
  • Nokardiya: Kotrimoksazol
 87. Anaerop GİS-GUS flora elemani, travma veya cerrahiden sonra cikan agrisiz apse
  Actinomyces
 88. Actinomyces apsesinin tani koydurucu gorunumu
  Sari sulfur granulleri
 89. Actinomyces en sık klinik formu?
  Servikofasyal tip
 90. ARB boyanan, besi yerinde pembe-kırmızı koloni yapan?
  Rhodococcus equi
 91. Gonokokta faz ve antijenik varyasyon ne demektir?
  Faz varyasyonu: pilili ve pilisiz hal arasinda donusum

  Antijenik varyasyon: pilinin alt birimlerinde degisiklik. Bu sayede antikorlardan kacar, serolojik tani konamaz
 92. almia neonatarum sık etkenleri ve ozellikleri
  Gonokok: Hiperakut, hiperpurulan ve prognozu en kotu

  C. trachomatis: Korneayi tutmaz
 93. proteaz ureten bakteriler
  3 kapsullu 1 cenabet
 94. Septik artriti olan birinde dokuntu varsa ne dusunursun?
  Gonokok
 95. Menenjiti olan birinde dokuntu varsa ne dusunursun?
  Meningokok
 96. Fitz-Hugh-Curtis sendromu nedir?
  • Klamidya (en sık) ve gonokok enfeksiyonunun kadinda periton yayilimiyla perihepatit tablosu yapmasidir.
  • Ultrasonda KC kenarinda keman teli gorunumu tipiktir
 97. Gonokok hangi genital enfeksiyonlari yapmaz?
  Vajinit ve genital ulser yapmaz
 98. Gonore tanisi
  • Erkekte yayma
  • Kadinda kultur (Tayer-Martin)
 99. Gram negatif diplokok ayrimi
  • Meningokok glukoz (+) maltoz (+)
  • Gonokok glukoz (+) maltoz (-)
  • Moraxella ikisi de (-) DNAse (+)
 100. Tedaviye betalaktamaz inh eklenmesi gereken gram (-) diplokok
  Moraxella (CAM tercih edilir, sinuzite, otite, pnomoniye daha etkili)
 101. Waterhouse-Friderichsen sendromu nedir?
  Meningokok enfeksiyonunda sürrenal hemoraji ve buna bagli DİK tablosu.
 102. Meningokok ve Hib profilaksisi
  Siprofloksasin (<13 yas: seftriakson)
 103. Kapsullu bakteri menenjitinde penisilin alerjisi varsa kullanilmasi gereken ilac
  Kloramfenikol (3 kapsulluye sidal ve BOS'a gecisi iyi)
 104. Laktozu fermente eden gram (-) basiller
  • E. coli
  • Klebsiella
  • Enterobacter
 105. Florada bulunmayan enterobakteriler
  Salmonella ve şigella
 106. Salmonella tasiyiciligini gosteren antijen
  Vi Ag (kronik demek icin en az 1 yil)
 107. Hastane enfeksiyonunun en sık etkeni
  E. coli (kateter iliskili İYE)
 108. Hematojen renal apsenin en sık etkeni?
  S. aureus
 109. Protein sentezini inhibe eden bakteriyel toksinler
  • Difteri ve psodomonas: EF2
  • Shiga toxin ve verotoxin(EHEC): 60S
 110. Hem adenilat siklazi hem guanilat siklazi aktive eden bakteri
  ETEC
 111. Sorbitolu fermente etmeyen E. coli?
  EHEC
 112. HUS yapabilen E. coli?
  EHEC (antibiyotik HUS riskini artirir)
 113. HUS triadi
  • Bobrek yetmezligi
  • Mikroanjiopatik hemolitik anemi
  • Trombositopeni
 114. Şigellaya özenen E. coli?
  EIEC (hareketsiz ve dizanteriform ishal)
 115. Neonatal menenjit etkeni E. coli?
  E. coli K1
 116. En sık dizanteri etkenleri
  • Basilli: Shigella
  • Amipli: Entamoeba
 117. En patojen shigella türü? TR'de en sık olan? Batıda en sık olan?
  • S. dysenteriae
  • S. flexneri
  • S. sonnei
 118. Rektal prolapsus yapan bakteri? Parazit?
  • Bakteri: Shigella
  • Parazit: T. trichura
 119. Enteronörositotoksin hangisi?
  Shiga toxin

  • Entero: kanlı mukuslu gayta
  • Nöro: konvulsiyon
  • Sito: hucrelerde lizis, aciga cikan sitokinlerle yuksek ates.
 120. iv ve noninvaziv gastroenteritte tedavi
  • Noninvazivde tedaviye gerek yok (kolerada tetrasiklin veya kinolon)
  • İnvazivde kinolon (C. jejunide makrolid)
 121. Shigellanin kultur ozellikleri
  Herseyi negatif.

  • Laktoz (-)
  • H2S (-)
  • Hareketsiz
 122. u shigella ve salmonelladan ayiran ozelligi?
  Ureaz (+) olmasi
 123. Salmonellanın rezervuarı
  • Tifoidallerin rezervuari insan
  • Nontifoidallerin rezervuari hayvan (en sık yumurtayla)
 124. Tifo triadi
  • Kontinu ates
  • Rolatif bradikardi
  • Taşe roze (gül lekeleri)
 125. Tifoda ilk pozitif kultur?
  Kan kulturu.
 126. Aort anevrizmasi nedenleri
  • Sifiliz
  • Salmonella
 127. Shigellayi salmonella ve proteusten ayiran ozellikleri
  • H2S (-)
  • Hareketsiz
 128. TPN solusyonlarinda iyi ureyen, kirmizi pigment olusturan bakteri?
  Serratia
 129. Weil-Felix testinde kullanilan bakteri? Tanisi konulan bakteri?
  Proteus kullanilir, ricketsia enfeksiyonunun tanisini koyar
 130. Hareketsiz enterobakteriler?
  Klebsiella ve Shigella
 131. Brusella alt tipleri nelerdir?
  • B. melitensis (koyun): en virulan
  • B. abortus (sığır): CO2 ister
  • B. suis (domuz)
  • B. canis (köpek): serolojisi yok
 132. Ondülan ateş etkeni?
  Brusella
 133. Brusellanin en sık rastlanan komplikasyonu?
  Artrit (en sık sakroileit)
 134. Brusellanin en sık fizik muayene bulgusu?
  Hepatosplenomegali
 135. Bruselladan en sık ölüm nedeni?
  Endokardit
 136. Endokarditte kapak replasman endikasyonu?
  Brusella ve mantar
 137. Rose-Bengal (Lam aglutinasyon testi) ve Wright (Tup aglutinasyon testi) hangi enfeksiyonun tanisinda kullanilir?
  Brusella
 138. Prozon olayi hangi bakterilerde gorulur?
  Brusella ve sifilizde

  Blokan antikorlarin dusuk titrede yalanci negatif sonuca yol acmasidir
 139. ella tularensisin bulaş yollari?
  • Kene (en dusuk enfektif doz)
  • Solunum (biyolojik silah)
  • Sindirim (TRde en sık)
 140. Tulareminin en sık, TR'de en sık ve en mortal klinik tablolari?
  Ülseroglandüler (en sık): isirilan yerden ulser ve LAP

  Orofaringeal (TRde en sık): gidayla alinir, bas -boyunda LAP

  Tifoidal (en mortal): LAP veya ulser olmadan sepsis
 141. inde sistein bulunmasi gerekenler?
  • Francisella
  • Legionella
  • Nocardia
 142. Kriptik tonsilliti olan kiside fistulize olabilen LAP varsa, penisiline yanit yoksa
  Tularemi dusunulur
 143. Tularemi tedavisinde ilk tercih
  Streptomisin
 144. Brusella tedavisi
  Temel ilac tetrasiklindir, aminoglikozitle veya rifampinle kombine edilir

  Hamilelerde kotrimoksazol+rifampin
 145. anin neden oldugu artritler
  • Reiter sendromu (reaktif artrit)
  • Ankilozan spondilit
 146. Kedi-kopek isirigiyla selulit yapan bakteriler
  Pastorella ve Capnocytophaga
 147. En sık gram (-) sepsis etkeni? En mortal gram (-) sepsis etkeni?
  • E. coli
  • Psodomonas
 148. Nonfermenter gram (-) basil ayrimi
  • Psodomonas: oksidaz (+) ve piyosiyanin
  • Acinetobacter: oksidaz (-)
 149. Eksternal otit etkenleri
  • Bakteri: Psodomonas
  • Mantar: Aspergillus
 150. Malign eksternal otit ve ektima gangrenosum etkeni
  Psodomonas
 151. Notropenide en sık enfeksiyonlar ve ampirik tedavi
  • 1)Psodomonas
  • 2)Aspergillus (en sık mantar)
  • 3)HSV (en sık virus)

  • 1)Piperasilin
  • 2)Amfoterisin B (en genis spektrumlu antifungal)
  • 3)Asiklovir
 152. nasin P'leri
  • Piperasilin
  • Panrezistan diyebilmek icin Polimiksin E'ye direncli olmali

  Pigmenti Piyosiyanin
 153. nas tedavisi
  (Aminoglikozit veya kinolon) + betalaktam

  (Tobramisin veya siprofloksasin) + (piperasilin veya seftazidim veya imipenem veya meropenem)
 154. ra vibrioları V. cholerae'dan ayiran ozellik
  Halofil olmalari ve deniz urunleriyle bulasmalari
 155. Kolera ishali hangi elektrolit sorununu yapar?
  Hipokalemik metabolik asidoz
 156. V. vulnificus'un triadi
  • Siroz
  • Selulit
  • Sepsis
 157. V. cholerae tanisi icin gayta ornegi neyle transport edilir?
  Cary-Blair ve alkalen peptonlu su
 158. Enterik ates etkenleri (sistemik enfeksiyon-bakteremi)
  • Salmonella typhi
  • Campylobacter fetus
  • Yersinia enterocolitica

  C. fetus ve Y. enterocolitica tifo benzeri hastalık yapar
 159. rinin hangi genleri IL-8 salgılatarak inflamasyonda rol oynar?
  • VacA
  • CagA (adenokarsinomdan sorumlu)
 160. H. pylorinin neden olmadigi patolojiler?
  GERH, gastroparezi, ozefagus adenokarsinomu
 161. H. pylori tedavi
  PPİ + amoksisilin + klaritromisin
 162. Gullian-Barre'ye en sık neden olan patojen?
  Campylobacter jejuni
 163. Campylobacter fetusun diger campylobacterlerden farki ne?
  • Bakteremi yapabilir
  • Hucre duvarinda kapsul benzeri S proteinine sahiptir
 164. H. influenza'nin kapsulunun yapitasi?
  Poliribozil-ribitol fostat (PRP)
 165. H. influenza ve H. ducrei ayrimi
  • H. influenza X ve V faktorleri
  • H. ducrei sadece X faktoru

  • X: Hem
  • V: NAD
 166. sinuzitin artik en sık etkeni?
  Kapsulsuz H. influenza
 167. Lipopolisakkarit yerine lipooligosakkarit iceren bakteriler
  Neisseria ve H. influenza
 168. Epiglotitin en sık etkeni ve en iyi tani yontemi?
  • H. influenza
  • Kan kulturu
 169. Sutanne fenomeni nedir?
  S. aureus kanli agarda hemolizle V faktoru cikarir. H. influenza da bu hemoliz zonunda urer
 170. Genital ulser siniflamasi
  • HSV ve H.ducrei'nin ulseri de LAP'i da agrili
  • Sifilizin ulseri de LAP'i da agrisiz
  • C. trachomatisin ulseri agrisiz LAP'i agrili
  • K. granulomatisin ulseri agrisiz LAP'i yok
 171. B. pertussisin aseluler aşısında neler var?
  Toksoid, hemaglutinin ve pertaktin
 172. Bogmaca komplikasyonlari
  • SSS komplikasyonlari
  • Malnutrisyon
  • Aspirasyon pnomonisi: kusmaya bagli. En sık komplikasyon ve en sık ölüm nedeni.
 173. Bogmaca besiyeri
  Bordet-Gengou (nikotinamid icerir)
 174. Bogmaca tedavi ve profilaksisi
  Eritromisin
 175. Atipik pnomoni etkenleri
  • Mycoplasma pneumoniae (en sık)
  • RSV (<5 yas en sık)
  • Pneumocistis jirovecii (AIDSlide en sık)
 176. Bulloz mirinjit, Reynauld fenomeni, eritema multiforme, soguk antikorlu OHA yapabilen bakteri?
  M. pneumoniae
 177. Prematurelerde bronkopulmoner displazi yapan bakteri?
  U. urealyticum
 178. C. trachomatisin A,B,C serotiplerinin yaptigi hastalik
  Trahom
 179. C. trachomatisin L1, L2, L3 serotipleronin yaptigi hastalik
  Lenfogranuloma venereum (oluk belirtisi)
 180. C. trachomatisin D-K serotiplerinin yaptigi hastaliklar
  • Nongonokoksik uretritin en sık nedeni
  • Gonokok ne yaparsa aynisini yaparlar
 181. Reiter sendromunun (reaktif artritin) en sık nedeni ve pentadı?
  Klamidya

  • Konjonktivit
  • Uretrit
  • Artrit

  • Ant üveit
  • Makülopapüler döküntü
 182. ilk 3 ayında pnomoni etkenleri
  • 1) C. trachomatis (eosinofili)
  • 2) B. pertussis ve adenovirus (lenfositoz)
 183. Riketsiyanin temel lezyonu
  Vaskulit
 184. Epidemik tifus etkeni olup bitle bulasan bakteri
  Ricketsia prowazekii (en agir riketsiya klinigi, Fraenkel nodulleri)
 185. Keneyle bulasan hastaliklar?
  • R. ricketsii
  • Ehrlichia
  • O. tsutsugamushi
  • Francisella tularensis
  • B. burgdorferi
  • Babesia microti
  • Nairovirus (KKHA)
 186. Coxiella burnetti triadi
  • Subakut endokardit
  • Granulomatoz hepatit
  • Atipik pnomoni
 187. Sütle bulasanlar
  • Brusella
  • Listeria
  • Coxiella
 188. Kedi tirmigi hastaligi etkeni
  Bartonella hansellae
 189. Ricketsiya tedavisi
  Tetrasiklinler (sulfonamidler kontrendike)
 190. Lyme hastaligi donemleri
  1. donem: Isirilan yerde eritema kronikum migrans olusur

  2. donem: Norolojik ve kardiyovaskuler bozukluklar. En sık atrioventrikuler blok.

  3. donem: Poliartrit
 191. eş etkeni ve tanısı
  • Borrelia recurrentis.
  • Seroloji kullanılmaz, ateşli dönemde periferik yayma yapılır. Ateşsiz dönemde tedavi edilir
 192. Sifilizde doku hasarindan sorumlu faktor
  İmmunolojik yanit
 193. Sifilizin bulastirici oldugu evreler
  Primer ve sekonder
 194. Tersiyer sifilizde patolojiler
  • Hepar lobatum
  • Kardiyovaskuler semptomlar
  • Norosifiliz
 195. Konjenital sifilizde en erken belirti
  Kanli rinit
 196. Konjenital sifilizde Hutchinson triadi
  • Testere dis
  • İnterstisyel keratit
  • Sağırlık
 197. Flora elemani olan, clue cell ile tani konan vajinit etkeni
  Gardnerella vaginalis (en sık vajinit etkeni)
 198. Kaşıntılı ve peynirimsi akıntılı vajinit etkeni
  Candida (psödohiflerin gösterilmesi patojen olduğunu gösterir)
 199. Grup F antiserumuyla aglutinasyon veren tek strep
  S. anginosus grup
 200. Streptokinaz etki mekanizması nedir?
  Plazminojeni plazmine dönüştürür
 201. AGBHS (pyogenes) farenjitinde tedavi?
  Benzatin penisilin 1.2 milyonÜ tek doz
 202. Stafilokokal ve pnömokokal pnömoni arasında ne fark var?
  • Stafilokok: ampiyem
  • Pnömokok: plevral efüzyon
 203. S. aureus psödomembranöz enterokoliti hangi toksiniyle yapar?
  Enterotoksin B
 204. S. epidermidis ve S. saprophyticus ayrımı nasıldır?
  Saprophyticus novobiyosine dirençli
 205. Boğa boynu (Sezar yakalığı) hangi hastalıkta görülür?
  Difteri
 206. Atipik corynebacteriumlarda tedavi nasıldır?
  Vankomisin
 207. İnsanda en sık enfeksiyon yapan corynebacterium türü hangisidir?
  C. jeikeium
 208. Üriner sistemde magnezyum-amonyum-fosfat (strüvit) taşları yapan bakteriler hangileridir?
  • Corynebacterium urealyticum
  • Proteus
 209. Kapsüllü ve sporlu tek bakteri hangisidir?
  Bacillus anthracis
 210. İkili klinik tablo yapan besin zehirlenmesi etkeni nedir?
  Bacillus cereus
 211. C. difficile enfeksiyonunun tanısı nasıl konur?
  Gaytada toksin A ve B'nin gösterilmesiyle
 212. Tekrarlayan neisseria enfeksiyonları hangi kompleman eksikliklerinde görülür?
  MAC ve properdin
 213. İYE tanımı nedir?
  • Bakteri>10^5
  • Lökosit>10
 214. Kanlı dışkılama ve konvülsiyonu olan çocukta ne düşünülür?
  Shigella
 215. HÜS yapan bakteriler?
  • Laktoz(+): EHEC
  • Laktoz(-): Shigella
 216. Yersinia'nın klinik formları nelerdir?
  • Enterokolit
  • Psödoapandisit
  • Bakteriyemi
 217. Kistik fibroziste en mortal pnömoni etkeni nedir?
  B.C.
 218. En sık konjenital enfeksiyon nedir? En mortal konjenital enfeksiyon nedir?
  • CMV
  • Sifiliz
 219. AGBHS'un (pyogenes) en sık enf nedir?
  Farenjit
 220. Gr➕, β hemolitik koloniler yapan, katalaz➖, CAMP➕ bakteriler nelerdir?
  • Kok: S. agalactia (GBS)
  • Basil: Arcanobacterium haemolyticum
 221. Portal yolla yayılan bakteriler nelerdir?
  • AGBHS: Tip 2 nekrotizan fasiit
  • Clostridium septicum: Spontan (nontravmatil) gazlı gangren (öz GIS kanserlerinde)
  • Vibrio vulnificus (deniz ürünlerinden bulaş)
 222. S. aureus hangi cilt enfeksiyonlarının en sık etkenidir?
  • İmpetigo
  • Folikülit
  • Fronkül
  • Karbonkül
 223. Kedi köpek ısırmasıyla bulaşan selülit etkeni nedir?
  Pasteurella
 224. Periorbital selülit etkeni nedir?
  H. influenza
 225. IV ilaç kullanıcılarında en sık endokardit etkeni nedir? Gr➖? Mantar?
  • En sık: S. aureus
  • Gr➖: Psödomonas
  • Mantar: Candida
 226. Kolonoskopi endikasyonu endokardit etkeni nedir?
  S. bovis
 227. Tek ➕ kan kültürünün yeterli endokardit etkeni nedir?
  • Coxiella burnetti
  • Kültürde üretmek zor, faz 1 Ag veya faz 1 Ab bakılabilir.
 228. Alkolik & DM'li hastada lober pnömoni etkeni nedir?
  Klebsiella
 229. Pnömokokun penisiline direnç mekanizması nedir?
  • PBP'de yapı değişikliği
  • β laktamaz üretmez, β laktamaz inh'lü kombinasyonlar etkisizdir
 230. Peritonitin tedavisi nedir?
  • Spontan: Sefotaksim veya seftriakson
  • Sekonder: Metranidazol + sefoksitin
  • Periton diyalizi: Vankomisin
 231. S. aureusun nekrotik lezyonlardan sorumlu toksini nedir?
  Panton valentin
 232. IgG'nin Fc kısmına bağlanan bakteriyel proteinler nelerdir?
  • S. aureusun A proteini
  • S. pyogenesin G proteini
 233. Desmosomlar üzerinden etki gösteren bakteriyel toksin nedir?
  S. aureusun eksfoliyatif toksini.
 234. Bakteriyel ve viral artrit kliniği nasıldır?
  • Bakteriyel: Genelde monoartiküler (en sık diz)
  • Viral: Poliartiküler & döküntülü, en sık el eklemleri

  Gonore viral artrit gibi tablo yapar ama en sık dizi tutar
 235. Artri
 236. onktivit yönünden viral enfeksiyonlara benzeyen bakteriler nelerdir?
  • Artrit: Gonokok
  • Konjonktivit: Klamidya
 237. Stafilokokların mannitol tuzlu agarda üremesi nasıldır?
  • Hepsi ürer
  • Aureus sarı koloni yapar
 238. Stafilokokların hemoliz paternleri nasıldır?
  Aureus β, diğerleri γ (-)
 239. S. aureusun tedavi yaklaşımı nasıldır?
  • β laktamaz hep +tir.
  • Metisiline duyarlıysa β laktamaz inhibitörlü kombinasyon (CAM)
  • Metisiline dirençliyse vanko
  • Vankoya dirençliyse linezolid veya streptogramin verilir
 240. Difteri toksininin reseptörü nedir?
  Heparin bağlayan EGF (HB-EGF) reseptörü (CD9)
 241. Difterinin alfabesi nedir?
  • ADP ribozilasyonu
  • Bakteriyofaj
  • Corynebacterium Diphtheria
  • EF2 inh
  • Granül Babes Ernst
  • Harf gibi
  • İnsandan insana
  • Jeikeum en sık
  • K tellüritli besiyeri
  • Löeffler besiyeri
  • Myokardit en sık komp
  • Nörolojik komp
 242. Listerianın erişkindeki en sık klinik formu ve risk faktörleri nelerdir?
  • Menenjit
  • YD, hamile, hcsel İY
 243. Kalmodulin üzerinden adenilat siklaz aktivasyonu yapan toksinler nelerdir?
  • B. pertussis
  • B. anthracis (ödem fak)
 244. B. anthracisin letal faktörü etki mekanizması nedir?
  MAPK üzerinden etki gösterir
 245. Ters CAMP ➕ bakteriler nelerdir?
  • Clostridium
  • Arcanobacterium
 246. Tetanozun en mortal kliniği nedir?
  YD tetanozu
 247. C. botulinum tanısı nasıl konur?
  • Toksinin gösterilmesi
  • Gayta kültürü (infantil botulizmde)
 248. Tbc en sık hangi kası tutar?
  Psoas
 249. Tbc plörezi tanısı nasıl konur?
  Kapalı plevral biyopsi
 250. Tbc plörezi ve perikarditi özellikleri nedir?
  • Plörezi: Eksudatif
  • Perikardit: Hemorajik
 251. Agarsız tek besiyeri hangisidir?
  Löwenstein-Jensen (yumurta sarısıyla katılaştırılır)
 252. AIDS'te en sık mikobakteriyel enfeksiyonlar nedir?
  • MAC
  • M. kansasii
 253. Çocukta granülomatöz servikal LAP'ın en sık etkeni nedir?
  Mycobacterium scrofulaceum
 254. Çocukta servikal LAP'ın en sık mikobakteriyel etkeni nedir?
  MAC
 255. Çukulata agarda üreyebilen tek mikobakteri nedir?
  M. haemophylum (besiyerinde Fe ister)
 256. MacConkey agarda üreyebilen tek mikobakteri hangisidir?
  M. fortuitum
 257. Mikobakterilerin Runyon sınıflaması nasıldır
  • Fotokromojen:
  • -M. kansasii
  • Skotokromojen:
  • -M. scrofulaceum
  • Nonkromojen:
  • -MAC
  • -Tbc
  • -M. haemophylum
  • Hızlı üreyen:
  • -M. fortuitum
 258. Gonokokun yüzeyel yapılarını Ab'lara karşı ne korur?
  RMP
 259. Gr➖ diplokokların tedavileri nedir?
  • Meningokok: Penisilin
  • Gonokok: Seftriakson
  • M. catarrhalis: CAM
 260. 1 ay-50 yaş arası bakteriyel menenjit etkenleri ve tedavileri nedir?
  • 1) Pnömokok
  • 2) Meningokok

  Vanko + sefotaksim/seftriakson
 261. >50 yaş
 262. el menenjit etkenleri ve tedavileri nedir?
  • 1) Pnömokok
  • 2) Meningokok
  • 3) Listeria

  Vanko + sefotaksim/seftriakson + ampisilin
 263. Baziler
 264. ığında bakteriyel menenjit etkenleri ve tedavileri nedir?
  • 1) Pnömokok
  • 2) ...

  Vanko + sefotaksim/seftriakson
 265. Açık ka
 266. nda bakteriyel menenjit etkenleri ve tedavileri nedir?
  • 1) S. aureus
  • 2) S. epidermidis

  Vanko + seftazidim/sefepim
 267. Ventrik
 268. ta bakteriyel menenjit etkenleri ve tedavileri nedir?
  • 1) S. epidermidis
  • 2) P. acnes

  Vanko + seftazidim/sefepim
 269. GM1 gan
 270. bağlanarak hc içine giren toksinler nelerdir?
  • Kolera toksini
  • ETEC labil toksini
 271. EHEC en önemli virulans faktörü ve kesin tanısı nedir?
  • Verotoksin
  • Toksinin gösterilmesi
 272. EPEC kliniği nasıldır?
  Pediatrik hastada persistan diyare
 273. Biyogüvenlik kabininde çalışılması gereken bakteriler nelerdir?
  • B. anthracis
  • Tbc
  • Brusella
  • F. tularensis
 274. Anaerob endotoksininin özelliği nedir?
  Zayıf Ag'ik yapıda olduğu için septik şoka neden olmazlar (öz B. fragilis)
 275. HÜS yapan etkenlerin ayrımı nasıldır?
  • Laktoz +: EHEC
  • Laktoz -: Shigella
 276. Kanlı diyare yapan etkenler nelerdir?
  • EHEC, EIEC
  • Shigella, nontifoidal salmonella
  • Y. enterocolitica, V. parahaemolyticus
  • C. difficile, C. jejuni
  • E. histolytica
  • Balantidum coli
 277. H. pylori tedavisinin başarısını ölçmede en yararlı yöntem nedir?
  Üre nefes testi
 278. Hangi makrolid asit pH'ya daha dayanıklıdır?
  Klaritromisin
 279. Guillain Barre'ye en sık neden olan virus hangisidir?
  İnfluenza
 280. C. fetusun diğer campylobacterlerden farkı nedir?
  Hücre duvarında kapsül benzeri S proteinine sahiptir, Bakteriyemi yapar
 281. Campylobacterin M'leri nelerdir?
  • caMpylobacter
  • Martı kanadı
  • Mikroaerofilik
  • Membran filtrasyon yöntemi
  • Makrolid
 282. Hib'in çocukta neden olduğu en sık hastalıklar nelerdir?
  Menenjit & epiglottit
 283. Genital ülserin en sık etkenleri nelerdir?
  • En sık: HSV
  • En sık bakteriyel: C. trachomatis
 284. Yumuşak ve sert şankr etkenleri nelerdir?
  • Yumuşak: H. ducreyi (ağrılır)
  • Sert: Sifiliz (ağrısız)
 285. Bordetella hangi yapılarıyla tutunur?
  • Filamentöz hemaglütinin
  • Pertaktin
 286. İnsülin salınımını artırarak ⬇️glisemi yapan bakteir hangisidir?
  Bordetella
 287. Calmodulin üzerinden etki gösterip cAMP salgısını artıran bakteriler nelerdir?
  • B. pertussis
  • B. anthracis
 288. Genital ülser etkenlerinden inklüzyon cismi yapanları hangileridir?
  • HSV: intranükleer
  • C. trachomatis: intrasitoplazmik
 289. Lipit A ve lipit X olarak 2 LPS'ye sahip bakteri hangisidir?
  B. pertussis
 290. B. pertussisin kataral döneminin özellikleri nedir?
  • Bulaşıcılık en fazla
  • Kültürde üreme olasılığı en fazla
  • Antibiyotik en etkin
 291. Tek taraflı hiperlüsent AC enfeksiyonunun en sık etkeni nedir?
  Adenovirus
 292. Boğmaca benzeri hastalık yapan virus hangisidir?
  Adenovirus
 293. En sık komplikasyonu soğuk Ab'lu OHA olan etkenler nelerdir?
  • Mycoplasma
  • EBV
 294. İyodürle boyanan glikojen içeren inklüzyon cisimlerini hangi etken yapar?
  C. trachomatis
 295. Sulfonamidlere duyarlı klamidya türü nedir?
  C. trachomatis
 296. Tache noir nedir?
  R. ricketsii ve R. conoride kenenin ısırdığı yerde siyah renkli eskar
 297. Brill Zinser hastalığı nedir?
  Epidemik tifüs geçirip iyileşen kişilerde hastalığın nüksetmesi
 298. Riketsiyalar hangi hastalıkların etkenidir?
  • Epidemik tifüs: R. prowazekii
  • Endemik tifüs: R. typhi
  • Kayalık dağlar benekli ateşi: R. ricketsii
  • Akdeniz benekli ateşi: R. conori
  • Riketsiya çiçeği: R. akari
 299. Riketsiyalardan hangisi döküntü yapmaz?
  Coxiella burnetti
 300. Aynı tür keneyle bulaştığı için koenfeksiyon yapabilen etkenler nelerdir?
  • Borrelia burgdorferi
  • Babesia microti
  • Ehrlichia
 301. Weil hastalığı etkeni ve kliniği nedir?
  • Leptospira
  • Aseptik menenjit & rekürren üveit
 302. Sifilizin tedavisi nedir?
  • Penisilin
  • Alerji varsa eritromisin

  Nörosifiliz ve gebede alerji varsa bile desensitizasyonla penisilin verilir
 303. Fusobacter
 304. hastalıklara neden olur?
  • Vincent anjini
  • Ludwing anjini
  • Lemierre sendromu (postanjinal sepsis)
 305. Endokarditin immünolojik komplikasyonları nelerdir?
  • Roth spot
  • Osler nodülleri
  • RF
  • GN
Author
Farash
ID
292377
Card Set
Mikrobiyoloji
Description
a
Updated