Mikrobiyoloji

 1. Enerji uretemeyen bakteri?
  Klamidya
 2. Enerji uretimi replikasyonuna yetmeyen bakteri?
  Riketsiya
 3. Hucre duvari olmayan bakteriler?
  • Mycoplasma
  • Ureaplasma
 4. Besiyerine lipid katılması gerekenler?
  • Mycoplasma
  • Uroplasma
  • Malesessia furfur
 5. Lineer DNA'sı olan, giemsayla boyanan bakteri
  Borrelia
 6. Borrelia burgdorferinin ozellikleri
  • Lyme etkeni
  • Keneyle bulaşır
  • Altın standart tanı yöntemi Western Blot
 7. Beta laktamaz nerede bulunur?
  • Gram (+) disari salar
  • Gram (-) periplazmik aralikta tutar
 8. Lipopolisakkaritin kisimlari
  • Lipit A: toksik
  • O Ag (polisakkarit): tiplendirme
 9. Hc duvarini kaybetmis bakteriye ne denir?
  Protoplast, sferoplast, L formu
 10. Beta laktama direnc mekanizmalari
  • 1- β laktamaz
  • 2- Por capinin kisilmasi
  • 3- PBPnin degistirilmesi
 11. ARB bakteriler
  • Mycobacterium
  • Nokardiya (gr+ filamentöz)
  • Corynebacterium minittisimum (wood isiginda krmizi refle)
  • Rhodococcus equi (pembe/kirmizi koloni)
  • Legionella micdadei (mikolik asit bulunmaz)
 12. ARB parazitler?
  (Gaytada ARB ookist)
  Hepsi sulu ishal yaparlar
  Cryptosporidium parvum (AIDSte en sık gastroenterit)

  İsospora belli (en buyuk)

  Mikrospora (en kucuk, zorunlu intraseluler, hem spor hem ookist)

  Cyclospora cayetansis<
 13. En onemli virulans faktoru pilisi olanlar
  Gonokok ve E.coli
 14. Atriköz bakteriler
  • Klebsiella
  • Shigella
  • Acinetobacter
 15. Peritrikoz bakteriler
  Enterik bakteriler (E.coli, proteus)
 16. Sporlu bakteriler
  • Bacillus (aerob)
  • Clostridium (anaerob)
  • Coxiella burnetti (Q ateşi, sütle ve inhalasyonla bulasir)
 17. Sporisidal desenfeksiyon yapan ajanlar
  • Otoklav ve etilen oksit
  • Parasetik asit
  • Hidrojen peroksit
  • Gluteraldehid
  • Formaldehid
  • Sodyum hipoklorid
 18. En sık yabancı cisim enfeksiyonu etkeni nedir?
  Anaeroblardan en çok hangisi?
  Mantarlardan en çok hangisi?<
  • . epidermidis
  • Propionibacterium acnes
  • Candida
 19. YD menenjiti etkenleri ve tedavisi nedir?
  • 1) GBS
  • 2) E.coli
  • 3) Listeria

  Ampisilin + aminoglikozid<
 20. Gram + filamentoz bakteriler
  • Katalaz (+) -> nokardia
  • Katalaz (-) -> actinomyces
 21. Zorunlu aeroblar
  • My
  • No
  • Pseudo
  • Basil
 22. Fakultatif intraseluler bakteriler
  • Francisella
  • Legionella
  • Neisseria
  • Yersinia
  • Shigella
  • Brusella
  • Salmonella
  • Bartonella
  • Listeria (tek gram+)
 23. Fakultatif intraseluler mantarlar? İkisi de dimorfik
  • Histoplazma capsulatum
  • Penicilliosis
 24. Fakultatif intraseluler parazitler hangi hücreleri enfekte ederler?
  • Toxo: MQ=RES
  • Leishmania: MQ=RES
  • Trypanosoma: Myokard
  • Babesia microti: RBC
  • Plasmodium: RBC
 25. Bakteriyel DNA replikasyonu enzimleri
  • Helikaz
  • Primaz
  • Polimeraz 3
  • Polimeraz 1
  • Ligaz
  • Topoisomeraz
 26. 30 S e baglanan antibiyotikler
  • Aminoglikozit (inisiasyon)
  • Tetrasiklin (elongasyon)
  • Tigesiklin
 27. İnisiasyonu inh eden antibiyotikler
  • Aminoglikozit (gr − aerob)
  • Linezolid (gr +)
 28. 50 S e baglanan antibiyotikler
  • İnisiasyon (linezolid)
  • Peptidil transferaz (kloramfenikol)
  • Translokasyon (zincirin prematur sonlanmasi) (makrolid, linkozamid,streptogramin)
 29. Sık antijenik degisiklik gosteren bakteriler nelerdir?
  • Gonokok (pili)
  • Borrelia recurrentis (dış membran)
  • Salmonella (flagella)
 30. Kompetans faktoru hangi islemde kullanilir?
  Transformasyon
 31. Fajla kodlanan toksinler
  • Difteri
  • Shigella
  • Verotoksin (EHEC)
  • Eritrojenik toksin ( S. pyogenes)
  • Botulinum
  • TSST
  • Kolera
 32. ESBLyi en cok ureten bakteri hangisidir?
  Klebsiella
 33. Plasmidle kodlanan toksinler
  • Tetanoz
  • ETEC (turist diyaresi)
  • B. anthracis
 34. ICAM-1 neye baglanir?
  LFA-1
 35. ADP ribozilasyonu ile adenilat siklaz aktivasyonu yapan toksinler
  • B. pertussis
  • V. cholera
  • ETEC-LT
 36. ADP ribozilasyonu ile EF2 inhibisyonu yapan toksinler
  • Difteri
  • P. aeruginosa
 37. Superantijen nereye baglanir?
  • MHC 2'nin β zincirine
  • TCR'nin hipervariable β bolgesine
 38. Canli asilar nelerdir?
  • Kizamik
  • Kizamikcik
  • Kabakulak
  • Cicek
  • Su cicegi
  • Sari humma
  • Adenovirus
  • Rotavirus
  • Polio (Sabin)
 39. Ölü asilar nelerdir?
  • Polio (Salk)
  • Hepatit A
  • İnfluenza
  • Kuduz
 40. Hastaligi da aşısı da artrit yapan patojen
  Kizamikcik
 41. Capraz alerji gelistirmeyen β-laktam?
  Aztreonam (seftazidim hariç)
 42. Enterokok ve Listeria gram + oldugu halde en etkili penisilin hangisidir?
  Ampisilin

  Bu yuzden GİS-GUS cerrahisinde endokardit riski varsa ampisilin + aminoglikozit yapilir
 43. stion>
  • En alerjik penisilin?
  • En uzun yari omurlu penisilin?
  • En kisa yari omurlu penisilin?
  • Prokain
  • Benzatin
  • Kristalize
 44. Antipsödomonal penisilinler nelerdir?
  • Piperasilin
  • Tikarsilin
  • Azlosilin
  • Mezlosilin
  • Karbenisilin
 45. MRSA'da direnc geni?
  MecA
 46. Tek antibakteriyel β-laktamaz inhibitoru
  Sulbaktam sadece acinetobaktere antibakteriyel etkilidir
 47. Stafilokokal cerrahi yara profilaksisi?
  Sefazolin
 48. Yari omru en uzun, yan etkisi en fazla sefalosporin
  Seftriakson

  Safra camuru yapar, bilirubinle yarisir kernikterus yapar
 49. pnömokokal sefalosporinler
  Taksimde 3 akson

  • Sefotaksim
  • Seftriakson
 50. ulsiyon esigini dusuren antibiyotikler
  • İmipenem
  • Kinolonlar
  • İNH
 51. Daptomisin ve polimiksin ozellikleri ve spektrumlari
  • Dapto->lipopeptid->gr+
  • Poli->polipeptid->gr-
 52. Surfaktanla denature olan, AC enfeksiyonunda kullanilamayan antibiyotik
  Daptomisin
 53. Psodomonasa ve acinetobactere panrezistan diyebilmek icin hangi antibiyotiğe dirençli olmalıdır?
  Polimiksin E'ye (kolistine) direncli olmali
 54. GİS'ten emilmez, BOS'a gecmez, oksijen ve ATP bagimli, anaeroblara etkisiz antibiyotik hangisidir?
  Aminoglikozidler

  Sidal oldukları için hayati tehdit eden enfeksiyonlarda kullanilirlar. Hucre duvarina etkili bir antibiyotikle kombine edilirler
 55. ş spektrumlu antibiyotik? Direnc mekanizmasi?
  Tetrasiklin-Aktif efluks
 56. Atipik pnomoni tedavisi
  • 1) Makrolid
  • 2) Kinolon
 57. İntraseluler bakterilere en etkili antibiyotik?
  Makrolid

  Alveolar makrofajlara en yuksek konsantrasyonda ulasan makrolid azitromisin
 58. cile'in psodomembranoz enterokolitine en sık neden olan antibiyotik?
  Klindamisin
 59. 3 kapsulluye sidal antibiyotik
  • Kloramfenikol
  • Bu yüzden kapsüllülerin menenjitinde penisilinin alternatifidir
 60. Gri bebek sendromu yapan etkenler
  • Kloramfenikol
  • CMV
 61. İYE icin en iyi antibiyotikler?
  • Kinolonlar
  • Kotrimoksazol
 62. Hepatik metabolize olan, antianaerob etkili kinolon?
  Moksifloksasin
 63. Enterokoklarin dogal direncli oldugu antibiyotikler?
  • Sefalosporinler
  • Sulfonamidler
 64. AIDSlide en sık firsatci patojen, profilaksisi ve tedavisi nedir?
  Pneumosistis jirovecii

  • Kotrimoksazolle veya pentamidinle profilaksi (ve tedavi) yapilir, boylece
  • 1)toxo
  • 2)nokardiya
  • 3)isospora belli
  • 4)siklosporaya da profilaksi yapilmis olur
 65. iyi gecen antifungaller?
  • 1)Flusitozin: C. neoformans tedavisi
  • 2)Flukonazol; C. neoformans profilaksisi
  • 3)Vorikonazol: invaziv aspergillus enfeksiyonunda

  Aspergillus flusitozinle flukonazole direncli
 66. ikanın yapısında hangi şekerler bulunur?
  NAM ve NAG

  Klamidyada NAM bulunmaz, duvarda sisteinden zengin proteinler bulunur.
 67. angi bağı kırarak etki gösterir?
  β-1,4 glikozit bağları (NAG'la NAM arasında)
 68. Glikopeptid antibiyotiklerin etki mekanizması ve spektrumu nedir?
  • D-alanin-D-alanine bağlanırlar
  • Sadece gram (+) lere etkilidirler.
 69. Vankomisine en çok direnç geliştirmiş bakteri hangisidir?
  Enterokok (hedef bölge değişikliğiyle)
 70. Gram - bakterilerde tür spesifik Ag hangisidir?
  Lipopolisakkaritin polisakkarit kısmı (O Ag). IgM yanıtı oluşturur.
 71. Antibiyotik sonrası endotoksinin kana karışmasıyla klinik tablonun kötüleşmesine ne ad verilir? Sorumlu sitokin nedir?
  • Shwartzman reaksiyonu
  • Jarish Herxheimer reaksiyonu

  • TNFα
  • En çok sifilizde (2. evre) görülür
 72. sidin bileşenleri nelerdir?
  Gliserol fosfat ve ribitol fosfat
 73. GİS travması, perforasyonu, rüptürü sonrası gelişen enfeksiyonlarda en sık etkenler nelerdir?
  • B. fragilis
  • E. coli
 74. Kültürü yapılamamış bakteriler hangileridir?
  • M. leprae
  • T. pallidum
  • Spirillum minus
 75. Virüslere karşı immün yanıtta rol oynayanlar nelerdir?
  • 1)IFN α ve β
  • 2)NK
  • 3)Tc
 76. Peptidil transferaz inhibitörleri nelerdir?
  • Prokaryotta: Kloramfenikol, dalfopristim
  • Ökaryotta: Sikloheksimit (dermatofitler dirençli)
 77. Kronik granülomatöz hastalık etyolojisi nedir?
  NADPH oksidaz eksikliği
 78. İnflamasyonda ilk salınan sitokin hangisidir?
  TNF α
 79. Endojen pirojen
  IL-1
 80. Akut faz reaktanlarının salınımını sağlayan sitokin hangisidir?
  IL-6
 81. Nötrofil kemotaksisi yapan IL hangisidir?
  IL-8
 82. NK ve Th1 aktivasyonu yapan IL hangisidir?
  IL-12
 83. AIDS'te en sık menenjit etkeni nedir?
  Cryptococcus neoformans
 84. AIDS'te en sık bakteriyel menenjit etkeni nedir?
  Listeria
 85. En sık antijenik değişiklik gösteren parazit hangisidir?
  Trypanosoma (tanısı ksenodiagnozla konur)
 86. ESBL'si olan klebsiellaya hangi antibiyotikler etkilidir?
  • Karbapenemler
  • Sefoksitin, sefotetan (antianaerob)
 87. Yarıömrü en uzun tetrasiklin hangisidir?
  Doksisiklin
 88. Plazmidin bakteri genomuyla birleşmesine ne denir?
  • Oluşan yapıya epizom
  • Oluşan hücreye HFR hücre denir

  Epizom ayrılıp tekrar plasmid oluşturursa hücreye F' hücre denir
 89. En
 90. elektin ekspresyonunu artırıp nötrofil rollingini başlatan sitokin hangisidir?
  TNF α
 91. Meningokok ve Hib maruziyetinde menenjit profilaksisinde hangi ilaçlar kullanılabilir?
  • Siprofloksasin (ilk tercih)
  • Seftriakson (<13 yaş ilk tercih)
  • Rifampin
  • Aztreonam
 92. Kloramfenikole direnç mekanizması nedir?
  İlacı modifiye eden enzim
 93. Kinolonlara direnç mekanizması nedir?
  Topoizomerazda mutasyon
 94. Makrolit, linkozamid ve streptograminlere direnç mekanizması nedir?
  Hedef bölge değişikliği

  • Makrolid için
  • 1)23S alt birimde mutasyon
  • 2)Esteraz, metilaz
 95. Rif
 96. renç mekanizması nedir?
  RNA polimerazda mutasyon
 97. S. aureusun en önemli virülans faktörü nedir?
  A proteini
 98. Streptococcus pyogenesin en önemli virülans faktörü nedir?
  M proteini
 99. Bacteroides fragilisin en önemli virülans faktörü nedir?
  Kapsülü
 100. Hangi bakteriler gramla boyanmaz?
  • Mycobacterium
  • Mycoplasma ve ureaplasma
  • Chlamidya ve ricketsiya
  • Spiroketler (treponema, leptospira, borrelia)
  • Legionella
 101. Sex pilusu hangi genetik materyal aktarım işleminde görülür?
  Konjugasyon
 102. Bakteri sporunda direnci sağlayan madde hangisidir?
  Ca dipikolinat
 103. Gen üzerindeki operon ve sistron bölgelerinin farkı nedir?
  • Sistron tek bir proteindeki bilgiyi içerir.
  • Operon bir grup proteini ve promoter operatör gibi bölgelerini içerir.
 104. Transdüksiyonda profaj içeren bakteriye ne denir?
  Lizojen bakteri
 105. En sık rastlanan fagolizozom kusuru ve kliniği nedir?
  Myeloperoksidaz eksikliği

  Asemptomatiktir ama DM varsa en sık kandida enfeksiyonları görülür
 106. Ste
 107. n hangi bakteriyle kontrol edilir?
  Bacillus subtillis
 108. Otit ve sinüzitte hangi penisilin kullanılır?
  Amoksisilin
 109. Menenjit tedavisinde kullanılan sefalosporinler hangileridir?
  • Seftriakson
  • Sefotaksim
  • Seftazidim
 110. Bakterilerde mezozomun görevi nedir?
  • Septal: Bölünme ve kromozom replikasyonu
  • Lateral: Spor oluşumu ve plasmid replikasyonu
 111. Bakterilerin yüzey antijenitesini ne sağlar?
  • Gram➕: Teikoik asit
  • Gram➖: O Ag (polisakkarit)
 112. Peptid yapıda kapsülü olan bakteriler nelerdir?
  • B. anthracis
  • Y. pestis
 113. Bakteri kapsülü hangi testlerle gösterilir?
  • Quellung
  • Lateks aglutinasyon
  • Çini mürekkebi
 114. Anne sütüyle beslenenlerin GIS florasında hangi bakteri baskındır?
  Bifidobacterium
 115. Mikroaerofil bakteriler nelerdir?
  • Helicobacter
  • Campylobacter
 116. Pastör etkisi nedir?
  Fakültatif anaerob bakterilerin O2'li ortamda daha az glikoz kullanması
 117. Myokardit etkeni parazit nedir?
  Trypanosoma
 118. Bakteriyel transkripsiyonda promoterden başlayıp terminatörde biten nedir?
  Operon
 119. RNA polimeraz bakteri DNA'sında nereye tutunur?
  Promoter
 120. Bakteriyel transkripsiyonda tRNA'nın bağlanmasını engelleyen antibiyotikler nelerdir?
  Tetrasiklin & tigesiklin
 121. Transpozonların özellikleri nedir?
  • Bağımsız replike olamazlar
  • Lineer
  • Patojenite adalarını oluştururlar
 122. Hedef, prob ve sinyal amplifikasyon yöntemleri nelerdir?
  • Hedef: PCR
  • Prob: Ligaz zincir rxn
  • Sinyal: Dallanmış DNA ve hibrit yakalama
 123. Doku, organ ve hücrelerdeki nükleik asitleri tespit eden yöntem nedir?
  İn situ hibridizasyon
 124. Konjugasyon sonucunda alıcı hücre ne olur?
  • F+dan alırsa F+
  • F' den alırsa F' olur
  • HFR'den alırsa F- kalır, nadiren F+ olur
 125. Multi drug rezistans genleri bakterilerde nasıl aktarılır?
  Konjugasyon (plasmid)
 126. NO hangi hücre tarafından bakterisidal etki için kullanılır?
  MQ
 127. Nötrofil içi öldürme bozukluğu ve anemi varsa hangi hastalık düşünülmelidir?
  G6PD eks
 128. Myeloperoksidaz hangi hücre tarafından bakterisidal etki için kullanılır?
  Nötrofil
 129. DİK gelişiminden en çok sorumlu tutulan faktör nedir?
  F12 (Hageman)
 130. Poliklonal T hc aktivasyonundan sorumlu bakteriyel ürün nedir?
  Süper Ag
 131. Süper Ag'in etkilerinden hangi sitokin sorumludur?
  IL-12 (ilk salgıladığı sitokin)
 132. TSST-1 ve eritrojenik toksinin diğer ekzotoksinlerden farkları nelerdir?
  • Ateş yaparlar (süper Ag)
  • AB toksin değiller
  • En yüksek sitokin yanıtını oluştururlar
 133. Gr➕ ve gr➖ bakteriler hangi TLRler ile algılanırlar?
  • Gr➕(lipoteikoik asit): TLR 2
  • Gr➖(endotoksin): TLR 4 (CD14 ile)

  İkisi de aynı yolakta buluştuğu için lipoteikoik asit endotoksin benzeri etki yapar
 134. TLRler
 135. e hangi yolakta birleşirler? İlk hangi enzimi aktiflerler?
  • Adaptör proteinlerde birleşirler
  • İlk olarak protein kinazı aktiflerler
 136. Gr➕ bakterilerde endotoksin benzeri etkiden hangi yapıtaşı sorumludur?
  • Lipoteikoik asit
  • S. aureusta peptidoglikan
 137. Bakterilerin sterilizasyona direnç sıralaması nasıldır?
  • Sporlular
  • Tbc
  • Gr➖
  • Gr➕
 138. Rekombinan aşılar virüslerin hangi yapıtaşlarına karşı geliştirilmiştir?
  • HPV: L1 & L2 (kapsid)
  • HBV: HBsAg
  • HEV: Kapsid
 139. Kabakulak aşısının komplikasyonları nedir?
  • Menenjit
  • SNİK
 140. DPT aşısının komplikasyonu nedir?
  Hipotonik hiporesponsif atak
 141. β-laktam antibiyotikler hangi hc içi bakterilere karşı etkilidir?
  • Listeria
  • Salmonella
 142. β-laktamaza dayanıklı penisilinler hangileridir?
  • Metisilin
  • Nafsilin
  • Oksasilin
 143. Batın içi cerrahi operasyonlarda tek başına profilaktik kullanılabilen sefalosporinler nelerdir?
  • Sefoksitin
  • Sefotetan
 144. Polimiksinin doz kısıtlayıcı yan etkisi nedir?
  Nefrotoksisite
 145. Hc içine ATP aracılı giren ve hcden ATP kullanılarak atılan antibiyotikler nelerdir?
  • ATP ile giren: Aminoglikozid
  • ATP ile atılan: Tetrasiklin
 146. Aminoglikozidlerin irreversibl yan etkisi nedir?
  Ototoksisite
 147. Aminoglikozidlerin nefrotoksisite mekanizması nedir? Göstergesi nedir?
  • Prox tübüler nekroz
  • İdrarda N-asetil β glikozaminidaz seviyesine bakılır
 148. Aminoglikozidlerin nörotoksisite mekanizması ve tedavisi nedir?
  • ACh salınımını inh eder, resp arrest yapar
  • Tdvde Ca verilir
 149. Tetrasiklinlerin hangi yan etkisi süresi geçmiş ilaç kullanımına bağlıdır?
  Renal Fankoni
 150. Hastanede oluşan psödomonas enfeksiyonunun tedavisi nedir?
  Siprofloksasin
 151. Topoisomeraz inhibitörü antibiyotikler nelerdir?
  • Kinolon (α subüniti)
  • Novobiyosin (β subüniti)
  • Pentamidin
 152. Dihidrofolat red inh antibiyotikler nelerdir?
  • Trimetoprim
  • Primetamin (Toxo)
  • Proguanil (Malarya)
 153. Hangi antimikrobiyal kombinasyonu fatal olduğu için kontrendikedir?
  • Pentamidin
  • Foskarnet
 154. Penisilin hangi hastalıklarda profilakside kullanılır?
  • ARA'da
  • Sifilize maruziyette
  • Splenektomili hastada (pnömokok için)
 155. Basitrasinin etki ve direnç mekanizması nedir?
  • Baktoprenol (lipid taşıyıcısını inh eder)
  • Hedef bölge değişikliği
 156. Akut menenjit sendromu yapan antibiyotik hangisidir?
  Kinolonlar
Author
Farash
ID
292373
Card Set
Mikrobiyoloji
Description
a
Updated