Farmakoloji

 1. Karbonik anhidraz inhibitörlerinin metabolik etkileri nelerdir?
  • Met asidoz
  • Hiperamonyemi (KCY'de kontr)
 2. Karbonik anhidraz inhibitörlerinin endikasyonları nelerdir?
  • Glokom
  • Epilepsi
  • Dağ hastalığı profilaksisi
  • Met alkaloz
  • Üriner alkalinizasyon

  Hızla tolerans geliştiği için akut durumlarda kullanılırlar
 3. Siroza bağlı ödemde ilk tercih diüretik nedir?
  Aldosteron antagonistleri
 4. Triamteren ve amiloridin etki mekanizması nedir?
  Toplayıcı tübüllerde Na kanal inh
 5. Proksimal tübülde etkili diüretikler nelerdir?
  • Kanbonik anhidraz inh
  • Osmotik diüretikler
  • Adenozin ant
 6. Henle kıvrımında etkili diüretikler nelerdir?
  • Furosemid
  • Bumetanid
  • Etakrinik asit
  • Civalı diüretikler
  • Mannitol (prox & Henle)
 7. Distal tübülde etkili diüretikler nelerdir?
  Tiyazidler
 8. Toplayıcı tübülde etkili diüretikler nelerdir?
  • Spironolakton
  • Eplerenon
  • Triamteren
  • Amilorid
 9. En uzun etkili tiyazid hangisidir?
  Klortalidon
 10. En uzun etkili loop diüretiği hangisidir?
  Aksosemid
 11. Yüksek tavanlı diüretikler nedir?
  Loop diüretikler
 12. Loop diüretiklerin antiHT mekanizması nedir?
  • PG sentezini artırarak vazodilatasyon yaparlar
  • NSAID'lar bu etkiyi azaltır
 13. Loop diüretiklerin yan etkileri nedir?
  • Ototoksisite
  • ⬇️K, Mg, Ca
  • ⬆️ürisemi
  • YD'da kernikterus
 14. Ürik asit düzeyini değiştirmeyen tek diüretik grubu hangisidir?
  Aldosteron antagonistleri
 15. Spironolaktonun metabolizması nasıldır?
  KC'de aktif metaboliti olan kanrenona metabolite olur
 16. Triamteren & amiloridin etki mekanizması nedir?
  Toplayıcı tübülde Na/K ATPaz inh
 17. Yalnızca IV kullanılan diüretik hangisidir?
  Mannitol
 18. AC ödeminde verilmeyen diüretik hangisidir?
  Mannitol
 19. Mannitolün yan etkileri nedir?
  • Dehidratasyon, ⬇️V
  • ⬆️Na&K (su atılımına bağlı)
  • KKY kötüleşebilir, AC ödemi gelişebilir
 20. Adenozin res antagonisti diüretikler nelerdir?
  • Kafein, teofilin, aminofilin
  • Rolofilin (selektif A1 res ant)
 21. Sulfonamid türevi ilaçlar nelerdir?
  • Tiyazidler
  • Klortalidon
  • İndapamid
  • Furosemid/Bumetanid
  • Karbonik anhidraz inh
  • Diazoksit
  • Sulfonilüreler
 22. Oral rehidratasyon sıvısının (ORS) içeriği nedir?
  • NaCl
  • KCl
  • NaHCO3
  • Glukoz (en fazla)
 23. ⬇️K tedavisinde kullanılan solüsyon nedir?
  Darrow
 24. Shohl solüsyonu içeriği ve endikasyonu nedir?
  • Sitrat&sitrik asit
  • Met asidozda oral verilir
 25. Trometamin solüsyonu (tris-buffer, THAM) endikasyonu nedir?
  • H iyonu akseptörüdür
  • Asidozda kullanılır
 26. Amonyum klorürün ve arjinin hidroklorürün endikasyonu nedir?
  Alkaloz
Author
Farash
ID
292371
Card Set
Farmakoloji
Description
a
Updated