Farmakoloji

The flashcards below were created by user Farash on FreezingBlue Flashcards.

 1. Amfoterisin B'nin etki mekanizması nedir?
  Ergosterole bağlanarak por açar
 2. Amfoterisin B hangi mantar enfeksiyonlarında kullanılmaz?
  • Dermatofitozlar
  • C. lusinae
 3. Nükleusta etkili antifungal ve etki mekanizması nedir?
  • Flusitozin
  • Timidilat sentaz inhibisyonu
 4. Azollerin etki mekanizması nedir?
  14-α-sterol demetilaz inhibisyonu
 5. CYP enzimlerini inhibe eden antifungal grubu nedir?
  Azoller
 6. Ketokonazole doğal dirençli mantar hangisidir?
  Aspergillus
 7. Flukonazole dirençli mantarlar hangileridir?
  • Aspergillus
  • C. crusei
 8. Böbreklerle atılan azol hangisidir?
  Flukonazol
 9. Optik yan etkilere neden olan antifungal hangisidir?
  Vorikonazol
 10. İlaç etkileşimi en çok olan, steroid sentezini inhibe eden antifungal hangisidir?
  Ketokonazol
 11. Zygomyceteste etkili tek azol hangisidir?
  Posakonazol
 12. Ekinokandinlerin (-funginler) etki mekanizması ve spektrumu nedir?
  • β-glukan sentezini inhibe ederler
  • Candida ve aspergillusa etkililer
 13. Griseofulvinin yan etkileri nedir?
  • Mikrozomal enzimleri indükler
  • Disulfiram reaksiyonu yapar
  • Porfiriyalı hastalarda kontrendikedir
 14. Alilaminlerin etki mekanizması nedir?
  Sekualen epoksidazı inhibe ederek ergosterol sentezini engellerler
 15. Alilaminler nelerdir?
  • Terbinafin
  • Naftifin (topikal)
  • Butenafin (topikal)
 16. İmidazoller nedir?
  Yalnızca topikal kullanılan azoller
 17. Nistatin endikasyonu nedir?
  Sadece lokal candida enfeksiyonu
 18. Siklopiroks etki mekanizması ve kullanım şekli nasıldır?
  • Mantar hücresinde esansiyel elementlerin transportunu engeller
  • Topikal kullanılır
 19. Griseofulvinin etki mekanizması nedir?
  Mitoz inh
 20. C. neoformans menenjitinde intratekal kullanılan ilaç nedir?
  Amfoterisin B
 21. Amfoterisin B'nin yan etkileri nedir?
  • Nefrotoksisite (aminoglikozidlerle artar)
  • ⬇️K (Digoksin zeh riski artar)
 22. C. neoformans menenjitinde ve sistemik kandida enfeksiyonunda hangi antifungaller kullanılır?
  Flusitozin + amfoterisin B
 23. Flusitozinin yan etkisi nedir?
  5-FU'e dönüşerek kemik iliği depresyonu yapar
 24. Mukormikoz ve zigomikozun tedavisi nedir?
  • 1) Amfoterisin B
  • 2) Posakonazol
 25. Oral verildiğinde SSS'ne geçmeyen tek sistemik azol nedir?
  Ketokonazol
Author
ID
292362
Card Set
Farmakoloji
Description
a
Updated
Show Answers