Farmakoloji

 1. H2 reseptör blokörleri nelerdir?
  • Simetidin
  • Ranitidin
  • Famotidin
  • Nizatidin
 2. Oral biyoyararlanımı en yüksek H2 reseptör blokörü ilaç nedir?
  Nizatidin
 3. PPI'ların etki mekanizması nedir?
  • H/K ATPazı irreversibl inhibe ederler
  • Her tür asit sekresyonunu engellerler
 4. PPI yan etkileri nelerdir?
  • Vit B12, Fe, Ca, Mg emilimini azaltırlar (DEA yapmazlar, hem Fe emilimi asitten bağımsızdır)
  • Osteoporoz
  • Psödomembranöz enterokolit
  • Akut interstisyel nefrit
 5. Ön ilaç olan klopidogrelin aktif metabolitine dönmesini hangi PPI'lar inhibe eder?
  • Omeprazol
  • Lansoprazol
 6. Peptik ülser tedavisinde kullanılan PG analoğu ilaç nedir?
  Mizoprostol (yalnızca mide ülserinde)
 7. Mide asidine etki etmeyen, sadece mukozayı koruyan ilaçlar nelerdir?
  • Sükralfat
  • Bizmut bileşikleri
 8. Bizmut bileşikleri hangi bakterilere antimikrobiyal etkilidir?
  • H. pylori
  • ETEC
 9. Etkisi en hızlı başlayıp en hızlı biten antasit hangisidir?
  Sodyum bikarbonat
 10. Rebound asit sekresyonuna neden olabilen antasit hangisidir?
  Kalsiyum bileşikleri
 11. Hangi antasitler diyare veya konstipasyon yaparlar?
  • Mg içerenler diyare
  • Al içerenler konstipasyon
 12. Alüminyum hidroksitin yan etkileri nelerdir?
  • Konstipasyon
  • Fosfat emiliminde azalma
  • Diyaliz demansı
 13. Hangi reseptörlerin uyarılması bulantı/kusmaya neden olur?
  • 5 HT-3
  • D2
  • NK1 (substans P)
  • M1
  • H1
 14. Emetik ilaçlar ve etki mekanizmaları nedir?
  • İpeka şurubu: doğrudan irritasyonla
  • Apomorfin: D2 reseptörlerini uyararak
 15. Domperidonun etkileri nedir?
  • D2 blokajıyla antiemetik prokinetik etki eder
  • KBB'ni geçemez, psikiyatrik ve EPS yan etki yapmaz
 16. Lubiprostonun etki mekanizması nedir?
  Tip 2 Cl kanallarını aktive ederek prokinetik etki yapar
 17. Psödotümör serebri hangi vitaminle ilişkilidir?
  Vit A'nın eksikliği de fazlalığı da yapar
 18. Glukozüri testlerinde yalancı pozitifliğe neden olabilen vit hangisidir?
  Vit C
 19. YD'da fototerapi hangi vitamin eksikliği için risk faktörüdür?
  Riboflavin
 20. Diyabetli hastada hangi vitaminin verilmesi HbA1c'yi düşürür?
  Piridoksin (Vit B6)
 21. H2 reseptör blokörleri hangi asit salgılarını azaltır?
  Açlık asit salgısı hariç hepsini
 22. Akut interstisyel nefrit yapan ilaçlar nelerdir?
  • PPI
  • Metisilin
 23. Hem asit salgısnı azaltan hem de mukozayı koruyan ilaç nedir?
  Mizoprostol
 24. Duodenal ülsere etkisiz ilaç nedir?
  Mizoprostol
 25. Asit salgısını azaltan ilaçlar nelerdir?
  • PPI
  • H2 inh
  • PGE1 analogları
  • Antikolinerjikler (pirenzepin, telenzepin)
 26. Ensefalopatiye neden olabilen ülser ilaçları nelerdir?
  • Bizmut
  • Al içeren antasitler
 27. Hangi antasit sistemik dolaşıma geçip met alkaloz yapabilir?
  Sodyum bikarbonat
 28. Aldosteron benzeri etki yapan ülser ilacı nedir?
  Karbeneksolon
 29. Gastrin reseptör blokörü ülser ilacı nedir?
  Proglumid
 30. CCK reseptör blokörü prokinetik ilaç nedir?
  Loksiglumid
 31. Barsakta guanilat siklazı aktive eden prokinetik ilaç nedir?
  Linaclotid
 32. Antidiyareik ilaçlar nelerdir?
  • Loperamid/Difenoksilat
  • Bizmut (turist diyaresi)
  • Kaolin/Pektin (toksin bağlar)
  • Safra asidi bağlayan reçineler (safra asidi kaybını önler)
  • Oktreotid
  • Klonidin
 33. Laksatif bağımlılığını en az yapan ilaçlar nelerdir?
  • Kitle oluşturanlar
  • -Metil selüloz
  • -Psylium
  • -Kepek
  • -Agar
 34. Yumuşatıcı grubu laksatifler nelerdir?
  • Vazelin
  • Gliserin (yalnızca rektal)
  • Dokuzat sodyum (oral veya enema)
 35. En hızlı etki gösteren laksatif grubu nedir?
  Osmotik laksatifler
 36. Osmotik laksatifler nelerdir?
  • Mg
  • Sorbitol
  • Laktuloz
 37. Na/K ATPaz inh yapan laksatifler (stimülanlar) nelerdir?
  • Bisakodil
  • Fenolftalein
  • Senna
  • Hint yağı (risinoleik aside met olan ön ilaç)
 38. Vit A eks'nin ilk bulgusu nedir?
  Gece körlüğü
 39. Hiperostoza neden olan vitamin hangisidir?
  Vit A
 40. Eksikliğinde osteoporoz olan vitaminler nelerdir?
  D&K
 41. YD'da Vit K'nın korkulan yan etkileri nedir?
  Hiperbilirubinemi & kernikterus
 42. Eksikliğinde göz bulgusuna neden olabilen B vitamini hangisidir?
  Riboflavin
 43. Vit E'nin en güçlü türevi nedir?
  α-tokoferol
 44. Biyotin eksikliği bulguları hangi eser element eksikliğine benzer?
  Zn
Author
Farash
ID
292358
Card Set
Farmakoloji
Description
a
Updated