SW Toets - Augustus 2010

 1. Definieer ontwikkeling
  • 'n proses waarin sosiale, ekonomiese en politieke strukture in plek gestel word om die welstad van - bevolking te verbeter
  • Ook om na 'n situsasie te beweeg waar mense groter menswaardigheid het
 2. Wat is 'n meer ekonomiese ontwikkelde land?
  lande wat meer op sekondere en tersiere sektore vir ekonomiewse groei steun
 3. Wat moet daar wees in ontwikkeling van 'n land?
  • ekonomiese komponent
  • sosiale komponent
  • politieke komponent
  • kulturele komponent
  • omgewingsvolhoubaarheid
 4. ekonomiese komponent
  verseker die skepping van rydom en vebeterde lewensomstandighede
 5. sosiale komponent
  verseker welstand in gesondheid, onderys, behuising en indiensneming
 6. politieke komponent
  om waardes soos demokrasie, menseregte en politieke vryheid te beskerm
 7. kulturele komponent
  om erkenning van verskillende identiteite te verseker
 8. hoe word lande vergelyk (tradisioneel)
  Bruto Binnelandse Produk (BBP)
 9. die BBP
  Die hoeveelheid geld wat in die land gegenerer word gedeel deu die aantal mense in die land.
 10. die vernaamste ekonomiese aktiwiteit in 'n ontwikkelende land?
  Boerdery
 11. Waar is die mees ontwikkelde lande?
  Die noodelike halfrond, behalwe vir Australie en Nieu-Seeland
 12. wat is die skeidingslyn genoem
  die noord-suid skeidingslyn
 13. Wat het die BBP vervang as 'n meer betroubare maatstaf van ontwikkeling
  die Verenigde Nasies se MOI
 14. die MOI is
  Menslike ontwikkelingsindeks
 15. Wat neem die MOI in aanmerking
  • Koopkrag van individue (BBP)
  • onderwysvlakke (volwasse geletterdheidsvlake)
  • lewensverwagting (hoe lank mense kan verwag om te leef)
 16. definieer vohoubaar
  Om uitputting van natuurlike hulpbronne te vermy
 17. aan watter vraagstukke moet aandag gegee word om volhoubare ontwikkeling te bereik?
  • Bevolking en gesondheid
  • Voedsel
  • Water
  • Energie en klimaat
  • Biodiversiteit
 18. verduidelik Bevolking en gesondheid
  die wereldbevolking groei, veral in ontwikkelende lande.
 19. Wat put die fondse vir aansteeklike siektes in arm lande uit?
  • VIGS
  • Malaria
  • Cholera
  • Tuberkulose
 20. Verduidelik Voedsel
  • Monokultuur - veroorsaak dat gewasse meer vatbaar is vir plae en siekte.
  • Verbeterd rotasie van gewasse en besproeiing help die velde teen uitputting en erosie
 21. definieer Monokultuur
  die plant en herplant van gewasse - stroop die grond van voedingstowwe
 22. verduidelik Water
  soos meer van die vars water elke jaar gebruik word, kan ongelyke toegang tot voorraad mededinging en konflik tussen nasies veroorsaak
 23. Verduidelik Energie en klimaat
  as daar aan al die vereistes vir elektisiteit voldoen word deur fossielbrandstowwe te verbrand, saal meer en meer koolsuurgas in die atmosfeer vrygestel word, wat aarverwarming kan verhoog.
 24. hoeveel mense het nie toegang tot krag nie?
  2.5 biljoen
 25. Veruidelik Biodiversiteit
  • Natuurlike gebiede - vernietig - plek te maak - stedelike ontwikkeling
  • Baie ekosisteme en dierespesies word bedreig
 26. definieer woestynvoring
  die proses waardeur vrugbare grond woestyn word
 27. Volhoubare ontwikkeling is net moontlik as wat gedoen word?
  • Armoede verminder
  • alternatiewe bronne vind vir niehernubare hulpbronne
  • bevolkingsgroei beheer
  • die omgewing in alle ontwikkeling beskerm
  • die gebruik van hulpbronne beheer
 28. definieer besproeiing
  die voorsiening van water aan landerye
 29. definieer graanskure
  bergkamers waarin graan opgegaar word
 30. hoe moet tegnologie wees in ontwikkelende lande
  • nie duur masjinerie vereis nie
  • energiebronne gebruik wat die land kan bekostig
  • nie arbeid vervang nie - baie mense wat inkomste benodig
  • geskik wees - verskillende vlakke van vaardighede
  • daarop gemik - plaaslike industriee en boerderymetodes te ontwikkel ipv dit vervang
  • plaaslike ipv ingevoerde hulpbronne gebruik
 31. so ver moontlik hernubare/herwinbare hulpbronne gebruik
  help - omgewing te bewaar
Author
rayno@live.co.za
ID
29221
Card Set
SW Toets - Augustus 2010
Description
SW Toets - 11 Augustus 2010
Updated