Curiosités (FP)

The flashcards below were created by user anetanin on FreezingBlue Flashcards.

 1. walczyć z czyms
  lutter contre quelque chose
 2. otyłość
  la obésité
 3. uruchomić projekt
  lancer un projet
 4. życzyc sobie czegos, chciec
  souhaiter qqch.
 5. wartość odżywcza
  valeur nutritionnelle
 6. sygnalizacja świetlna
  feux de circulation
 7. nieczytelny
  illisible
 8. zbiorowisko
  le commun
 9. śmiertelink
  le mortel
 10. wartość
  la teneur
 11. tłuszcze
  des lipides
 12. proteiny
  des protides
 13. cukry
  des glucides
 14. wystarczająco
  suffisamment
 15. skuteczny
  efficace
 16. Zjednoczone Królstwo Wlk.Brytanii
  le Royaume-Uni
 17. mniej
  moins
 18. mieć zasługę
  avoir le mérite de
 19. na początku
  au départ
 20. niechętny, powściagliwy, ostrożny
  réticent,-e
 21. oszacowanie, statystyka
  la estimation
 22. jedna czwarta
  le quart
 23. panstwowa inspekcja zdrowia
  la Haute Autorité de santé
 24. dorosły
  le adulte
 25. w tendencji wzrostowej
  en hausse
 26. dziesięciolecie
  la décennie
 27. robotnik
  le ouvrier
 28. ofiara
  la victime
 29. kierownictwo
  des cadres
 30. znkowanie, oznaczanie
  le marquage
 31. zdobyc ogolne poparcie/poklask
  faire l'unanimité
 32. dietetyk
  le nutritionniste
 33. powodujący poczucie winy
  culpabilisant,-e
 34. mylący, wprowadzający w błąd
  trompeu/r,-se
 35. uproszczony
  simpliste
 36. znajdowac się na czymś
  se retrouver sur qqch.
 37. rynek
  le marché
 38. umieszczać coś na czymś
  apposer qqch.  sur qqch.
 39. odwrócony, do gory nogmi
  inversé,-e
 40. częstotliwość
  la fréquence
 41. przy okazji
  au passage
 42. zniechacajacy
  dissuasi/f,-ve
 43. tymczasem, natomiast, jednak
  cependant
 44. opcjonalny, dobrowolny
  facultati/f,-ve
Author
ID
292114
Card Set
Curiosités (FP)
Description
a
Updated
Show Answers