Work and jobs

The flashcards below were created by user Luciepodesvova on FreezingBlue Flashcards.

 1. Pracovat na směny
  WORK IN SHIFTS
 2. Pružná pracovní doba
  FLEXIBLE WORKING HOURS
 3. Přechodná práce, brigáda
  TEMPORARY JOB
 4. Práce na částečný úvazek
  PART-TIME JOB
 5. Práce na plný úvazek
  FULL-TIME JOB
 6. Zaměstnat, zaměstnávat
  EMPLOY
 7. Zaměstnavatel
  EMPLOYER
 8. Zaměstnanec
  EMPLOYEE
 9. Najmout, vzít do služby
  HIRE
 10. Určitý
  DEFINITE
 11. Dát na něčí radu
  TAKE SB's ADVICE
 12. Lidstvo
  MANKIND
 13. Zaměstnání, povolání
  OCCUPATION
 14. Řemeslo
  CRAFT
 15. Hrnčíř
  POTTER
 16. Kovář
  SMITH
 17. Zlatník
  GOLDSMITH
 18. Kloboučník
  HATTER
 19. Krejčí
  TAILOR
 20. Kupec
  MERCHANT
 21. Kominík
  CHIMNEY SWEEP
 22. Zámečník
  LOCKSMITH
 23. Knihař
  BOOKBINDER
 24. Přežít, přežívat
  OUTLIVE
 25. Nedávno
  RECENTLY
 26. Zařízení, přístroj
  DEVICE
 27. Odvětví
  BRANCH
 28. Pobočka
  SUBSIDIARY
 29. Vyžadovat
  DEMAND
 30. Plynule
  FLUENTLY
 31. Dovednost
  SKILL
 32. Jít ve šlépějích rodičů
  FOLLOW PARENTS' FOOTSTEPS
 33. Plat
  SALARY
 34. Vydělat
  EARN
 35. Nadbytečný
  REDUNDANT
 36. Propustit
  DISMISS
 37. Nezaměstnanost
  UNEMPLOYMENT
 38. Dávky; Výhody
  BENEFITS
 39. Rezignovat, odstoupit
  RESIGN
 40. Výpověď
  NOTICE
 41. Důchodce
  PENSIONER
 42. Příjem
  INCOME
 43. Chráněné dílny
  SHELTERED WORKSHOPS
 44. Postižený
  DISABLED
 45. Postižení, handicap
  DISABILITY
 46. Izolovaný, vyčleněný
  SEGREGATED
 47. Podpořit
  ENCOURAGE
 48. Volné místo
  VACANCY
 49. Nábor
  RECRUITMENT
 50. Žádost o zaměstnání
  APPLICATION LETTER
 51. Životopis
  CURRICULUM VITAE
 52. Přiložit
  ENCLOSE
 53. Gesta
  GESTURES
 54. Vzdálenost
  DISTANCE
 55. Jednat, zabývat se
  DEAL WITH
 56. Povýšit
  PROMOTE
 57. Degradovat
  DEMOTE
 58. Konkurence
  COMPETITION
 59. Tvrdý, těžký
  TOUGH
 60. Přijmout
  ACCEPT
 61. Požádat o práci
  APPLY FOR A JOB
 62. Inzerát
  ADVERTISEMENT
 63. Zaměstnanci
  STAFF
 64. Zařídit, sjednat
  ARRANGE
 65. Ohodnotit, ocenit
  APPRAISE
 66. Podmínky
  CONDITIONS
 67. Revizor/dirigent/průvodčí
  CONDUCTOR
 68. Kancelář
  OFFICE
 69. Přesčas
  OVERTIME
 70. Povýšení
  PROMOTION
 71. Zábavný
  ENJOYABLE
 72. Dobře placený
  WELL-PAID
 73. Prémie
  BONUS
 74. Zájmy
  INTERESTS
 75. Zvážit
  CONSIDER
 76. Spokojený
  SATISFIED
 77. Úspěšný
  SUCCESSFUL
 78. Vzdělání
  EDUCATION
 79. Vědomosti
  KNOWLEDGE
 80. Nadšený
  ENTHUSIASTIC
 81. Časově náročný
  TIME-CONSUMING
 82. Zodpovědný za
  RESPONSIBLE FOR
 83. Vyplnit formulář
  FILL IN A FORM
 84. Podepsat smlouvu
  SIGN A CONTRACT
 85. Dát výpověď
  HAND IN A NOTICE
 86. Pevná pracovní doba
  FIXED WORKING HOURS
 87. Nezaměstnaný
  UNEMPLOYED
 88. Požadavky
  REQUIREMENTS
 89. Požadovat
  REQUIRE
 90. Vzít někoho na zkušební dobu
  TAKE SB ON PROBATION
 91. Bývalý
  FORMER
 92. Doporučení
  REFERENCES
 93. Úřednická zaměstnání
  WHITE-COLAR JOB
 94. Manuální práce
  BLUE-COLLAR JOBS
 95. Instalatér
  PLUMBER
 96. Zedník
  BRICKLAYER
 97. Účetní
  ACCOUNTANT
 98. OSVČ
  SELF-EMPLOYED
 99. Řádně, vhodně
  PROPERLY
 100. Sebejistý
  SELF-CONFIDENT
Author
ID
290548
Card Set
Work and jobs
Description
Slovíčka na maturitní téma
Updated
Show Answers