Němčina - 1. lekce

The flashcards below were created by user Sarec on FreezingBlue Flashcards.

 1. aber
  ale
 2. neugierig
  zvědavý
 3. wie
  jak, jako, jaký
 4. heißen
  jmenovat se
 5. bitten
  prosit
 6. woher
  odkud
 7. kommen
  přijet, přicházet
 8. aus
  z
 9. freuen
  (po)těšit
 10. mich
  mě, mne
 11. wo
  kde
 12. liegen
  ležet, být
 13. weit
  daleko
 14. von
  od, z, o
 15. ziemlich
  dost, značný
 16. gehen
  jít, chodit
 17. wer
  kdo
 18. die Frau
  paní, žena
 19. dort
  tam
 20. doch
  přece
 21. Hallo!
  Ahoj
 22. danken
  (po)děkovat
 23. gut
  dobrý, dobře
 24. was
  co
 25. machen
  dělat
 26. hier
  zde, tady
 27. fahren
  jet
 28. die Universität
  univerzita
 29. auch
  také, i
 30. die Straßenbahn
  tramvaj
 31. begleiten
  doprovodit
 32. dich
  tě, tebe
 33. natürlich
  přirozený, -ě, samozřejmě
 34. noch
  ještě
 35. der Freund
  přítel
 36. studieren
  studovat
 37. eigentlich
  vlastně
 38. die Geschichte
  dějiny, dějepis
 39. die Schule
  škola
 40. besuchen
  navštívit, navštěvovat
 41. wohnen
  bydlet
 42. in
  v, do, za
 43. sagen
  říci, říkat
 44. die Stadt
  město
 45. kennen
  znát
 46. sehr
  velmi
 47. schön
  pěkný, -ě
 48. das Mädchen
  dívka, děvče
Author
ID
290200
Card Set
Němčina - 1. lekce
Description
german
Updated
Show Answers