němčina 3. lekce

 1. návštěva
  r besuch, (e) s
 2. na návštěvě, -u
  zu besuch
 3. den
  r Tag, (e) s
 4. omluvit, prominout
  entschuldigen
 5. mluvit
  sprechen
 6. němčina
  (s) Deutsch
 7. přát(si)
  wünschen
 8. pán
  r Herr,n
 9. srdečný,ě
  herzlich
 10. vítán,vítaný
  willkommen
 11. dovnitř
  herein
 12. hned
  gleich
 13. zase, opět
  wieder
 14. dojít(pro)
  holen(4.p.)
 15. jen, pouze
  nur
 16. chléb
  s Brot, (e)s
 17. supermarket
  r Supermarkt, (e)s
 18. později
  später
 19. nebo
  oder
 20. smět
  dürfen, ich darf
 21. čekat (na)
  warten (auf 4.p.)
 22. rušit, vyrušovat
  stören
 23. vůbec ne
  gar nicht
 24. vzít, brát
  nehmen
 25. místo,náměstí
  r Platz, es
 26. nabídnout, nabízet
  anbieten
 27. nic
  nichts
 28. šálek
  e Tasse
 29. moci, umět
  können, ich kann
 30. (u)škodit
  schaden
 31. přinést
  bringen
 32. ihned, okamžitě
  sofort
 33. kus, kousek
  das Stück
 34. koláč
  der Kuchen
 35. snad, doufejme že
  hoffentlich
 36. chutnat
  schmecken
 37. chutná mi
  es schmeckt mir
 38. skutečný, -ě, opravdu
  wirklich
 39. výborný, -ě
  ausgezeichnet
 40. dlouho
  lange
 41. týden
  die Woche
 42. především
  vor allem
 43. líbit se
  gefallen
 44. (u)slyšet
  hören
 45. (po)zdravit
  grüßen
 46. konečně
  endlich
 47. tu, tady
  da
 48. muset
  müssen, ich müs
 49. ukázat, ukazovat
  zeigen
 50. ptát se
  fragen
 51. cesta
  der Weg
 52. stanice
  die Station
 53. nejprve
  zuerst
 54. rovně, přímo
  geradeaus
 55. vpravo
  rechts
 56. doprava
  nach rechts
 57. konec
  das Ende
 58. na konci
  am Ende
 59. ulice
  die Straße
 60. vlevo
  links
 61. doleva
  nach link
 62. (u)vidět
  sehen
 63. Václavské náměstí
  r Wenzelsplatz,es
 64. Karlův most
  die Karlsbrůucke
 65. Mluvíte německy?
  Sprechen Sie Deutsch?
 66. (jeden) Martinův přítel
  ein Freund von Martin
 67. Srdečně(vás,tě)vítám!
  Herzlich willkommen!
 68. Pojďte dál!
  Kommen Sie herein!
 69. Šel do supermarketu pro chleba.
  Er holt Brot vom Suprmarkt.
 70. Posaďte se!
  Nehmen Sie platz!
 71. Doufejme, že vám to bude chutnat/chutná
  Hoffentlich schmecktes Ihnen.
 72. Děkuji mnohokrát!
  Vielen Dank! Danke sehr(schön).
 73. Jak se dostanu na/k...?
  Wie komme ich zu...?
 74. Dobrý den!
  Guten Tag!
 75. Dobré ráno!
  Guten Morgen!
 76. Dobrý večer!
  Guten Abend!
 77. Ahoj!Nazdar!
  Grüß dich!
 78. Nashledanou!
  Auf Wiedersehen!
 79. Na shledanou později!
  Bis dann/später!
 80. Na shledanou zítra!
  Bis morgen!
 81. Měj se dobře! Ahoj!
  Machs gut!
 82. Dáte si čaj nebo kávu?
  Nehmen Sie Tee oder Kaffee?
 83. Dojdeš pro chleba?
  Holst du Brot?
 84. Vezměte si kousek koláče!
  Nehmen Sie ein Stück Kuchen!
 85. Šálek čaje nemůže uškodit.
  Eine Tasse Tee kann nicht schaden.
 86. Především se mi líbí střed města a Hradčany.
  Vor allem geffalen mir das Stadtzentrum und der Hradschin.
 87. Přicházíme ze školy.
  Wir kommen aus der Schule.
 88. Kromě mne tu bydlí ještě Eva.
  Außer mir wohnt hier noch Eva.
 89. Pojedeme metrem.
  Wir fahren mit der Metro.
 90. Přijde až po mně.
  Er kommt erst nach mir.
 91. Jedou do Dortmundu.
  Sie fahren nach Dortmund.
 92. To mám od Martina.
  Das habe ich von Martin.
 93. Mluvíme o tom pánovi.
  Wir sprechen von dem Hernn.
 94. Je od května v Praze.
  Er ist seit einer Woche hier.
 95. Ke komu jdete?
  Zu wem gehen Sie?
 96. z
  aus
 97. kromě, mimo
  außer
 98. u, při
  bei
 99. s
  mit
 100. po, podle, do(u geograf.jmen)
  nach
 101. od (časově)
  seit
 102. z, od, o
  von
 103. k
  zu
 104. s rodinou
  mit der Familie
 105. s ní
  mit ihr
 106. s námi
  mit uns
 107. u něho
  bei ihm
 108. u nich
  bei ihnen
 109. z města
  aus de Stadt
 110. od ní
  von ihr
 111. od vás
  von euch(Ihnen)
 112. o něm
  von ihm
 113. k ní
  zu ihr
 114. po práci
  nach der Arbeitet
 115. podle tebe
  nach dir
 116. kromě mě
  außer mir
 117. tramvají
  mit dem Straßenbahn
 118. Kdo je ta žena tam?
  Wer ist die Frau dort.
 119. Čí je to přítelkyně?
  Wessen Freudin ist das?
 120. Komu to řekneš?
  Wem sagst du es?
 121. Koho poprosíš?
  Wen bittest du?
 122. Co tu leží?
  Was liegt hier?
 123. 1.p. kdo (skloňování)
  2.p. čí
  3.p. komu
  4.p. koho
  • wer
  • wessen
  • wem
  • wen
 124. Popros ho!
  Bitte ihn!
 125. Navštiv strýčka!
  Besuch(e) den Onkel!
 126. Vypijme si kávu!
  Trinken wir einen Kaffee!
 127. Udělejte to přece!
  Macht es doch!
 128. Přijďte prosím také!
  Kommen Sie bitte auch!
 129. Buď tak hodný!
  Sei so gut!
 130. Buďte prosím tak laskav!
  Seien Sie bitte so nett!
 131. Buďme k ní milí!
  Seien wir nett zu ihr!
 132. Buďte k ní také milí!(všichni)
  Seid auch nett zu ihr!
 133. Musíte být pilný.
  Sie müssen fleißig sein.
 134. Můžete mu to říci?
  Können Sie es ihm sagen?
 135. Neumíme ještě německy.
  Wir können noch nicht Deutsch.
 136. Smím zde počkat?
  Darf ich hier warten?
 137. Mohu Vám nabídnout kávu?
  Darf ich Ihnen Kaffe anbieten?
Author
janaprad
ID
290174
Card Set
němčina 3. lekce
Description
3. lekce
Updated