Konverzace - school

The flashcards below were created by user Sarec on FreezingBlue Flashcards.

 1. boarding
  internátní
 2. co-educational
  smíšená
 3. comprehensive
  všeobecně vzdělávací (střední škola)
 4. public school
  soukromá škola
 5. technical
  průmyslová
 6. vacational
  odborná (učiliště)
 7. examiner
  zkoušející
 8. pupil
  žák
 9. teaching staff
  učitelský sbor
 10. fellow student
  starší
 11. board pen
  fix na tabuli
 12. board rubber
  houba na tabuli
 13. chalk
  křída
 14. staff room
  sborovna
 15. attend (school/classes/a course)
  chodit (do školy/na hodiny/do kurzu)
 16. attendance
  docházka
 17. be excludet/expelled
  být vyloučen
 18. be present
  být přítomen
 19. drop out (from school/from a course)
  nedokončit
 20. expulsion
  vyloučení
 21. get/obtain (a degree/a diploma)
  dostat/obdržet (akademický titul/diplom)
 22. move on
  pokračovat
 23. play truant/ skip classes
  chodit za školu
 24. register
  třídní kniha
 25. school leaver
  absolvent
 26. truancy
  záškoláctví
 27. appeal to
  vyhovovat/být vhodný
 28. coursebook
  učebnice
 29. deadline
  termín
 30. (do) one's best
  (dělat) co je v něčích silách
 31. learn by hart
  učit se zpaměti
 32. memorize
  učit se na zpaměť
 33. participate
  (z)účastnit se
 34. report
  vysvědčení
 35. voice-related skills
  hlasové dovednosti
 36. wide range of (subjects)
  pestrá škála (předmětů)
 37. term
  pololetí
 38. the bell goes at...
  zvoní ve...
 39. school breaks up on...
  škola končí...
 40. assess/evaluate
  hodnotit
 41. assessment
  hodnocení
 42. exam paper
  zadání zkoušky (písemné)
 43. re-sit/retake (an exam)
  opakovat (zkoušku)
 44. revise (for an exam)
  opakovat si (ke zkoušce)
 45. sit (an exam)
  podstoupit (zkoušku)
 46. take (an exam)
  jít (na zkoušku)
 47. compulsory
  povinný
 48. curriculum
  (školní) osnovy
 49. foreign languages
  cizí  jazyky
 50. optional
  volitelný
 51. conscientious
  svědomitý, pečlivý
 52. co-operative
  spolupracující
 53. fair
  poctivý, spravedlivý
 54. gifted
  nadaný
 55. punctual
  přesný, dochvilný
 56. systematic
  systematický
Author
ID
289829
Card Set
Konverzace - school
Description
english to czech words, school topic
Updated
Show Answers