Španělština 5.lekce; 2 část

The flashcards below were created by user Luciepodesvova on FreezingBlue Flashcards.

 1. Netrpělivost
  la impaciencia
 2. daň
  el impuesto
 3. dokonce
  incluso
 4. naivní, důvěřivý
  ingenuo
 5. podnikavost, iniciativa
  la iniciativa
 6. výzkum
  la investigación
 7. spravedlnost, justice
  la justicia
 8. zbavit se
  librarse (de)
 9. hotový, připravený
  listo
 10. (časně) ráno
  la madrugada
 11. pohyb, manévr
  la maniobra
 12. udržet
  mantener
 13. týkající se Marsu, marťansky
  marciano
 14. odejít
  marcharse
 15. trh s cennými papíry
  el mercado de divisas
 16. mýtus
  el mito
 17. jmenovat
  nombrar
 18. stavba, práce
  la obras
 19. příkaz, rozkaz
  la orden
 20. stát
  parar
 21. podobný (čemu)
  parecido
 22. majitel
  el patrón
 23. šutr
  el pedrusco
 24. dílek
  la pieza
 25. sportovní hala
  el polideportivo
 26. začít držet dietu
  ponerse a dieta
 27. tisk
  la prensa
 28. prezidentský úřad
  la presidencia
 29. příslib, naděje
  la promesa
 30. kořen
  la raíz
 31. na základě (čeho)
  a raíz de
 32. ujet, urazit (vzdálenost)
  recorrer
 33. mluvit (o), narážet (na)
  referirse a (ie-i)
 34. zbytek
  el resto
 35. vyplynout, být důsledkem (čeho)
  resultar
 36. jde o to, že...; takže
  resulta que
 37. smích
  la risa
 38. hornina
  la roca
 39. získat (řidičský průkaz)
  sacarse (el carné de conducir)
 40. pocit
  la sensación
 41. smysl
  el sentido
 42. snít, mít sny
  soňar (ue)
 43. povrch
  el suelo
 44. příloha
  el suplemento
 45. obávat se
  temer(se)
 46. pozemský
  terrestre
 47. titulek
  el titular
 48. ustálené spojení
  el tópico
 49. draho(cenný)
  valioso
 50. prodej, odbyt
  la venta
 51. závrať
  el vértigo
Author
ID
289449
Card Set
Španělština 5.lekce; 2 část
Description
Nuevo ven 2, 5 lekce, slovíčka
Updated
Show Answers