trigonometri

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. cos bruger man til at beregne ... katete
  hosliggende
 2. sin bruger man til at beregne .... katete
  Modstående
 3. Tan bruger man til at beregne ....
  hypotenusen
 4. Hvad er en enhedstrekant
  En retvinklet trekant hvor hypotenusen har længden 1.
 5. Hvad indskriver man i Maple for at få sin-1
  invSin
Author
ID
289432
Card Set
trigonometri
Description
KR - kloge Rebekka
Updated
Show Answers