Trigonometri

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hvad fortæller sætning 3.2.1 om sin?
  Sin(A) = a/c
 2. Hvad forståes ved enhedstrekanten?
  En retvinklet trekant med hypotenusen 1.
 3. Hvordan finder man den hosliggende katete når vinkel A = 38°
  Man siger Cos(38)*c=b
 4. Hvilke to sider skal man dividere for at finde vinkel A?
  Cos(A) = længden af den hosliggende/ længden af hypotenusen
 5. Hvad er tan(v) =?
  tan(v) = sin(v)/cos(v)
Author
ID
289430
Card Set
Trigonometri
Description
Cos, Sin, Tan
Updated
Show Answers