A3.txt

The flashcards below were created by user pvlschreiber on FreezingBlue Flashcards.

 1. infun
  očkování
 2. e Flut
  příliv
 3. e Ebbe
  odliv
 4. Strand
  pláž
 5. fangen
  chytat
 6. erholung
  odpočinek
 7. r Anlall
  příležitost
 8. wulgür
  vulgarni
 9. r vulgarismus
  vulgarizmus
 10. grob
  hruby
 11. fein
  jemny
 12. schimpfen
  nadavat
 13. s Schimpfort
  nadavka
 14. r Ausdruck
  vyraz
 15. ungeeignet,unpassend
  nevhodny
 16. ehrlich
  cestny
 17. offen
  otevreny
 18. heuchlerich
  pokrytecky
 19. r Heuchler
  pokrytec
 20. Anhänger
  priznivec
 21. Auszeichnung
  vyznamenani
 22. federn
  pruzit
 23. e feder
  Pruzina
 24. očkování
  infun
 25. příliv
  e Flut
 26. odliv
  e Ebbe
 27. pláž
  Strand
 28. chytat
  fangen
 29. odpočinek
  erholung
 30. příležitost
  r Anlall
 31. vulgarni
  wulgür
 32. vulgarizmus
  r vulgarismus
 33. hruby
  grob
 34. jemny
  fein
 35. nadavat
  schimpfen
 36. nadavka
  s Schimpfort
 37. vyraz
  r Ausdruck
 38. nevhodny
  ungeeignet,unpassend
 39. cestny
  ehrlich
 40. otevreny
  offen
 41. pokrytecky
  heuchlerich
 42. pokrytec
  r Heuchler
 43. priznivec
  Anhänger
 44. vyznamenani
  Auszeichnung
 45. pruzit
  federn
 46. Pruzina
  e feder
Author
ID
289015
Card Set
A3.txt
Description
german
Updated
Show Answers