B2 Phrasal Verbs F - Czasowniki Frazowe na literę F

 1. stawić czoła
  face up to [ˈfeɪs ˈəp tə]
 2. rozpaść się na kawałki
  fall apart [ˈfɔl əˈpɑrt]
 3. rozkleić się
  fall apart [ˈfɔl əˈpɑrt]
 4. wycofać się
  fall back [ˈfɔl ˈbæk]
 5. znaleźć oparcie w
  fall back on [ˈfɔl ˈbæk ˈɔn]
 6. zostać w tyle
  fall behind [ˈfɔl bɪˈhaɪnd]
 7. mieć zaległości
  fall behind [ˈfɔl bɪˈhaɪnd]
 8. odpadać
  fall away [ˈfɔl əˈweɪ]
 9. upadać
  fall down [ˈfɔl ˈdæʊn]
 10. runąć
  fall down [ˈfɔl ˈdæʊn]
 11. stracić głowę dla
  fall for [ˈfɔl fər]
 12. dać się nabrać
  fall for [ˈfɔl fər]
 13. zawalić się
  fall in [ˈfɔl ˈɪn]
 14. zapadać się
  fall in [ˈfɔl ˈɪn]
 15. zakochać się
  fall in love [ˈfɔl ˈɪn ˈləv]
 16. zalegać z
  fall behind in [ˈfɔl bɪˈhaɪnd ˈɪn]
 17. słabnąć
  fall off [ˈfɔl ˈɔf]
 18. zmniejszać się
  fall off [ˈfɔl ˈɔf]
 19. wypadać
  fall out [ˈfɔl ˈæʊt]
 20. pokłócić się
  fall out [ˈfɔl ˈæʊt]
 21. wywracać się
  fall over [ˈfɔl ˈoʊvər]
 22. przewracać się
  fall over [ˈfɔl ˈoʊvər]
 23. przymocować
  fasten down [ˈfæsən ˈdæʊn]
 24. zapiąć
  fasten up [ˈfæsən ˈəp]
 25. zamocować
  fasten up [ˈfæsən ˈəp]
 26. mieć już dosyć
  fed up with [ˈfed ˈəp ˈwɪð]
 27. żywić się
  feed off [ˈfiːd ˈɔf]
 28. żerować na
  feed off [ˈfiːd ˈɔf]
 29. żywić się
  feed on [ˈfiːd ˈɔn]
 30. podkarmiać
  feed up [ˈfiːd ˈəp]
 31. czuć się na siłach
  feel up to [ˈfiːl ˈəp tə]
 32. ogrodzić
  fence in [ˈfens ˈɪn]
 33. odgrodzić
  fence off [ˈfens ˈɔf]
 34. bronić się
  fight back [ˈfaɪt ˈbæk]
 35. zwalczyć
  fight back [ˈfaɪt ˈbæk]
 36. stanąć do walki
  fight it out [ˈfaɪt ˈɪt ˈæʊt]
 37. odeprzeć
  fight off [ˈfaɪt ˈɔf]
 38. zwalczyć
  fight off [ˈfaɪt ˈɔf]
 39. planować
  figure on [ˈfɪgjər ˈɔn]
 40. zrozumieć
  figure out [ˈfɪgjər ˈæʊt]
 41. połapać się w
  figure out [ˈfɪgjər ˈæʊt]
 42. wypełnić
  fill in [ˈfɪl ˈɪn]
 43. uzupełnić
  fill in [ˈfɪl ˈɪn]
 44. zastąpić kogoś
  fill in for someone [ˈfɪl ˈɪn fər someone]
 45. udzielić informacji
  fill in on [ˈfɪl ˈɪn ˈɔn]
 46. wypełnić
  fill out [ˈfɪl ˈæʊt]
 47. napełnić
  fill up [ˈfɪl ˈəp]
 48. odfiltrować
  filter out [ˈfɪltər ˈæʊt]
 49. dowiedzieć się
  find out [ˈfaɪnd ˈæʊt]
 50. wykończyć
  finish off [ˈfɪnɪʃ ˈɔf]
 51. dobić
  finish off [ˈfɪnɪʃ ˈɔf]
 52. skończyć
  finish off [ˈfɪnɪʃ ˈɔf]
 53. skończyć gdzieś
  finish up somewhere [ˈfɪnɪʃ ˈəp somewhere]
 54. skończyć w końcu z
  finish up with [ˈfɪnɪʃ ˈəp ˈwɪð]
 55. skończyć z
  finish with [ˈfɪnɪʃ ˈwɪð]
 56. Wal śmiało!
  Fire away! [ˈfɪr əˈweɪ!]
 57. wystrzelić
  fire off [ˈfɪr ˈɔf]
 58. wysłaść
  fire off [ˈfɪr ˈɔf]
 59. odpalić
  fire up [ˈfɪr ˈəp]
 60. uruchomić
  fire up [ˈfɪr ˈəp]
 61. wzmocnić
  firm up [ˈfərm ˈəp]
 62. pasować
  fit in [ˈfɪt ˈɪn]
 63. zmieścić się
  fit in [ˈfɪt ˈɪn]
 64. zgrać się
  fit in [ˈfɪt ˈɪn]
 65. pasować do
  fit in with [ˈfɪt ˈɪn ˈwɪð]
 66. wpisywać się w
  fit in with [ˈfɪt ˈɪn ˈwɪð]
 67. mieścić się w
  fit into [ˈfɪt ˈɪntuː]
 68. wyposażyć w
  fit out with [ˈfɪt ˈæʊt ˈwɪð]
 69. krążyć
  fly about [ˈflaɪ əˈbæʊt]
 70. krążyć
  fly around [ˈflaɪ əˈræʊnd]
 71. przelecieć
  fly by [ˈflaɪ ˈbaɪ]
 72. przemijać
  fly by [ˈflaɪ ˈbaɪ]
 73. wpaść nagle w
  fly into [ˈflaɪ ˈɪntuː]
 74. koncentrować się na
  focus on [ˈfoʊkəs ˈɔn]
 75. składać
  fold up [ˈfoʊld ˈəp]
 76. podążać za
  follow on [ˈfɑloʊ ˈɔn]
 77. dogoniać
  follow on [ˈfɑloʊ ˈɔn]
 78. stosować się do
  follow up [ˈfɑloʊ ˈəp]
 79. prześledzić
  follow up [ˈfɑloʊ ˈəp]
 80. upewnić się
  follow up [ˈfɑloʊ ˈəp]
 81. powtórzyć dokładniej
  follow up [ˈfɑloʊ ˈəp]
 82. wygłupiać się
  fool about [ˈfuːl əˈbæʊt]
 83. wygłupiać się
  fool around [ˈfuːl əˈræʊnd]
 84. robić z siebie bałwana
  fool about [ˈfuːl əˈbæʊt]
 85. igrać sobie z
  fool with [ˈfuːl ˈwɪð]
 86. posuwać się na przód
  forge ahead [ˈfɔrdʒ əˈhed]
 87. postępować dynamicznie
  forge ahead [ˈfɔrdʒ əˈhed]
 88. zwolnić
  free up [ˈfriː ˈəp]
 89. uwolnić
  free up [ˈfriː ˈəp]
 90. zamarznąć
  freeze over [ˈfriːz ˈoʊvər]
 91. być zamarzniętym
  freeze up [ˈfriːz ˈəp]
 92. zamarnąć ze strachu
  freeze up [ˈfriːz ˈəp]
 93. przestać reagować
  freeze up [ˈfriːz ˈəp]
 94. odświeżyć się
  freshen up [ˈfreʃən ˈəp]
 95. odświeżać
  freshen up [ˈfreʃən ˈəp]
 96. spłoszyć
  frighten away [ˈfraɪtən əˈweɪ]
 97. odstraszyć
  frighten away [ˈfraɪtən əˈweɪ]
 98. wystraszyć
  frighten off [ˈfraɪtən ˈɔf]
 99. odstraszyć
  frighten off [ˈfraɪtən ˈɔf]
 100. stawić czoła
  front off [ˈfrənt ˈɔf]
 101. stawić czoła
  front out [ˈfrənt ˈæʊt]
 102. zatankować
  fuel up [ˈfjuːl ˈəp]
Author
marko4
ID
288485
Card Set
B2 Phrasal Verbs F - Czasowniki Frazowe na literę F
Description
B2 Phrasal Verbs F - Czasowniki Frazowe na literę F
Updated