B2 Phrasal Verbs D - Czasowniki Frazowe na literę D

 1. zdecydować się na
  decide on [dɪˈsaɪd ˈɔn]
 2. zajmować się czymś
  deal with [ˈdiːl ˈwɪð]
 3. zdecydować się na
  decide upon [dɪˈsaɪd əˈpɔn]
 4. zamierać
  die away [ˈdaɪ əˈweɪ]
 5. ucichnąć
  die away [ˈdaɪ əˈweɪ]
 6. przebrzmieć
  die away [ˈdaɪ əˈweɪ]
 7. obumierać
  die back [ˈdaɪ ˈbæk]
 8. ucichnąć
  die down [ˈdaɪ ˈdæʊn]
 9. umilknąć
  die down [ˈdaɪ ˈdæʊn]
 10. słabnąć
  die down [ˈdaɪ ˈdæʊn]
 11. umierać za coś
  die for something [ˈdaɪ fər ˈsəm(p)θɪŋ]
 12. odkopać
  dig out [ˈdɪg ˈæʊt]
 13. wykopać
  dig out [ˈdɪg ˈæʊt]
 14. dokopać się do
  dig up [ˈdɪg ˈəp]
 15. wygrzebać coś na jaw
  dig up [ˈdɪg ˈəp]
 16. nie służyć komuś
  disagree with [ˌdɪsəˈgriː ˈwɪð]
 17. nie zgadzać się z
  disagree with [ˌdɪsəˈgriː ˈwɪð]
 18. podzielić się
  divide up [dəˈvaɪd ˈəp]
 19. znieść
  do away with [ˈduː əˈweɪ ˈwɪð]
 20. pozbyć się
  do away with [ˈduː əˈweɪ ˈwɪð]
 21. zapiąć się
  do up [ˈduː ˈəp]
 22. zapiąć
  do up [ˈduː ˈəp]
 23. odnowić
  do up [ˈduː ˈəp]
 24. przemalować
  do up [ˈduː ˈəp]
 25. powtórzyć
  do over [ˈduː ˈoʊvər]
 26. obejść się bez
  do without [ˈduː wɪˈðæʊt]
 27. pełnić funkcję
  double as [ˈdəbəl əz]
 28. współdzielić pokój
  double up [ˈdəbəl ˈəp]
 29. pełnić dodatkową funkcję jako
  double up as [ˈdəbəl ˈəp əz]
 30. przeciągać się
  drag on [ˈdræg ˈɔn]
 31. dłużyć się
  drag on [ˈdræg ˈɔn]
 32. odwlekać
  drag away [ˈdræg əˈweɪ]
 33. wycofać się
  draw back [ˈdrɔ ˈbæk]
 34. uszczuplić
  draw down [ˈdrɔ ˈdæʊn]
 35. wyciągnąć z
  drawn from [ˈdrɔn ˈfrəm]
 36. wciągnąć
  draw in [ˈdrɔ ˈɪn]
 37. wjeżdżać
  draw in [ˈdrɔ ˈɪn]
 38. wciągnąć mimo woli
  draw into [ˈdrɔ ˈɪntuː]
 39. ciągnąć się
  draw on [ˈdrɔ ˈɔn]
 40. przeciągnąć
  draw out [ˈdrɔ ˈæʊt]
 41. wydłużać
  draw out [ˈdrɔ ˈæʊt]
 42. śnić o
  dream of [ˈdriːm əv]
 43. wymyślić
  dream up [ˈdriːm ˈəp]
 44. przyozdobić
  dress up [ˈdres ˈəp]
 45. drążyć głęboko
  drill down [ˈdrɪl ˈdæʊn]
 46. dodrążyć się do samego dna
  drill down through [ˈdrɪl ˈdæʊn ˈθruː]
 47. wbić do głowy
  drill into [ˈdrɪl ˈɪntuː]
 48. wypić
  drink up [ˈdrɪŋk ˈəp]
 49. przepędzić
  drive away [ˈdraɪv əˈweɪ]
 50. odpędzić
  drive away [ˈdraɪv əˈweɪ]
 51. wjechać
  drive in [ˈdraɪv ˈɪn]
 52. odjechać
  drive off [ˈdraɪv ˈɔf]
 53. wypędzić
  drive out [ˈdraɪv ˈæʊt]
 54. podjechać
  drive up [ˈdraɪv ˈəp]
 55. wpaść
  drop around [ˈdrɑp əˈræʊnd]
 56. podrzucić
  drop around [ˈdrɑp əˈræʊnd]
 57. odpadać
  drop away [ˈdrɑp əˈweɪ]
 58. wpaść
  drop by [ˈdrɑp ˈbaɪ]
 59. wpadać bez zapowiedzi
  drop in [ˈdrɑp ˈɪn]
 60. podrzucić
  drop off [ˈdrɑp ˈɔf]
 61. odpaść
  drop out [ˈdrɑp ˈæʊt]
 62. porzucić
  drop out [ˈdrɑp ˈæʊt]
 63. wpaść na chwile
  drop over [ˈdrɑp ˈoʊvər]
 64. wpaść bez zapowiedzi
  drop round [ˈdrɑp ræʊnd]
 65. dostarczyć
  drop round [ˈdrɑp ræʊnd]
 66. osuszyć
  dry off [ˈdraɪ ˈɔf]
 67. wyschnąć
  dry out [ˈdraɪ ˈæʊt]
 68. wysuszyć
  dry out [ˈdraɪ ˈæʊt]
 69. wyschnąć kompletnie
  dry up [ˈdraɪ ˈəp]
 70. przesuszyć
  dry up [ˈdraɪ ˈəp]
 71. wyschnąć
  dry up [ˈdraɪ ˈəp]
Author
marko4
ID
288483
Card Set
B2 Phrasal Verbs D - Czasowniki Frazowe na literę D
Description
B2 Phrasal Verbs D - Czasowniki Frazowe na literę D
Updated