B2 Sounds - Dźwięki

 1. gwizdać
  whistle [wɪsl̩]
 2. zgiełk
  hustle and bustle [ˈhəsəl ənd ˈbəsəl]
 3. przeszywający
  piercing [ˈpɪrsɪŋ]
 4. cicho
  quietly [quietly]
 5. przytłumiony
  subdued [səbˈduːd]
 6. ptasi śpiew
  birdsong [ˈbərdˌsɔŋ]
 7. beczenie
  bleating [ˈbliːtɪŋ]
 8. krakanie
  caw [ˈkɔ]
 9. syk
  hiss [hɪs]
 10. mruczenie
  purr [ˈpər]
 11. pisk
  squeak [skwiːk]
 12. beknięcie
  burp [ˈbərp]
 13. kaszlnięcie
  cough [kɒf]
 14. czkawka
  hiccup [ˈhɪkəp]
 15. nucenie
  humming [ˈhəmɪŋ]
 16. jęk
  groan [ɡɹəʊn]
 17. westchnięcie
  sigh [ˈsaɪ]
 18. szept
  whisper [ˈwɪspər]
 19. wrzask
  yell [jɛl]
 20. uderzenie
  bang [bæŋ]
 21. skrzypienie
  creak [ˈkriːk]
 22. trąbienie klaksonem
  honking [ˈhɑŋkɪŋ]
 23. pukanie
  knock [nɒk]
 24. szmer
  murmur [ˈmɜː(ɹ)ˌmə(ɹ)]
 25. szelest
  rustle [ˈrəsəl]
 26. tykanie
  ticking [ˈtɪkɪŋ]
 27. sapać
  gasp [ˈɡæsp]
 28. chrapać
  snore [ˈsnɔr]
 29. zatrąbić klaksonem
  honk [ˈhɑŋk]
 30. brzęczeć
  buzz [ˈbəz]
 31. jęczeć
  moan [məʊn]
 32. pobrzmiewać
  resound [rɪˈzæʊnd]
 33. trzaskać
  slam [slam]
 34. gwizd
  whistle [wɪsl̩]
 35. brzęczenie
  buzz [ˈbəz]
 36. krakać
  caw [ˈkɔ]
 37. skrzypieć
  creak [ˈkriːk]
 38. jęczeć
  groan [ɡɹəʊn]
 39. jęk
  moan [məʊn]
 40. zatrąbić klaksonem
  beep [biːp]
 41. nucić
  hum [xûːm]
 42. wyć
  howl [haʊl]
 43. pukać
  knock [nɒk]
 44. szmerać
  murmur [ˈmɜː(ɹ)ˌmə(ɹ)]
 45. mruczeć
  purr [ˈpər]
 46. szeleścić
  rustle [ˈrəsəl]
 47. piszczeć
  squeak [skwiːk]
 48. tykać
  tick [tɪk]
Author
marko4
ID
288477
Card Set
B2 Sounds - Dźwięki
Description
B2 Sounds - Dźwięki
Updated