B2 Shopping - Zakupy

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. sieciówka
  chain store [ˈtʃeɪn ˈstɔr]
 2. sklep mięsny
  butcher shop [ˈbʊtʃər ˈʃɑp]
 3. sklep jubilerski
  jeweller\'s shop [jeweller's ˈʃɑp]
 4. kiosk
  newsagent [ˈnuːzˌeɪdʒənt]
 5. sklep zoologiczny
  pet shop [ˈpet ˈʃɑp]
 6. delikatesy
  delicatessen [ˌdelɪkəˈtesən]
 7. sklep rybny
  fish monger [ˈfɪʃ ˈməŋgər]
 8. sklep monopolowy
  liquor store [ˈlɪkər ˈstɔr]
 9. sklep muzyczny
  record shop [rɪˈkɔrd ˈʃɑp]
 10. sklep z pamiątkami
  souvenir shop [ˈsuːvəˌnɪr ˈʃɑp]
 11. sklep spożywczy
  grocer [ˈɡɹəʊsə]
 12. lombard
  pawnshop [ˈpɔːnʃɒp]
 13. cukiernia
  confectionery [confectionery]
 14. sklep bezcłowy
  duty-free shop [ˌduːtiːˈfriː ˈʃɑp]
 15. sklep tytoniowy
  tobacconist's [tobacconist's]
 16. sklep żelazny
  hardware shop [ˈhɑrdˌwer ˈʃɑp]
 17. sklep ze słodyczami
  candy shop [ˈkændiː ˈʃɑp]
 18. sklep tekstylny
  mercer [ˈmərsər]
 19. sklep z antykami
  antique shop [ænˈtiːk ˈʃɑp]
 20. sklep monopolowy
  off-licence [off-licence]
 21. sklep ze słodyczami
  sweet shop [ˈswiːt ˈʃɑp]
 22. apteka
  pharmacy [ˈfɑrməsiː]
 23. sklep wielobranżowy
  general store [ˈdʒenrəl ˈstɔr]
 24. okazja cenowa
  bargain price [ˈbɑrgən ˈpraɪs]
 25. łowca okazji
  bargain hunter [ˈbɑrgən ˈhəntər]
 26. targować się
  bargain [ˈbɑː(ɹ)ɡən]
 27. targować się
  haggle [ˈhæɡəl]
 28. śmiesznie tani
  dirt cheap [ˈdərt ˈtʃiːp]
 29. wózek zakupowy
  shopping trolley [ˈʃɑpɪŋ ˈtrɑliː]
 30. przymierzalnia
  fitting room [ˈfɪtɪŋ ˈruːm]
 31. sklep samoobsługowy
  self-service shop [ˈselfˈsərvəs ˈʃɑp]
 32. detaliczny
  retail [ˈriːˌteɪl]
 33. towar
  merchandise [ˈmɝʧənˌdaɪz]
 34. towar luksusowy
  luxury goods [ˈləkʃriː ˈgʊdz]
 35. obniżka
  reduction [rɪˈdəkʃən]
 36. kod kreskowy
  bar code [ˈbɑr ˈkoʊd]
 37. kasa fiskalna
  cash register [ˈkæʃ ˈredʒəstər]
 38. sprzedaż ratalna
  hire purchase [ˈhaɪr ˈpərtʃəs]
 39. manekin
  dummy [ˈdʌmi]
 40. towary
  goods [ˈgʊdz]
 41. na składzie
  in stock [ˈɪn ˈstɑk]
 42. stały klient
  regular customer [ˈregjələr ˈkəstəmər]
 43. manekin
  mannequin [ˈmænəˌkɪn]
 44. kasa fiskalna
  till [tɪl]
 45. lada sklepowa
  counter [ˈkaʊntə]
 46. detalista
  retailer [retailer]
 47. hurtowo
  in bulk [ˈɪn ˈbəlk]
 48. wydatek
  expenditure [ɪkˈspendɪtʃər]
 49. torba na zakupy
  shopping bag [ˈʃɑpɪŋ ˈbæg]
 50. koszyk zakupowy
  shopping basket [ˈʃɑpɪŋ ˈbæskɪt]
 51. wózek zakupowy
  shopping cart [ˈʃɑpɪŋ ˈkɑrt]
 52. handlować
  merchandise [ˈmɝʧənˌdaɪz]
 53. rabat
  rebate [ˈriːˌbeɪt]
 54. zniżka
  discount [dɪsˈkaʊnt]
 55. paragon
  receipt [ɹɪˈsiːt]
 56. zwrot pieniędzy
  refund [rɪˈfʌnd]
 57. zdzierać
  rip off [ˈrɪp ˈɔf]
 58. zdzierstwo
  rip-off [ˈrɪpˌɔf]
 59. w dobrej cenie
  good value [ˈgʊd ˈvæljuː]
 60. sklep internetowy
  webstore [webstore]
 61. licytacja
  auction [ˈɔːkʃən]
 62. wystawić na licytacji
  put for auction [ˈpʊt fər ˈɔkʃən]
 63. zakład stolarski
  carpentry [carpentry]
 64. sklep papierniczy
  stationery store [ˈsteɪʃəˌneriː ˈstɔr]
 65. gwarancja
  warranty [ˈwɔrəntiː]
 66. reklamacja
  complaint [kʌmˈpleɪnt]
Author
ID
288476
Card Set
B2 Shopping - Zakupy
Description
B2 Shopping - Zakupy
Updated
Show Answers