B2 In the kitchen - W kuchni

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. blacha do ciast
  cake tin [ˈkeɪk ˈtɪn]
 2. robot kuchenny
  food processor [ˈfuːd ˈprɑˌsesər]
 3. talerz głęboki
  deep plate [ˈdiːp ˈpleɪt]
 4. ręcznik kuchenny
  kitchen towel [ˈkɪtʃən ˈtæʊl]
 5. durszlak
  colander [ˈkʌləndər]
 6. wałek do ciast
  rolling pin [ˈroʊlɪŋ ˈpɪn]
 7. solniczka
  salt cellar [ˈsɔlt ˈselər]
 8. maszynka do mięsa
  mincer [mincer]
 9. dziadek do orzechów
  nutcracker [nutcracker]
 10. wyciskacz
  lemon squeezer [ˈlemən squeezer]
 11. sokownik
  juicer [ˈdʒuːsər]
 12. przykrywka
  lid [lɪd]
 13. kieliszek na wino
  wine glass [ˈwaɪn ˈglæs]
 14. naczynie żaroodporne
  oven-proof dish [oven-proof ˈdɪʃ]
 15. serwis obiadowy
  dinner service [ˈdɪnər ˈsərvəs]
 16. kuchenka gazowa
  gas cooker [ˈgæs ˈkʊkər]
 17. kuchenka elektryczna
  electric cooker [ɪˈlektrɪk ˈkʊkər]
 18. frytkownica
  chip pan [ˈtʃɪp ˈpæn]
 19. naczynie
  dish [dɪʃ]
 20. ścierka do naczyń
  tea-towel [tea-towel]
 21. podkładka na stół
  coaster [kəʊ.stə(ɹ)]
 22. worki na śmieci
  bin-liners [bin-liners]
 23. korkociąg
  corkscrew [ˈkɔːk.skɹuː]
 24. deska do krojenia
  chopping board [ˈtʃɑpɪŋ ˈbɔrd]
 25. podkładka pod talerz
  table-mat [table-mat]
 26. szczotka
  brush [bɹʌʃ]
 27. zmiotka
  dust-pan [dust-pan]
 28. sprzęt kuchenny
  kitchen equipment [ˈkɪtʃən ɪˈkwɪpmənt]
 29. obrus
  tablecloth [ˈteɪbəlˌklɔθ]
 30. krajalnica
  slicer [slicer]
 31. gofrownica
  waffle iron [ˈwɑfəl ˈaɪrn]
 32. taca
  tray [treɪ]
 33. waza
  tureen [təˈɹijn]
 34. spodek
  saucer [ˈsɔː.sə]
 35. zmywak druciany
  scourer [scourer]
 36. suszarka do naczyń
  draining board [ˈdreɪnɪŋ ˈbɔrd]
 37. rozmrażać
  defrost [dɪˈfrɔst]
 38. przygotowywać posiłek
  prepare a meal [prɪˈper ə ˈmiːl]
 39. szorować
  scour [ˈskæʊr]
 40. chochla
  ladle [ˈleɪ.dəl]
Author
ID
288266
Card Set
B2 In the kitchen - W kuchni
Description
B2 In the kitchen - W kuchni
Updated
Show Answers