B2 Holiday Accommodation - Zakwaterowanie Wakacyjne

 1. rozbić namiot
  pitch a tent [ˈpɪtʃ ə ˈtent]
 2. namiot
  tent [tent]
 3. obóz wakacyjny
  holiday camp [ˈhɑləˌdeɪ ˈkæmp]
 4. wyprawa
  expedition [ˌekspəˈdɪʃən]
 5. przyczepa kempingowa
  campsite trailer [ˈkæmpˌsaɪt ˈtreɪlər]
 6. objazd
  touring [ˈtʊrɪŋ]
 7. zatrzymać się
  stop off [ˈstɑp ˈɔf]
 8. wakacje zorganizowane
  package holiday [ˈpækɪdʒ ˈhɑləˌdeɪ]
 9. mieszkanie współdzielone czasowo
  time-share apartment [time-share əˈpɑrtmənt]
 10. pensjonariusz
  boarder [bɔədə]
 11. wypad
  outing [ˈæʊtɪŋ]
 12. wyprawa
  excursion [ɛks.kɜː(ɹ).ʒən]
 13. oszałamiający
  stunning [ˈstənɪŋ]
 14. szafki do przechowywania bagażu
  left-luggage lockers [left-luggage ˈlɑkərz]
 15. walizka
  suitcase [ˈsuːtˌkeɪs]
 16. wydatki
  expense [ɪkˈspens]
 17. dojazd własny
  self-drive [ˈselfˈdraɪv]
 18. miejscowość nadmorska
  seaside resort [ˈsiːˌsaɪd rɪˈzɔrt]
 19. ośrodek narciarski
  ski resort [ˈskiː rɪˈzɔrt]
 20. kryty basen
  indoor swimming pool [ˈɪnˈdɔr ˈswɪmɪŋ ˈpuːl]
 21. chałupka
  cabin [ˈkæbən]
 22. pensjonat
  boarding house [ˈbɔrdɪŋ ˈhæʊs]
 23. zamorski
  overseas [ˌəʊvəˈsiːz]
 24. wychodzić na
  look out [ˈlʊk ˈæʊt]
 25. wyglądać przez okno
  overlook [overlook]
 26. spać pod gołym niebem
  sleep in the open [ˈsliːp ˈɪn ðiː ˈoʊpən]
 27. dopłata
  surcharge [ˈsərˌtʃɑrdʒ]
 28. dopłata
  supplement [ˈsəpləmənt]
 29. potwierdzić rezerwację
  confirm a booking [kənˈfərm ə ˈbʊkɪŋ]
 30. łóżko z baldachimem
  four-poster bed [ˌfɔrˈpoʊstər ˈbed]
 31. sala konferencyjna
  conference room [ˈkɑnfrəns ˈruːm]
 32. pokój dwuosobowy
  double room [ˈdəbəl ˈruːm]
 33. wolny pokój
  vacant room [ˈveɪkənt ˈruːm]
 34. pokój z dwoma łóżkami
  twin-bedded room [twin-bedded ˈruːm]
 35. pokojówka
  maid [meɪd]
 36. udogodnienia
  amenities [əˈmɛn.ə.tiːz]
 37. współdzielone łazienki
  shared bathrooms [ˈʃerd bathrooms]
 38. hol
  lounge [laʊndʒ]
 39. pokojówka
  chambermaid [ˈtʃeɪm.bə(r).meɪd]
 40. sypialnia z łazienką
  en suite bedroom [ˈen ˈswiːt bedroom]
 41. goniec hotelowy
  bellboy [ˈbelˌbɔɪ]
 42. hotelarstwo
  hotel industry [hoʊˈtel ˈɪndəstriː]
 43. gospodarz
  landlord [ˈlænd.lɔːd]
 44. gospodyni
  landlady [ˈlændˌleɪ.di]
 45. kwatera
  lodging [ˈlɑdʒɪŋ]
 46. nocleg
  lodging [ˈlɑdʒɪŋ]
 47. obszar wiejski
  rural area [ˈrʊrəl ˈeriːə]
 48. pobyt na farmie
  farm stay [ˈfɑrm ˈsteɪ]
 49. luksusowy apartament
  suite [swiːt]
 50. nocleg ze śniadaniem
  B and B [ˈbiː ənd ˈbiː]
 51. zajazd
  inn [ɪn]
 52. karczma
  inn [ɪn]
 53. przytulny
  cosy [ˈkəʊzi]
 54. nad wodą
  waterfront [waterfront]
 55. śniadanie bufetowe
  buffet breakfast [ˈbəfət ˈbrekfəst]
Author
marko4
ID
288262
Card Set
B2 Holiday Accommodation - Zakwaterowanie Wakacyjne
Description
B2 Holiday Accommodation - Zakwaterowanie Wakacyjne
Updated