B2 Describing Appearance - Opisywanie Wyglądu

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. mieć brodę
  have a beard [ˈhæv ə ˈbɪrd]
 2. mieć wąsy
  have a mustache [ˈhæv ə ˈməsˌtæʃ]
 3. barczysty
  broad-shouldered [broad-shouldered]
 4. wychudzony
  skinny [ˈskɪniː]
 5. smukły
  slender [ˈslendər]
 6. brzydki
  ugly [ˈʌgli]
 7. postura
  posture [ˈpɒstʃə]
 8. długonoga
  leggy [ˈlegiː]
 9. z wielkim brzuchem
  big-bellied [big-bellied]
 10. piegi
  freckles [ˈfrekəlz]
 11. piegowaty
  freckly [ˈfrekliː]
 12. zmarszczki
  wrinkles [ˈrɪŋkəlz]
 13. zarost
  beard [bɪə(ɹ)d]
 14. wysokie czoło
  high forehead [ˈhaɪ ˈfɑrəd]
 15. opalenizna
  suntan [suntan]
 16. blada cera
  pale skin [ˈpeɪl ˈskɪn]
 17. podwójny podbródek
  double chin [ˈdəbəl ˈtʃɪn]
 18. gładko ogolony
  clean-shaven [clean-shaven]
 19. kręcone włosy
  curly hair [ˈkərliː ˈher]
 20. faliste włosy
  wavy hair [ˈweɪviː ˈher]
 21. proste włosy
  straight hair [ˈstreɪt ˈher]
 22. włosy do ramion
  shoulder-length hair [shoulder-length ˈher]
 23. fryzura
  hair style [ˈher ˈstaɪl]
 24. zapuszczać brodę
  grow a beard [ˈgroʊ ə ˈbɪrd]
 25. skin
  skinhead [ˈskɪnhɛd]
 26. okrągła twarz
  round face [ræʊnd ˈfeɪs]
 27. smukła twarz
  thin face [ˈθɪn ˈfeɪs]
 28. pyzata twarz
  chubby face [ˈtʃəbiː ˈfeɪs]
 29. kasztanowe włosy
  auburn hair [ˈɔbərn ˈher]
 30. niechlujnie wyglądający
  untidy-looking [untidy-looking]
 31. obgryzać paznokcie
  bite one's nails [ˈbaɪt one's ˈneɪlz]
 32. dłubać w nosie
  pick one's nose [ˈpɪk one's ˈnoʊz]
 33. zaciskać pięść
  clench one's fist [ˈklentʃ one's ˈfɪst]
 34. stukać palcami
  tap one's fingers [ˈtæp one's ˈfɪŋgərz]
 35. krzyżować nogi
  cross one's legs [ˈkrɔs one's ˈlegz]
 36. zakładać ręce na siebie
  fold one's arms [ˈfoʊld one's ˈɑrmz]
 37. wzruszać ramionami
  shrug one's shoulders [ˈʃrəg one's ˈʃoʊldərz]
 38. loki
  curls [ˈkərlz]
 39. peruka
  wig [wɪɡ]
 40. znamie
  birthmark [ˈbərθˌmɑrk]
 41. zaniedbany
  messy-looking [messy-looking]
 42. włosy po bokach
  receding hair [riːˈsiːdɪŋ ˈher]
Author
ID
288250
Card Set
B2 Describing Appearance - Opisywanie Wyglądu
Description
B2 Describing Appearance - Opisywanie Wyglądu
Updated
Show Answers